Schenken aan D66

Sam – De landelijke campagnespot tijdens de Provinciale Statenverkiezingen in 2019.

Met jouw bijdrage steun je de partij op vele manieren. Zo kunnen wij trainingen geven aan talenten, voeren we continu campagne en verspreiden we met ons Wetenschappelijk bureau, de Mr. Hans van Mierlo Stichting, ons sociaal-liberale geluid.

Manieren van schenken

Online een donatie doen
Binnenkort kan je een donatie veilig en direct via iDeal doen.

Overboeking via de bank
Je kunt een bijdrage ook zelf overmaken op  NL11RABO0113042396 t.n.v. Democraten 66 te Den Haag onder vermelding van ‘Gift’.

Fiscaal aantrekkelijk

Ben je geïnteresseerd om D66 voor meerdere jaren te steunen? Dan heeft de Belastingdienst een financieel gunstige regeling. Met een periodieke schenkingsovereenkomst kun je meer schenken aan D66 zonder dat het meer kost. Afhankelijk van je persoonlijke situatie kun je tot wel 52% meer geven aan D66, terwijl je uiteindelijk netto evenveel betaalt als nu. Een echte win-win situatie voor zowel D66 als voor jou.

Hoe werkt dit?
Je jaarlijkse contributie (incl. vrijwillige bijdrage) aan D66 wordt door de Belastingdienst beschouwd als een gewone gift. Dit betekent dat deze gift deels fiscaal aftrekbaar is. Door je contributie (incl. vrijwillige bijdrage) vast te leggen in een periodieke schenkingsovereenkomst wordt deze beschouwd als periodieke gift en daarom volledig fiscaal aftrekbaar. Deze overeenkomst houdt in dat je elk jaar, gedurende een periode van minimaal vijf jaar, een vast bedrag doneert aan D66. Hierdoor kun je meer schenken aan D66 zonder dat dit u netto meer kost. Gebruik hiervoor het schenkingsovereenkomst. Gebruik de rekenmodule om te berekenen wat jouw belastingvoordeel kan zijn.

Nalaten aan D66

Door na te laten aan D66 draag je bij aan het voortbestaan van de politieke partij waar je zo om geeft. Je zorgt ervoor dat de volgende generaties ook het sociaal-liberale en progressieve geluid van D66 kunnen uitdragen. Zonder testament bepaalt de wet wie erft. Het is dus verstandig om jouw wensen op te nemen in een testament. Wanneer je D66 wilt benoemen in het testament dan kan dat op drie manieren.

Legaat
Met een legaat laat je een vast bedrag of (onroerend) goed, zoals een kunstwerk, na. De omvang van het legaat ligt vast en daarmee weet je precies wat je aan D66 schenkt.

Erfstelling
Een erfstelling is een benoeming tot erfgenaam. Erfgenamen krijgen hun erfdeel als alle legaten, boedelkosten en schulden van de nalatenschap zijn afgetrokken. Het erfdeel is variabel omdat het afhankelijk is van de omvang van de nalatenschap. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een percentage van het nalatenschap aan D66 na te laten.

Fonds op naam
Met een fonds op naam verbindt je jouw naam en nalatenschap aan een specifiek doel dat bij je past. Je fonds op naam geeft een toekomst aan doelen waarmee jij je verbonden voelt. Denk aan verkiezingscampagnes, trainingen of onderzoek naar een thema dat je aan het hart gaat. Vanaf €50.000,- kan een fonds op naam voor je worden opgesteld. Mocht je dit willen neem dan contact op met een notaris en met D66.

Notaris
Een notaris helpt je om de wensen die jij over jouw nalatenschap heeft vast te leggen in een testament. Je kunt er in overleg met ons voor kiezen om D66 te benoemen als executeur testamentair. Voor de notaris is het nummer van de Kamer van Koophandel van D66 van belang. Het nummer waaronder D66 staat ingeschreven is: 40407863.