• Wat vindt D66
  • Onze standpunten
  • Uitgelicht

Vrij zijn door een sterke rechtsstaat 

Je kunt niet vrij zijn zonder te kunnen vertrouwen op je grondrechten. Wie vecht voor gelijkheid, voor vrijheid, voor mensenrechten, vindt ons aan zijn zijde. We mogen nooit stil blijven als onze grondrechten worden geschonden. Dan staan we op en spreken we ons uit. 
 
Zo voorkomen we dat de macht van overheden, bedrijven en meerderheden anderen schaadt. In een sterke democratie beschermt de rechtsstaat minderheden. We koesteren de onafhankelijkheid van de rechter en staan op als ze wordt aangevallen.

We investeren in de rechtsstaat. Omdat we vinden dat politie, justitie en rechters hun werk goed moeten kunnen doen. En bijstand door een advocaat mag niet afhankelijk zijn van de dikte van je portemonnee. Iedereen heeft recht op goede rechtspraak. Alleen dan zijn we echt vrij.
 
In een veilig en vrij land kun je vertrouwen op je grondrechten. Zo beschermen we in onze democratie minderheden.

06.20.2020

Preventie waar het kan, straf waar het nodig is

06.20.2020

Pakkans verhogen om criminaliteit te verminderen

06.20.2020

Politie

06.20.2020

Terrorismebestrijding

06.20.2020

Jongeren zo snel mogelijk terug op het goede pad

06.20.2020

Iedereen verdient een tweede kans, ook op werk

06.20.2020

Ouderenmishandeling

06.20.2020

Privacy – je eigen persoonlijke domein