• Wat vindt D66
  • Onze standpunten
  • Uitgelicht

Vrij zijn door een sterke rechtsstaat 

Je kunt niet vrij zijn zonder te kunnen vertrouwen op je grondrechten. Wie vecht voor gelijkheid, voor vrijheid, voor mensenrechten, vindt ons aan zijn zijde. We mogen nooit stil blijven als onze grondrechten worden geschonden. Dan staan we op en spreken we ons uit. 
 
Zo voorkomen we dat de macht van overheden, bedrijven en meerderheden anderen schaadt. In een sterke democratie beschermt de rechtsstaat minderheden. We koesteren de onafhankelijkheid van de rechter en staan op als ze wordt aangevallen.

We investeren in de rechtsstaat. Omdat we vinden dat politie, justitie en rechters hun werk goed moeten kunnen doen. En bijstand door een advocaat mag niet afhankelijk zijn van de dikte van je portemonnee. Iedereen heeft recht op goede rechtspraak. Alleen dan zijn we echt vrij.
 
In een veilig en vrij land kun je vertrouwen op je grondrechten. Zo beschermen we in onze democratie minderheden.

D66 wil investeren in onze politiemensen, inlichtingen- en veiligheidsdiensten en in terrorismebestrijding. We willen onze rechtsstaat bovendien uitrusten met middelen om nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden, zoals cybercriminaliteit.

Het is essentieel dat Nederland ambitieus vorm geeft aan de Europese strategieën op het gebied van data, kunstmatige intelligentie en gegevensbescherming. Zo blijven wij vrij in een digitale wereld.

Onze krijgsmacht beschermt wat ons dierbaar is: vrede, veiligheid en vrijheid in Nederland en de wereld. Wat D66 betreft ligt de toekomst van defensie in Europa en binnen de NAVO.

Het huidige drugsbeleid schiet tekort. Méér bestrijding, méér drugswetten en méér stoere taal gaan het verschil niet maken. Stap één is realistisch drugsbeleid, met een gereguleerde markt waar dat kan.

D66 komt met een aanvalsplan om belastingontwijking aan te pakken.

Ook in Nederland vindt corruptie plaats. En dat zorgt voor minder vrijheid en ongelijke kansen.

D66 pleit voor een registratieplicht van handlangers van een buitenlandse mogendheid, vergelijkbaar met de Verenigde Staten. Daar geldt de ‘Foreign Agents Registration Act’. Wie geld aanneemt van een buitenlandse dienst, moet dat melden. Wie dat niet meldt, is strafbaar.

Digitale ontwikkelingen gaan snel, we kunnen het ons niet langer veroorloven om dit voor ons uit te schuiven. Daarom heeft D66 voor de komende tien jaar een digitale agenda.

De Raad Buitenlandse Zaken van de Europese Unie stemt vandaag in met de komst van een Europese Magnitsky-wet. Door dit sanctieregime kunnen Europese lidstaten mensenrechtenschenders wereldwijd harder aanpakken. D66 was samen met het CDA twee jaar geleden initiatiefnemer van deze Europese wetgeving.

Jaarlijks krijgen duizenden personen in Nederland te maken met psychisch geweld. Slachtoffers voelen zich vaak niet gehoord of weten niet waar ze terecht kunnen.

D66 is voorstander van een tijdelijk totaalverbod op vuurwerk bij de jaarwisseling 2020-2021, om daarmee nog meer druk op onze zorg en de handhaving te voorkomen.

Na een periode van hoge verwachtingen en hoopvolle visioenen is het tijd te erkennen dat social media ook scherpe schaduwzijden kennen.

D66 heeft samen met zeven andere partijen van de coalitie en oppositie gewerkt aan grondige verbeteringen voor de coronawet.

Vandaag publiceert de Europese Commissie het allereerste Jaarlijkse Rapport over de Rechtsstaat in de EU. Dit rapport is het resultaat van een initiatief van D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld

Grove schenders van de rechtsstaat, zoals de regeringen van Polen en Hongarije, mogen niet meer zelf de ontvangers zijn van EU-subsidies. Laat het geld niet meer naar autocratische leiders zoals Orban vloeien, die het misbruiken om macht te kopen en te consolideren.