Coalitieakkoord

Annelien Bredenoord, fractievoorzitter van D66, roept de andere Eerste Kamerleden op om “afstand te nemen van het krachtenspel in de Tweede Kamer en vakkennis mee te nemen bij de beoordeling van wetgeving”.

D66 steunt het coalitieakkoord. Maar wil ook snel resultaten zien. Ook sprak Paternotte over de nieuwe politieke cultuur.

We investeren in gezondheid om zorg te voorkomen.

Annelien Bredenoord, fractievoorzitter van D66, roept de andere Eerste Kamerleden op om “afstand te nemen van het krachtenspel in de Tweede Kamer en vakkennis mee te nemen bij de beoordeling van wetgeving”.

D66 steunt het coalitieakkoord. Maar wil ook snel resultaten zien. Ook sprak Paternotte over de nieuwe politieke cultuur.

We investeren in gezondheid om zorg te voorkomen.

Nooit eerder werd in een akkoord zoveel werk gemaakt van preventie.

De Tweede Kamerfractie van D66 is verheugd met de plannen om intensiever samen te werken met Europese krijgsmachten.

De Tweede Kamerfractie van D66 is blij met de maatregelen tegen armoede en schulden, zoals die zijn aangekondigd in het coalitieakkoord van D66, VVD, CDA en ChristenUnie.

D66 is blij met de stappen die worden die in het coalitieakkoord worden gezet tegen racisme en discriminatie.

D66, VVD, CDA en ChristenUnie pakken klimaatverandering en armoede aan in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Techreuzen worden verantwoordelijk om desinformatie en haatzaaien actief tegen te gaan.

Nooit eerder werd in een akkoord zoveel werk gemaakt van preventie.

De Tweede Kamerfractie van D66 is verheugd met de plannen om intensiever samen te werken met Europese krijgsmachten.

De Tweede Kamerfractie van D66 is blij met de maatregelen tegen armoede en schulden, zoals die zijn aangekondigd in het coalitieakkoord van D66, VVD, CDA en ChristenUnie.

D66 is blij met de stappen die worden die in het coalitieakkoord worden gezet tegen racisme en discriminatie.

D66, VVD, CDA en ChristenUnie pakken klimaatverandering en armoede aan in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Techreuzen worden verantwoordelijk om desinformatie en haatzaaien actief tegen te gaan.

Voor een goed functionerende democratie is onafhankelijke en kwalitatief goede pers essentieel.

Wij werken aan vooruitgang. Zodat de culturele en creatieve sector sterker uit deze crisis komt.

De nieuwe coalitie lost de stikstofcrisis op, zodat het land van het slot kan.

Hiermee schaart de coalitie zich achter de voorstellen van COC-Nederland voor meer LHBTI-acceptatie en het bestrijden van geweld tegen LHBTI’ers.

In het regeerakkoord hebben we afgesproken om vervoer beter, sneller en schoner te maken.

In dit akkoord gaat meer geld dan ooit naar het verduurzamen van de bedrijven van Nederlandse ondernemers.

Voor een goed functionerende democratie is onafhankelijke en kwalitatief goede pers essentieel.

Wij werken aan vooruitgang. Zodat de culturele en creatieve sector sterker uit deze crisis komt.

De nieuwe coalitie lost de stikstofcrisis op, zodat het land van het slot kan.

Hiermee schaart de coalitie zich achter de voorstellen van COC-Nederland voor meer LHBTI-acceptatie en het bestrijden van geweld tegen LHBTI’ers.

In het regeerakkoord hebben we afgesproken om vervoer beter, sneller en schoner te maken.

In dit akkoord gaat meer geld dan ooit naar het verduurzamen van de bedrijven van Nederlandse ondernemers.

Nederland gaat zich constructief en positief opstellen in Europa. Meedenken in plaats van tegen hangen.

We gaan niet alleen flink bijbouwen, maar we hebben ook afspraken gemaakt om woningen betaalbaarder te maken.

Alle studenten krijgen een basisbeurs, er komt meer aandacht voor hun welzijn en Nederland koerst af op de Lissabondoelstelling om 3% van het nationaal inkomen aan onderzoek en innovatie te besteden.

We dringen het lerarentekort terug, versterken de kansengelijkheid, verhogen de kwaliteit van het onderwijs en voeren een rijke schooldag in voor leerlingen.

In het coalitieakkoord van D66, VVD, CDA en ChristenUnie wordt het klimaatdoel opgeschroefd naar 60% minder CO2-uitstoot in 2030.

Nederland gaat zich constructief en positief opstellen in Europa. Meedenken in plaats van tegen hangen.

We gaan niet alleen flink bijbouwen, maar we hebben ook afspraken gemaakt om woningen betaalbaarder te maken.

Alle studenten krijgen een basisbeurs, er komt meer aandacht voor hun welzijn en Nederland koerst af op de Lissabondoelstelling om 3% van het nationaal inkomen aan onderzoek en innovatie te besteden.

We dringen het lerarentekort terug, versterken de kansengelijkheid, verhogen de kwaliteit van het onderwijs en voeren een rijke schooldag in voor leerlingen.

In het coalitieakkoord van D66, VVD, CDA en ChristenUnie wordt het klimaatdoel opgeschroefd naar 60% minder CO2-uitstoot in 2030.

Toont 23 van 23