Doneren aan D66 betekent dat je toekomst biedt aan een bruisende politieke vereniging op de langere termijn. Je draagt bij aan de opleiding van politiek talent en sterke campagnes.

Om dit te bereiken willen we zoveel mogelijk Nederlanders vertellen wat onze plannen zijn voor Nederland. Jij kunt hier aan bijdragen door te doneren.

Doneren aan D66 betekent dat je toekomst biedt aan een bruisende politieke vereniging op de langere termijn. Je draagt bij aan de opleiding van politiek talent en sterke campagnes.

Om dit te bereiken willen we zoveel mogelijk Nederlanders vertellen wat onze plannen zijn voor Nederland. Jij kunt hier aan bijdragen door te doneren.

Donaties en giften vormen een belangrijke externe bron van inkomsten voor D66. Particulieren of organisaties kunnen geld schenken of doneren aan onze partij. Denk bijvoorbeeld aan belangengroepen of bedrijven die de partij financieel willen steunen vanwege een bepaald beleidsstandpunt waar ze zich in kunnen vinden.

Daarnaast kunnen leden en niet-leden een incidentele donatie doen aan D66. Als er een grote campagne voor de verkiezingen op touw moet worden gezet of een fondsenwervingsactie wordt georganiseerd. D66 financieel steunen is een laagdrempelige manier om ervoor te zorgen dat we steeds goed zichtbaar zijn en ons gedachtengoed kunnen blijven uitdragen.

Jouw donatie kan echt het verschil maken dus doneer en steun ons.