Jan Paternotte

Jan in 66 seconden

Foto: Martijn Beekman – D66 - Beeld: Jan Paternotte

Jan Paternotte (1984) is sinds maart 2017 lid van de Tweede Kamer voor D66. Hij woont in Leiden.

Nederland is één van de meest vrije landen ter wereld, met een lange traditie van vrijheid. Al in de 16e eeuw kwamen politieke denkers, kunstenaars en gelovigen naar Nederland omdat ze hier wél in behoorlijke vrijheid konden schrijven, maken en geloven. Wat mij betreft geeft dat een plicht om ons continu in te zetten voor vrijheid in de wereld. Het vraagt om ver over de dijken heen te kijken en om internationaal samen te werken. Voor vrede, veiligheid én mensenrechten.

Maar het opkomen voor onze vrijheid is steeds minder vanzelfsprekend. In de 20e eeuw werden aanvankelijk steeds meer landen een democratie. Maar inmiddels staat deze onder druk. Ik wil dat we actiever de vrijheid beschermen en hiervoor samenwerken met gelijkgestemde landen. Tegelijkertijd moeten we niet naïef zijn tegenover landen die vrijheid en mensenrechten juist inperken of zelfs op grove wijze schenden.

Vrijheid is niet alleen je mening kunnen uiten en meebepalen door wie je geregeerd wordt. Vrijheid is ook de beste kansen hebben om je te kunnen ontwikkelen. Daarom is onderwijs voor D66 de allerbelangrijkste voorwaarde om iedereen de beste kansen te kunnen bieden. Ik wil werken aan Hoger Onderwijs waarin studenten en onderzoekers kunnen uitblinken. Daarvoor is het nodig dat ze niet continu afgerekend kunnen worden: dus minder selectie, minder bindende studieadviezen, meer persoonlijke begeleiding en meer mogelijkheden om te excelleren.

Investeren in onderzoek is investeren in de toekomst. De coronacrisis heeft laten zien dat de wetenschap ons enige antwoord is op een wereldwijde pandemie, zoals ook gezondheid, klimaat, een bloeiende economie en een open samenleving niet kunnen zonder een sterke wetenschap en wetenschappers die in vrijheid hun onderzoek kunnen vormgeven.

Hiervoor ga ik aan de slag! Als u mee wilt denken of werken: stuur mij een bericht.

Neem contact op

Corona
Hoger Onderwijs
Wetenschap