Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Joost Sneller (1982) is sinds 31 oktober 2017 lid van de Tweede Kamer voor D66.

“Liberaal van gedachte, sociaal van gevoel.” Met deze slogan voerde D66 campagne toen ik 14 jaar geleden besloot lid te worden. En nog steeds is dit voor mij het uitgangspunt voor sociaal-liberale politiek. Streven naar gelijke kansen en maximale vrijheid voor ieder individu om zich te ontplooien.

De afgelopen decennia is in Nederland grote vooruitgang geboekt: we leven langer, zijn gezonder, slimmer, veiliger en welvarender. Tegelijkertijd voelen veel mensen steeds sterker het gemis aan essentiële verbindingen in de samenleving. Tussen Nederlanders met een westerse en een niet-westerse achtergrond, tussen hoog- en laagopgeleiden, tussen kiezers en gekozenen, tussen mensen en natuur, tussen stedelingen en plattelanders, tussen wij en zij. Voor iedereen die vrijheid in verbondenheid serieus neemt als ideaal, moet dit reden tot zorg en een aansporing tot actie zijn.

Die zorgen vragen om een progressief antwoord: een hartstochtelijk pleidooi voor de open en vrije samenleving gecombineerd met een vooruitstrevende agenda voor kansengelijkheid en het breder delen van welvaart. Niet bangig en met heimwee sturend op de achteruitkijkspiegel, maar optimistisch en nieuwsgierig naar de toekomst. Het beste onderwijs bieden, het toegankelijker en aantrekkelijker maken van werk, en een actieve verdediging van liberale verworvenheden moeten daarin de komende jaren centraal staan.

Portefeuilles

Financiën; Eurogroep/Ecofin; Media; Algemene Zaken & Koninklijk Huis; Democratische Vernieuwing

Meer van Joost Sneller
Met de enorme vooruitgang in Nederland moeten we ervoor zorgen dat mensen elkaar niet uit het oog verliezen. Mijn ideaal is een samenleving met vrijheid in verbondenheid voor iedereen.