• Wat vindt D66
  • Onze standpunten
  • Uitgelicht

Vrij bewegen door heel Nederland

Foto: Unsplash Beeld: We moeten nu investeren in de aanpak van klimaatverandering, in onderwijs en in het openbaar vervoer. Nu investeren in onze toekomst.

In een vrij land wil je je vrij bewegen. Makkelijk, schoon en betaalbaar van je familie, naar je werk en naar je vrienden reizen. Zonder files. Op 40.000 vierkante kilometer Nederland willen we veel. We willen er wonen, werken, reizen en van de natuur genieten. 

D66 wil dat iedereen zich in Nederland vrij kan bewegen. Wil je met de fiets? Dan is er een snelfietspad naar je werk en zijn er voldoende fietsenstallingen op het station.

Wil je met de trein door Europa reizen? We werken aan snelle treinverbindingen met andere Europese landen. Wil je met de auto? Ook dat kan, want we investeren in elektrische auto’s.

Vuile manieren van reizen gaan we zwaarder belasten. Schoon reizen wordt makkelijk en goedkoop. Zo werken we aan een schoon land van morgen. 40.000 vierkante kilometer waar ook onze kinderen en kleinkinderen zich vrij kunnen bewegen.

Wij willen dat het openbaar vervoer in de stedelijke omgeving aantrekkelijker wordt dan de auto. We investeren in een snellere OV-verbinding naar Noord- en Zuid-Nederland en onze Oosterburen.

Een grotere rol van de nationale overheid is belangrijk voor onze ambities op woningbouw, natuur en klimaat. Als in de open ruimte wordt gebouwd geldt het principe: groen groeit mee.

De stikstofcrisis maakt pijnlijk duidelijk dat de natuur, samenleving en economie niet altijd in evenwicht zijn. We gaan nieuwe natuur aanleggen, de bestaande natuur beter beschermen en het stikstofprobleem oplossen.

Wij willen dat het voor starters betaalbaarder wordt om een eerste huis te kopen.

Tijdens deze pandemie merken we nog meer hoe belangrijk de natuur voor onze samenleving is. Iedereen trekt eropuit en mensen krijgen meer waardering voor het groen in de omgeving. 

Naast de coronacrisis wordt Nederland ook geteisterd door de stikstofcrisis. Een crisis die ons land in de greep houdt. De natuur staat onder druk en de bouw van broodnodige woningen ligt vaak stil.

De ontbossing van de Amazone is op het hoogste niveau van de afgelopen twaalf jaar. We kunnen niet langer toekijken hoe houtkap en brand de longen van onze aarde verwoesten. De Europese Unie moet nu haar tanden en ambitie tonen om de Amazone te redden.

De vervuiler betaalt. Meer aandacht voor de natuur om ons heen. En op een schone manier van A naar B reizen. Dat voegden D66-leden toe aan het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021.

D66 wil de files bestrijden. Daarom moet het kabinet vaart maken met treffen van de voorbereidingen om betalen naar gebruik in het verkeer, het rekeningrijden, in 2025 in te voeren.

Op de stormachtige nacht van 1 op 2 januari 2019 verloor een van de grootste containerschepen ter wereld, de MSC Zoë, 342 containers. De ramp heeft tot op de dag van vandaag een enorme impact op de natuur.

D66 wil dat de nertsenhouderij voor het einde van het jaar definitief stopt. Deze oproep deed Kamerlid Tjeerd de Groot tijdens het debat over de nertsenhouderij.

D66 wil dat dit kabinet 2 miljoen Euro uittrekt om visumvrij reizen mogelijk maken tussen Suriname en Nederland. Nu heb je daar nog een visum voor nodig.

Goed nieuws! Of eigenlijk goed nieuws voor de vissen. Vorig jaar is een kier gemaakt in de Haringvlietsluizen. En vissen maken daar veel gebruik van. Een winst voor de natuur!

De meeste stikstof komt uit de veeteelt. De stikstof slaat neer op de bodem, waardoor veel soorten natuur verdwijnen. Daarom komt er nu een stikstofwet.

D66 wil dat dieren die in de landbouw worden gehouden een goed leven krijgen. In ons huidige systeem worden varkens, kippen en geiten op een industriële schaal gehouden en geslacht.