Joost Sneller

Tweede Kamerlid

Joost Sneller – Eigen beeld

Joost Sneller (1982) is sinds 31 oktober 2017 lid van de Tweede Kamer voor D66. Hij woont in Den Haag.

“Liberaal van gedachte, sociaal van gevoel.” Met deze slogan voerde D66 campagne toen ik 14 jaar geleden besloot lid te worden. En nog steeds is dit voor mij het uitgangspunt voor sociaal-liberale politiek. Streven naar gelijke kansen en maximale vrijheid voor ieder individu om zich te ontplooien.

De afgelopen decennia is in Nederland grote vooruitgang geboekt: we leven langer, zijn gezonder, slimmer, veiliger en welvarender. Tegelijkertijd voelen veel mensen steeds sterker het gemis aan essentiële verbindingen in de samenleving. Tussen Nederlanders met een westerse en een niet-westerse achtergrond, tussen hoog- en laagopgeleiden, tussen kiezers en gekozenen, tussen mensen en natuur, tussen stedelingen en plattelanders, tussen wij en zij. Voor iedereen die vrijheid in verbondenheid serieus neemt als ideaal, moet dit reden tot zorg en een aansporing tot actie zijn.

Die zorgen vragen om een progressief antwoord: een hartstochtelijk pleidooi voor de open en vrije samenleving gecombineerd met een vooruitstrevende agenda voor kansengelijkheid en het breder delen van welvaart. Niet bangig en met heimwee sturend op de achteruitkijkspiegel, maar optimistisch en nieuwsgierig naar de toekomst. Het beste onderwijs bieden, het toegankelijker en aantrekkelijker maken van werk, en een actieve verdediging van liberale verworvenheden moeten daarin de komende jaren centraal staan.

Financiën; Financiële Markten & Staatsdeelnemingen; Eurogroep/Ecofin; Media; Algemene Zaken & Koninklijk Huis; Binnenlandse Zaken; Democratische Vernieuwing