Contact

Politiek inhoudelijke vragen

d66@tweedekamer.nl | politiek inhoudelijke vragen, kijk ook op veelgestelde vragen

Algemeen

info@d66.nl | algemene vragen (bijvoorbeeld over materiaal voor spreekbeurten)

Persvoorlichting

Partij / vereniging
Sander Bus
Telefoon kantoor: 070 – 356 60 66
Telefoon mobiel: 06 – 176 889 30
E-mail: s.bus@d66.nl

Tweede Kamerfractie / Eerste Kamerfractie
Roy Kramer (hoofd persvoorlichting)
Telefoon kantoor: 070 – 318 26 26
Telefoon mobiel: 06 – 242 410 72
E-mail: r.kramer@tweedekamer.nl

Daan Bonenkamp (voorlichter Alexander Pechtold)
Telefoon kantoor: 070 – 318 26 33
Telefoon mobiel: 06 – 524 063 58
E-mail: d.bonenkamp@tweedekamer.nl

Delegatie Europees Parlement
Anna Sophia Posthumus
Telefoon mobiel: +32 484 20 1518
E-mail: annasophia.posthumus@europarl.europa.eu

Landelijk Bureau

Bezoekadres: Hoge Nieuwstraat 30, 2514 EL Den Haag
Postadres: Postbus 660, 2501 CR Den Haag
Telefoon: 070 – 356 60 66
E-mail: info@d66.nl

Contactgegevens diverse afdelingen Landelijk Bureau

Tweede Kamerfractie

Bezoekadres: Plein 2, 2511 CR Den Haag
Postadres: Tweede Kamer der Staten-Generaal, t.a.v. D66-Fractie, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
Telefoon: 070 – 318 30 66
E-mail: d66@tweedekamer.nl

Portefeuilleverdeling en contactpersonen per portefeuille Tweede Kamerfractie

 

 

Laatst gewijzigd op 9 oktober 2015