• Wat vindt D66
  • Onze standpunten
  • Uitgelicht

Met een eerlijke baan ben je pas echt vrij

Hoe vrij zijn we als Gavin alleen maar flexcontracten krijgt? Beeld: Gavin

Ben je echt vrij als je drie banen nodig hebt om rond te komen? Als je een vaste baan wilt, maar iedere keer weer alleen een flexcontract kunt krijgen? Of als je als zzp’er onzeker bent over je inkomen bij een crisis?
 
Werk laat mensen het beste uit zichzelf halen. Een eerlijk inkomen zorgt ervoor dat mensen vrijer zijn. Wij willen de ongelijkheid tussen werkenden verkleinen. De muren tussen mensen met en zonder zekerheid slopen.

Iedereen heeft recht op een eerlijk inkomen. En mensen die kunnen werken hebben recht op een eerlijke baan.

We maken het voor werkgevers makkelijker mensen een vast contract aan te bieden. We zorgen voor langer betaald ouderschapsverlof voor beide ouders. We bieden zzp’ers bescherming. En vergroten de kans op een goed pensioen.

Wij geloven dat je écht vrij bent als we dat samen zijn. Als iedereen gelijke kansen krijgt. We mensen helpen die het nodig hebben. We laten iedereen vrij, maar laten niemand vallen.

We willen naar een economie waarin werken loont en de vervuiler betaalt. Waarin mensen met veel vermogen meer bijdragen. Daarom hervormen we de belastingen en schaffen we de toeslagen af.

We willen het aantal mensen in armoede de komende kabinetsperiode met tenminste de helft verminderen. We streven verder naar een fundamentele herziening van de manier waarop we met schulden omgaan.

Ook na het werkend leven moeten mensen in vrijheid hun leven vorm kunnen geven. Daarom willen we verder bouwen aan pensioenen die mensen keuzevrijheid én zekerheid voor later geven.

Wij pleiten voor minder focus op snelheid en standaardroutes en meer ruimte voor maatwerk en persoonlijke ontwikkeling. Voor alle studenten, van mbo tot hbo tot universiteit.

Met groen en innovatief ondernemerschap pakken we de klimaatcrisis aan. Vervuilende bedrijven gaan meer betalen. Schone keuzes worden betaalbaar. We beschermen onze natuur en verminderen de stikstofuitstoot.

We investeren in onderzoek en innovatie. Zo willen we 3 procent van ons nationaal inkomen aan onderzoek en innovatie te besteden. Ook maken we investeringen in start-ups en scale-ups aantrekkelijker.

We willen naar een economie waarin werken loont en de vervuiler betaalt. Waarin mensen met veel vermogen meer bijdragen. Daarom hervormen we de belastingen en schaffen we de toeslagen af.

We willen het aantal mensen in armoede de komende kabinetsperiode met tenminste de helft verminderen. We streven verder naar een fundamentele herziening van de manier waarop we met schulden omgaan.

Ook na het werkend leven moeten mensen in vrijheid hun leven vorm kunnen geven. Daarom willen we verder bouwen aan pensioenen die mensen keuzevrijheid én zekerheid voor later geven.

Wij pleiten voor minder focus op snelheid en standaardroutes en meer ruimte voor maatwerk en persoonlijke ontwikkeling. Voor alle studenten, van mbo tot hbo tot universiteit.

Met groen en innovatief ondernemerschap pakken we de klimaatcrisis aan. Vervuilende bedrijven gaan meer betalen. Schone keuzes worden betaalbaar. We beschermen onze natuur en verminderen de stikstofuitstoot.

We investeren in onderzoek en innovatie. Zo willen we 3 procent van ons nationaal inkomen aan onderzoek en innovatie te besteden. Ook maken we investeringen in start-ups en scale-ups aantrekkelijker.

De markt is een geweldig middel voor het creëren van een bloeiende economie. Maar de markt raakt steeds meer op drift. Bij progressief kapitalisme horen sterke markten en stevige kaders.

We moeten vol inzetten op onderwijs waarmee we mensen klaar maken voor de toekomst. Dat vraagt een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, maar ook méér onderwijs op de arbeidsmarkt.

Makers van kunst en cultuur verdienen een betere maatschappelijke positie en meer waardering. D66 staat voor een herwaardering van de kunst- en cultuursector waarbij de gehele sector wordt betrokken.

De arbeidsmarkt is de afgelopen tijd op drift geraakt. Er zijn nu te grote verschillen in zekerheid voor werkenden, alleen vanwege hun contractvorm. Daarom willen wij de arbeidsmarkt hervormen.

De markt is een geweldig middel voor het creëren van een bloeiende economie. Maar de markt raakt steeds meer op drift. Bij progressief kapitalisme horen sterke markten en stevige kaders.

We moeten vol inzetten op onderwijs waarmee we mensen klaar maken voor de toekomst. Dat vraagt een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, maar ook méér onderwijs op de arbeidsmarkt.

Makers van kunst en cultuur verdienen een betere maatschappelijke positie en meer waardering. D66 staat voor een herwaardering van de kunst- en cultuursector waarbij de gehele sector wordt betrokken.

De arbeidsmarkt is de afgelopen tijd op drift geraakt. Er zijn nu te grote verschillen in zekerheid voor werkenden, alleen vanwege hun contractvorm. Daarom willen wij de arbeidsmarkt hervormen.

Van de jonge kinderen op de kinderopvang tot en met de studenten in het hoger onderwijs en het mbo: D66 wil de komende jaren fors investeren in de beste kansen voor iedereen op een mooie toekomst.

Wij willen dat het voor starters betaalbaarder wordt om een eerste huis te kopen.

D66 en GroenLinks komen met een spoedvoorstel om mensen het recht te geven om thuis te werken.

Waarom treedt het kabinet af? Hoe gaan we dan de coronacrisis bestrijden? En hoe gaan we ervoor zorgen dat dit nooit meer gebeurt?

De maatregelen om het coronavirus te bestrijden vragen veel van ondernemers. Daarom is het goed dat de steunmaatregelen voor de economie worden verruimd.

De kinderopvangtoeslagzaak is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Nederlandse politiek en rechtsstaat.

Nederland heeft een sterke sector beroepsonderwijs. Maar we zijn er nog niet. Want D66 wil het beste beroepsonderwijs. Waar de kansen en talenten van studenten centraal staan. Met ruimte en vertrouwen, en zonder lastige bureaucratie.

Fractievoorzitter Rob Jetten pleit vandaag in het AD voor het veilig en verantwoord openen van restaurants, cafés, cultuurinstellingen en evenementen.

D66 en GroenLinks komen met een voorstel om de werkplek flexibeler te maken. Met de wet ‘werken waar je wil’ kan je als werknemer zelf aangeven of je een of meerdere dagen thuis of juist op kantoor wil werken.

D66 is blij met het voorstel ‘bedrag ineens’. Door dit voorstel is het mogelijk dat mensen een deel van hun pensioen op hun pensioendatum kunnen laten uitbetalen.

De Tweede Kamer ging vandaag akkoord met een voorstel van D66 en VVD om bij een strengere lockdown levensmiddelenwinkels open te houden.

De Tweede Kamer vraagt de regering op initiatief van D66 om zorg die (ex-)kankerpatiënten helpt bij werk onderdeel uit te laten maken van hun behandeling.

In de coronacrisis ging het terecht vaak om kwetsbare ouderen. Maar is er te weinig gesproken over het lot van jonge mensen.

De vele protesten op straat en acties online mogen niet overwaaien als een hype. Daarom kwam D66 voor de zomer al met voorstellen tegen racisme en discriminatie.

Sigrid Kaag presenteert economisch manifest: ‘Normen en waarden in de nieuwe economie’.

We blijven bedrijven ondersteunen met een groot derde steunpakket voor de economie. Zo helpen we mensen en bedrijven tijdens deze crisis.