Terug
  • Wat vindt D66
  • Onze standpunten
  • Uitgelicht

Met een eerlijke baan ben je pas echt vrij

Gavin – Hoe vrij zijn we als Gavin alleen maar flexcontracten krijgt?

Ben je echt vrij als je drie banen nodig hebt om rond te komen? Als je een vaste baan wilt, maar iedere keer weer alleen een flexcontract kunt krijgen? Of als je als zzp’er onzeker bent over je inkomen bij een crisis?
 
Werk laat mensen het beste uit zichzelf halen. Een eerlijk inkomen zorgt ervoor dat mensen vrijer zijn. Wij willen de ongelijkheid tussen werkenden verkleinen. De muren tussen mensen met en zonder zekerheid slopen.

Iedereen heeft recht op een eerlijk inkomen. En mensen die kunnen werken hebben recht op een eerlijke baan.

We maken het voor werkgevers makkelijker mensen een vast contract aan te bieden. We zorgen voor langer betaald ouderschapsverlof voor beide ouders. We bieden zzp’ers bescherming. En vergroten de kans op een goed pensioen.

We willen naar een economie waarin werken loont en de vervuiler betaalt. Waarin mensen met veel vermogen meer bijdragen. Daarom hervormen we de belastingen en schaffen we de toeslagen af.

We willen het aantal mensen in armoede de komende kabinetsperiode met tenminste de helft verminderen. We streven verder naar een fundamentele herziening van de manier waarop we met schulden omgaan.

Ook na het werkend leven moeten mensen in vrijheid hun leven vorm kunnen geven. Daarom willen we verder bouwen aan pensioenen die mensen keuzevrijheid én zekerheid voor later geven.

Wij pleiten voor minder focus op snelheid en standaardroutes en meer ruimte voor maatwerk en persoonlijke ontwikkeling. Voor alle studenten, van mbo tot hbo tot universiteit.

Met het Klimaatakkoord leveren we onze bijdrage aan een wereldwijde uitdaging. Daar bovenop werken we samen binnen Europa in de Green Deal aan een groen herstel na de coronacrisis.

Makers van kunst en cultuur verdienen een betere maatschappelijke positie en meer waardering. D66 staat voor een herwaardering van de kunst- en cultuursector waarbij de gehele sector wordt betrokken.