Anne-Marijke Podt

Anne-Marijke in 66 seconden

Kandidaat Tweede Kamerlid. - Beeld: Anne Marijke Podt

Anne-Marijke Podt (1975) is sinds september 2021 lid van de Tweede Kamer voor D66. Ze woont in Utrecht.

Over Anne-Marijke

Een overheid die weer werkt voor iedereen.

Veel mensen die rekenen op de overheid, krijgen te maken met beleid, wet- en regelgeving die hen, onbedoeld, verder in de problemen helpt. Mensen lopen vast in het systeem, worden onderschat en gewantrouwd. Regels of wetten zitten de meest logische oplossing in de weg. Dat moet anders.

De consequenties van een overheid die niet voor iedereen werkt, zie ik in mijn werk, als zelfstandig adviseur sociaal domein bij gemeenten, en als raadslid. Mensen verliezen vertrouwen in overheid en politiek, dreigen zich af te keren. Juist D66, de partij van vertrouwen in mensen, van kansen, van vrijheid en ontplooiingsmogelijkheden, moet zich dat aantrekken. Want de overheid moet er zijn om jou te helpen als je er zelf niet uitkomt.

De afgelopen jaren heb ik hier als raadslid aan gewerkt. Ik maakte een initiatiefvoorstel over dak- en thuisloze jongeren, samen met jongeren zelf. Dat leidde tot een nieuwe, vierjarige aanpak dwars door de gemeentelijke organisatie heen. Ik zorgde voor minder papierwerk voor mensen in armoede, meer mogelijkheden voor om- en bijscholing voor mensen in de bijstand, betere voorlichting over het Nederlandse zorgsysteem voor vluchtelingen en voor toegang tot maaltijden voor mensen die dakloos werden.

Juist in een tijd dat kansengelijkheid afneemt, polarisatie stijgt en corona zorgt voor meer onzekerheid, wil ik hier in de Tweede Kamer mee aan de slag. Ik heb veel ervaring met het politieke handwerk èn met de praktijk van de uitvoering. Ik heb een netwerk in het hele land dat me scherp zal houden op de impact van Haagse plannen op het leven van mensen. En ik barst van de ideeën om te zorgen dat mensen weer vertrouwen krijgen in een overheid die er ook voor hen is.

Want we hebben allemaal recht op een overheid die weer werkt voor iedereen.

Neem contact op

  1. Stuur Anne-Marijke een e-mail
  2. Volg Anne-Marijke op Twitter
  3. Volg Anne-Marijke op Instagram
  4. Neem contact op met persvoorlichting en ondersteuners.

Asiel & Migratie

Bekijk onze plannen voor Nederland