We versterken de journalistiek.

De nieuwe coalitie investeert 30 miljoen euro in het versterken van journalistiek. Met het geld krijgt de lokale journalistiek een flinke impuls. De coalitie investeert daarvan 10 miljoen euro in onderzoeksjournalistiek. Voor een goed functionerende democratie is onafhankelijke en kwalitatief goede pers essentieel.

Afspraken in het regeerakkoord

Lokale omroepen kunnen meer journalisten aannemen
In ons verkiezingsprogramma riepen wij op om meer geld en basisfinanciering vanuit het rijk te investeren in lokale media. Veel lokale media hebben het moeilijk. Daarom investeert de nieuwe coalitie in verdere professionalisering. Ook kunnen zij nu meer journalisten aannemen.

Investeren in hoogwaardige onderzoeksjournalistiek
Onderzoeksjournalistiek kost veel tijd en geld, maar is essentieel om de macht te controleren. Zo waren het onderzoeksjournalisten die de toeslagenaffaire aan het licht brachten. De coalitie investeert 10 miljoen euro in onderzoeksjournalistiek.

Jorien Wuite: “Grote misstanden worden aan het licht gebracht door diepgravend onderzoek van onderzoeksjournalisten. Hun tijdrovende en kostbare onderzoekswerk krijgt niet altijd de plek die het verdient. Het is daarom belangrijk dat de waakhonden van onze democratie een eerlijke boterham kunnen verdienen.”

Doel van het akkoord

Het coalitieakkoord dat D66 sluit met VVD, CDA en ChristenUnie maakt de grote keuzes die nu nodig zijn voor de journalistiek. Zo voorkomen we stilstand en werken we aan vooruitgang. Alles met een groter doel: bouwen aan een land waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.