Coalitieakkoord

15.02.2022

Annelien Bredenoord, fractievoorzitter van D66, roept de andere Eerste Kamerleden op om “afstand te nemen van het krachtenspel in de Tweede Kamer en vakkennis mee te nemen bij de beoordeling van wetgeving”.

18.01.2022

D66 steunt het coalitieakkoord. Maar wil ook snel resultaten zien. Ook sprak Paternotte over de nieuwe politieke cultuur.

16.12.2021

We investeren in gezondheid om zorg te voorkomen.

15.02.2022

Annelien Bredenoord, fractievoorzitter van D66, roept de andere Eerste Kamerleden op om “afstand te nemen van het krachtenspel in de Tweede Kamer en vakkennis mee te nemen bij de beoordeling van wetgeving”.

18.01.2022

D66 steunt het coalitieakkoord. Maar wil ook snel resultaten zien. Ook sprak Paternotte over de nieuwe politieke cultuur.

16.12.2021

We investeren in gezondheid om zorg te voorkomen.

16.12.2021

Nooit eerder werd in een akkoord zoveel werk gemaakt van preventie.

15.12.2021

De Tweede Kamerfractie van D66 is verheugd met de plannen om intensiever samen te werken met Europese krijgsmachten.

15.12.2021

De Tweede Kamerfractie van D66 is blij met de maatregelen tegen armoede en schulden, zoals die zijn aangekondigd in het coalitieakkoord van D66, VVD, CDA en ChristenUnie.

15.12.2021

D66 is blij met de stappen die worden die in het coalitieakkoord worden gezet tegen racisme en discriminatie.

15.12.2021

D66, VVD, CDA en ChristenUnie pakken klimaatverandering en armoede aan in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

15.12.2021

Techreuzen worden verantwoordelijk om desinformatie en haatzaaien actief tegen te gaan.

16.12.2021

Nooit eerder werd in een akkoord zoveel werk gemaakt van preventie.

15.12.2021

De Tweede Kamerfractie van D66 is verheugd met de plannen om intensiever samen te werken met Europese krijgsmachten.

15.12.2021

De Tweede Kamerfractie van D66 is blij met de maatregelen tegen armoede en schulden, zoals die zijn aangekondigd in het coalitieakkoord van D66, VVD, CDA en ChristenUnie.

15.12.2021

D66 is blij met de stappen die worden die in het coalitieakkoord worden gezet tegen racisme en discriminatie.

15.12.2021

D66, VVD, CDA en ChristenUnie pakken klimaatverandering en armoede aan in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

15.12.2021

Techreuzen worden verantwoordelijk om desinformatie en haatzaaien actief tegen te gaan.

15.12.2021

Voor een goed functionerende democratie is onafhankelijke en kwalitatief goede pers essentieel.

15.12.2021

Wij werken aan vooruitgang. Zodat de culturele en creatieve sector sterker uit deze crisis komt.

15.12.2021

De nieuwe coalitie lost de stikstofcrisis op, zodat het land van het slot kan.

15.12.2021

Hiermee schaart de coalitie zich achter de voorstellen van COC-Nederland voor meer LHBTI-acceptatie en het bestrijden van geweld tegen LHBTI’ers.

15.12.2021

In het regeerakkoord hebben we afgesproken om vervoer beter, sneller en schoner te maken.

15.12.2021

In dit akkoord gaat meer geld dan ooit naar het verduurzamen van de bedrijven van Nederlandse ondernemers.

15.12.2021

Voor een goed functionerende democratie is onafhankelijke en kwalitatief goede pers essentieel.

15.12.2021

Wij werken aan vooruitgang. Zodat de culturele en creatieve sector sterker uit deze crisis komt.

15.12.2021

De nieuwe coalitie lost de stikstofcrisis op, zodat het land van het slot kan.

15.12.2021

Hiermee schaart de coalitie zich achter de voorstellen van COC-Nederland voor meer LHBTI-acceptatie en het bestrijden van geweld tegen LHBTI’ers.

15.12.2021

In het regeerakkoord hebben we afgesproken om vervoer beter, sneller en schoner te maken.

15.12.2021

In dit akkoord gaat meer geld dan ooit naar het verduurzamen van de bedrijven van Nederlandse ondernemers.

15.12.2021

Nederland gaat zich constructief en positief opstellen in Europa. Meedenken in plaats van tegen hangen.

15.12.2021

We gaan niet alleen flink bijbouwen, maar we hebben ook afspraken gemaakt om woningen betaalbaarder te maken.

15.12.2021

Alle studenten krijgen een basisbeurs, er komt meer aandacht voor hun welzijn en Nederland koerst af op de Lissabondoelstelling om 3% van het nationaal inkomen aan onderzoek en innovatie te besteden.

15.12.2021

We dringen het lerarentekort terug, versterken de kansengelijkheid, verhogen de kwaliteit van het onderwijs en voeren een rijke schooldag in voor leerlingen.

15.12.2021

In het coalitieakkoord van D66, VVD, CDA en ChristenUnie wordt het klimaatdoel opgeschroefd naar 60% minder CO2-uitstoot in 2030.

15.12.2021

Nederland gaat zich constructief en positief opstellen in Europa. Meedenken in plaats van tegen hangen.

15.12.2021

We gaan niet alleen flink bijbouwen, maar we hebben ook afspraken gemaakt om woningen betaalbaarder te maken.

15.12.2021

Alle studenten krijgen een basisbeurs, er komt meer aandacht voor hun welzijn en Nederland koerst af op de Lissabondoelstelling om 3% van het nationaal inkomen aan onderzoek en innovatie te besteden.

15.12.2021

We dringen het lerarentekort terug, versterken de kansengelijkheid, verhogen de kwaliteit van het onderwijs en voeren een rijke schooldag in voor leerlingen.

15.12.2021

In het coalitieakkoord van D66, VVD, CDA en ChristenUnie wordt het klimaatdoel opgeschroefd naar 60% minder CO2-uitstoot in 2030.