Schenken aan D66

Rob Jetten - Beeld: Jeroen Mooijman

Als je het belangrijk vindt om D66 te helpen met het creëren van een stabiele financiële situatie, dan is schenken de beste optie. Via een schenkingsovereenkomst zorg je ervoor dat je D66 voor meerdere jaren steunt. Het voordeel is dat je meer kunt schenken aan D66 zonder dat het je meer kost. Deze overeenkomst houdt in dat je elk jaar, gedurende een periode van minimaal vijf jaar, een vast bedrag doneert aan D66. Daar heeft de Belastingdienst een financieel gunstige regeling voor en wordt dit beschouwd als periodieke gift en is volledig fiscaal aftrekbaar. Een echte win-win situatie voor zowel D66 als voor jou. 

Club66 & Club660 vormen een belangrijke schakel in het netwerk van D66. De Clubs bestaan uit enthousiaste leden die het waardevol vinden om elkaar vaker te spreken en D66 een (financieel) warm hart toe te dragen.