Privacypagina

D66 neemt de privacy van haar gebruikers, leden, abonnementhouders en donateurs zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het privacy beleid voor alle verwerkingen van de Politieke Partij Democraten 66 (hierna: D66) uiteen gezet. We raden u aan dit privacy beleid aandachtig door te nemen. Dit privacybeleid is van overeenkomstige toepassing op andere, specifiek aan de vereniging verbonden organisaties van D66, waaronder in ieder geval Stichting Fraktieassistentie D66 en de Tweede Kamerfractie van D66.

D66 is een Nederlandse politieke partij. D66 kan via haar Landelijk Bureau worden gecontacteerd via de volgende gegevens:

Post- en bezoekadres
Lange Houtstraat 11
2511 CV Den Haag

Telefoon
070-3566066

E-mail
[email protected]

Uw privacy
D66 heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld voor de vereniging. Hebt u specifieke vragen over uw privacy? Deze kunt u stellen via [email protected].

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via de website.

Mocht u nog vragen hebben over dit privacybeleid dan kunt u een e-mail sturen aan [email protected].

Laatste wijziging is gedaan op 6 maart 2023.