• Wat vindt D66
  • Onze standpunten
  • Uitgelicht

Samenwerken in Europa en met de rest van de wereld

Ben je als ondernemer écht vrij als je niet eenvoudig de grens over kunt? Als je als student niet kunt studeren in Italië of Duitsland? Als je Europese vrijheden nog niet overal worden erkend? 

Europa brengt ons vrijheid, vrede en welvaart. Na jaren discussie over meer of minder Europa, moet het gaan over welk Europa we willen. Wij willen een sterk Europa dat de grote uitdagingen van nu aanpakt. Dat samen de klimaatcrisis bedwingt. Een vuist maakt tegen de macht van China en Rusland.


Opkomt voor Europese waarden bij techreuzen als Facebook en Google. Opkomt voor democratie en rechtsstaat, binnen en buiten ons continent. En we bieden vluchtelingen hier een veilig thuis.

In een al maar polariserende wereld zoeken wij naar samenwerking, verbinding en begrip. Dat vraagt een sterk Nederland in het hart van Europa, met een blik op de wereld. En om de bescherming en versterking van de internationale organisaties die onze rechten en vrijheden bewaken, zoals de EU, de Verenigde Naties, en de NAVO.

Wij willen dat politici de Europese keuzes die ze maken eerlijker en openlijker vertegenwoordigen. Zo maken we de baten en de kosten van Europese beleid beter zichtbaar voor burgers.

D66 kiest voor een sterke Europese samenwerking die breed wordt gedragen. Onze welvaart, vrijheid en veiligheid hebben we immers voor een groot deel te danken aan de Europese Unie.

Dit is het moment om in Europa schouder aan schouder te staan om te beschermen wat ons uniek maakt in de wereld: onze rechtsstaat, onze solidariteit, onze openheid.

Door het maken van heldere afspraken via handelsverdragen vergroten we ons verdienvermogen en nemen we andere landen mee in onze hoge standaarden voor eerlijke productie, mensenrechten en een beter klimaat.

We investeren in ontwikkelingssamenwerking uit solidariteit, maar ook omdat we zelf beter af zijn in een wereld zonder grote welvaartsverschillen.

Onze krijgsmacht beschermt wat ons dierbaar is: vrede, veiligheid en vrijheid in Nederland en de wereld. Wat D66 betreft ligt de toekomst van defensie in Europa en binnen de NAVO.

Migratie vraagt om een menswaardige, Europese aanpak. We dragen bij aan meer stabiliteit en veiligheid in de landen rondom Europa, maken duidelijke, zorgvuldige asielprocedures en zorgen voor humane opvang.

Wij willen dat mensen en bedrijven zoveel mogelijk zelf makkelijk en goedkoop schone energie kunnen opwekken. We helpen ook mensen en bedrijven die investeren in verduurzaming.

D66 en ChristenUnie hebben zich opnieuw uitgelaten over de misdaden die China pleegt tegen de Oeigoerse moslimminderheid in het land.

De ontbossing van de Amazone is op het hoogste niveau van de afgelopen twaalf jaar. We kunnen niet langer toekijken hoe houtkap en brand de longen van onze aarde verwoesten. De Europese Unie moet nu haar tanden en ambitie tonen om de Amazone te redden.

De Raad Buitenlandse Zaken van de Europese Unie stemt vandaag in met de komst van een Europese Magnitsky-wet. Door dit sanctieregime kunnen Europese lidstaten mensenrechtenschenders wereldwijd harder aanpakken. D66 was samen met het CDA twee jaar geleden initiatiefnemer van deze Europese wetgeving.

Het is 10 jaar geleden sinds de Arabische Revolte ontvlamde in o.a. Tunesië en Egypte. Welke nasleep zien we vandaag de dag en hoe kunnen we de protesten in Irak en Libanon plaatsen? Kom naar ons online evenement.

Tweede Kamerleden Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Pieter Omtzigt (CDA) ontvangen vandaag de eervolle Magnitsky award vanwege hun inzet voor de Magnitsky-wet, waarmee wereldwijd Europese sancties mogelijk worden tegen schenders van mensenrechten.

Steeds meer landen zijn op hun hoede voor China. Een parlementair onderzoek naar Beijing zou op zijn plaats zijn. Daarvoor pleiten D66-Kamerleden Sjoerd Sjoerdsma en Jan Paternotte in hun opiniestuk.

ChristenUnie, CDA en D66 willen dat de EU een wapenembargo instelt tegen Turkije.

D66 wil dat dit kabinet 2 miljoen Euro uittrekt om visumvrij reizen mogelijk maken tussen Suriname en Nederland. Nu heb je daar nog een visum voor nodig.

Sjoerd Sjoerdsma, Kamerlid voor D66, heeft acht opdrachten aan minister Blok na de verkiezingswinst van Joe Biden.

De invloed van social media groeit, zeker als manier om kiezers te bereiken. Omdat dit niet neutraal gebeurt is de toenemende afhankelijkheid van techreuzen een gevaar voor onze democratie.

Europa moet streng zijn voor landen die de rechtsstaat afbreken. Daarvoor pleit D66-Kamerlid Maarten Groothuizen zondag 4 oktober in zijn opiniestuk in het Financieele Dagblad.

Gisteren presenteerde de Europese Commissie (EC) haar langverwachte voorstellen voor een nieuw pact voor migratie en asiel. En dat is hard nodig, want het huidige migratiebeleid in Europa werkt niet.

Er is de laatste dagen weer veel gezegd en geschreven over de vluchtelingen die vanuit Griekenland naar Nederland komen. Sociale media lenen zich slecht voor een goede reactie, daarom dit wat langere stuk.

Het huidige EU asiel- en migratiebeleid is vastgelopen. Het is onmenselijk en het werkt niet. EU-lidstaten spelen nu ieder voor zich. Daarom wil D66 één Europees migratiesysteem.

Een historische deal met grote nieuwe stappen in de Europese integratie en een broodnodig steunpakket van 750 miljard euro om de economische klappen van de coronacrisis op te vangen.

Grove schenders van de rechtsstaat, zoals de regeringen van Polen en Hongarije, mogen niet meer zelf de ontvangers zijn van EU-subsidies. Laat het geld niet meer naar autocratische leiders zoals Orban vloeien, die het misbruiken om macht te kopen en te consolideren.

Een grote meerderheid van de Eerste Kamer steunt de Brexit-noodwet van D66.

Voor veel Nederlanders was onduidelijk wat zij van de overheid konden verwachten en dat willen D66 en GroenLinks in de toekomst voorkomen. Niet alleen in geval van een wereldwijde virusuitbraak, maar ook in het normale, dagelijkse leven biedt een consulaire wet meer zekerheid.

D66 pleit voor een registratieplicht van handlangers van een buitenlandse mogendheid, vergelijkbaar met de Verenigde Staten. Daar geldt de ‘Foreign Agents Registration Act’. Wie geld aanneemt van een buitenlandse dienst, moet dat melden. Wie dat niet meldt, is strafbaar.