Schenken aan D66

De landelijke campagnespot tijdens de Provinciale Statenverkiezingen in 2019. - Beeld: Sam

Met jouw bijdrage steun je de partij op vele manieren. Zo kunnen wij trainingen geven aan talenten, voeren we continu campagne en verspreiden we met ons Wetenschappelijk bureau, de Mr. Hans van Mierlo Stichting, ons sociaal-liberale geluid.

Je kunt een bijdrage ook zelf overmaken op  NL11RABO0113042396 t.n.v. Democraten 66 te Den Haag onder vermelding van ‘Gift’.

Je kunt een donatie veilig en direct met iDeal doen via Tikkie.

Ben je geïnteresseerd om D66 voor meerdere jaren te steunen? Dan heeft de Belastingdienst een financieel gunstige regeling. Met een periodieke schenkingsovereenkomst kun je meer schenken aan D66 zonder dat het meer kost. Afhankelijk van je persoonlijke situatie kun je tot wel 52% meer geven aan D66, terwijl je uiteindelijk netto evenveel betaalt als nu. Een echte win-win situatie voor zowel D66 als voor jou.

Hoe werkt dit?
Je jaarlijkse contributie (incl. vrijwillige bijdrage) aan D66 wordt door de Belastingdienst beschouwd als een gewone gift. Dit betekent dat deze gift deels fiscaal aftrekbaar is. Door je contributie (incl. vrijwillige bijdrage) vast te leggen in een periodieke schenkingsovereenkomst wordt deze beschouwd als periodieke gift en daarom volledig fiscaal aftrekbaar. Deze overeenkomst houdt in dat je elk jaar, gedurende een periode van minimaal vijf jaar, een vast bedrag doneert aan D66. Hierdoor kun je meer schenken aan D66 zonder dat dit u netto meer kost. Gebruik hiervoor het schenkingsovereenkomst. Gebruik de rekenmodule om te berekenen wat jouw belastingvoordeel kan zijn.

Club66 & Club660 vormen een belangrijke schakel in het netwerk van D66. De Clubs bestaan uit enthousiaste leden die het waardevol vinden om elkaar vaker te spreken en D66 een (financieel) warm hart toe te dragen. Dankzij de financiële en intellectuele steun van clubleden dragen we bij aan de ontwikkeling van politiek talent, een succesvolle campagne en een bruisende vereniging.

Als Club660-lid ondersteun je D66 financieel middels een schenkingsovereenkomst van minimaal €660 voor een periode van minstens 5 jaar. Door het gebruik van een schenkingsovereenkomst (zie hierboven) is de gift volledig aftrekbaar. Daarnaast worden Club660-leden uitgenodigd voor diverse bijeenkomsten. Club660-leden kunnen op die manier bij gelegenheid informeel van gedachten wisselen met elkaar, om Nederland en Europa verder te ontwikkelen.

Voordelen van het lidmaatschap van Club660:

  • 2x per jaar gratis toegang tot het landelijke partijcongres;
  • reis naar zusterpartij in het buitenland (op eigen kosten);
  • uitnodiging voor exclusieve congresdiners (op eigen kosten);
  • rondleiding op het Landelijk Bureau;
  • exclusieve congresbijeenkomsten;
  • abonnement op Idee, het politiek-wetenschappelijke tijdschrift van de Mr. Hans van Mierlo Stichting;
  • exclusieve digitale bijeenkomsten.

Club66 bestaat momenteel uit zo’n 30 mensen, politici, oud-politici, ondernemers, professionals en maatschappelijk betrokken leden. De mensen in dit gezelschap geven een commitment van 5 jaar middels een schenkingsovereenkomst van (minimaal) €2000,-.
 
Voordelen van het lidmaatschap van Club66:

  • alle voordelen van het lidmaatschap van Club660;
  • lunch voorafgaand aan het Van Mierlo Symposium;
  • diner na de Marchantlezing.

Door na te laten aan D66 draag je bij aan het voortbestaan van de politieke partij waar je zo om geeft. Je zorgt ervoor dat de volgende generaties ook het sociaal-liberale en progressieve geluid van D66 kunnen uitdragen. Zonder testament bepaalt de wet wie erft. Het is dus verstandig om jouw wensen op te nemen in een testament. Wanneer je D66 wilt benoemen in het testament dan kan dat op drie manieren.

Legaat
Met een legaat laat je een vast bedrag of (onroerend) goed, zoals een kunstwerk, na. De omvang van het legaat ligt vast en daarmee weet je precies wat je aan D66 schenkt.

Erfstelling
Een erfstelling is een benoeming tot erfgenaam. Erfgenamen krijgen hun erfdeel als alle legaten, boedelkosten en schulden van de nalatenschap zijn afgetrokken. Het erfdeel is variabel omdat het afhankelijk is van de omvang van de nalatenschap. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een percentage van het nalatenschap aan D66 na te laten.

Fonds op naam
Met een fonds op naam verbindt je jouw naam en nalatenschap aan een specifiek doel dat bij je past. Je fonds op naam geeft een toekomst aan doelen waarmee jij je verbonden voelt. Denk aan verkiezingscampagnes, trainingen of onderzoek naar een thema dat je aan het hart gaat. Vanaf €50.000,- kan een fonds op naam voor je worden opgesteld. Mocht je dit willen neem dan contact op met een notaris en met D66.

Notaris
Een notaris helpt je om de wensen die jij over jouw nalatenschap heeft vast te leggen in een testament. Je kunt er in overleg met ons voor kiezen om D66 te benoemen als executeur testamentair. Voor de notaris is het nummer van de Kamer van Koophandel van D66 van belang. Het nummer waaronder D66 staat ingeschreven is: 40407863.