• Wat vindt D66
  • Onze standpunten
  • Uitgelicht

Met een eerlijke baan ben je pas echt vrij

Gavin – Hoe vrij zijn we als Gavin alleen maar flexcontracten krijgt?

Ben je echt vrij als je drie banen nodig hebt om rond te komen? Als je een vaste baan wilt, maar iedere keer weer alleen een flexcontract kunt krijgen? Of als je als zzp’er onzeker bent over je inkomen bij een crisis?
 
Werk laat mensen het beste uit zichzelf halen. Een eerlijk inkomen zorgt ervoor dat mensen vrijer zijn. Wij willen de ongelijkheid tussen werkenden verkleinen. De muren tussen mensen met en zonder zekerheid slopen.

Iedereen heeft recht op een eerlijk inkomen. En mensen die kunnen werken hebben recht op een eerlijke baan.

We maken het voor werkgevers makkelijker mensen een vast contract aan te bieden. We zorgen voor langer betaald ouderschapsverlof voor beide ouders. We bieden zzp’ers bescherming. En vergroten de kans op een goed pensioen.

06.19.2020

Terugdringen jeugdwerkloosheid

Voor een eerste stap naar economische zelfstandigheid en de start van een carrière is het belangrijk dat jongeren snel een baan kunnen vinden.

06.19.2020

Meer kansen voor ouderen op de arbeidsmarkt

We kunnen ouderen niet missen op de arbeidsmarkt.

06.19.2020

Gelijker speelveld voor werknemers en zelfstandigen

We maken een gelijker speelveld voor werknemers en zelfstandigen.

06.19.2020

Meer aandacht voor flexibiliteit op arbeidsmarkt

Wij willen dat werknemers zelf en met hun werkgever nadenken over hun positie op de arbeidsmarkt en hun inzetbaarheid – binnen het bedrijf en daarbuiten.

06.19.2020

Werk moet lonen – verlaag belasting op arbeid

De belasting op arbeid is hoog, daarom verlagen we de belasting op arbeid.

06.19.2020

Schulden- en armoedebeleid

We kunnen en moeten nog veel meer dan nu het geval is inzetten op het voorkomen van schulden in plaats van op het oplossen van reeds aanwezige schulden.

06.19.2020

Toegankelijke kinderopvang

Kinderopvang is niet alleen een belangrijke voorziening die kinderen kansen biedt. Kinderopvang is ook cruciaal voor ouders die willen werken.

06.19.2020

Meer kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking

Onnodig veel Nederlanders met een arbeidsbeperking hebben geen werk.