• Wat vindt D66
  • Onze standpunten
  • Uitgelicht

Samenwerken in Europa en met de rest van de wereld

Ben je als ondernemer écht vrij als je niet eenvoudig de grens over kunt? Als je als student niet kunt studeren in Italië of Duitsland? Als je Europese vrijheden nog niet overal worden erkend? 

Europa brengt ons vrijheid, vrede en welvaart. Na jaren discussie over meer of minder Europa, moet het gaan over welk Europa we willen. Wij willen een sterk Europa dat de grote uitdagingen van nu aanpakt. Dat samen het de klimaatcrisis bedwingt. Een vuist maakt tegen de macht van China en Rusland.


Opkomt voor Europese waarden bij techreuzen als Facebook en Google. Opkomt voor democratie en rechtsstaat, binnen en buiten ons continent. En we bieden vluchtelingen hier een veilig thuis.

In een al maar polariserende wereld zoeken wij naar samenwerking, verbinding en begrip. Dat vraagt een sterk Nederland in het hart van Europa, met een blik op de wereld. En om de bescherming en versterking van de internationale organisaties die onze rechten en vrijheden bewaken, zoals de EU, de Verenigde Naties, en de NAVO.

Uitgelicht

Wij geloven dat je écht vrij bent als we dat samen zijn. Als iedereen gelijke kansen krijgt. We mensen helpen die het nodig hebben. We laten iedereen vrij, maar laten niemand vallen.

06.20.2020

Naar de duurzaamste en meest concurrerende economie

Europa is de grootste economie ter wereld. Door samen te werken, kunnen we deze positie versterken en uitbouwen.

06.20.2020

Handel blijft groeien

06.20.2020

Onze stem in de wereld

Een sterk Europa kan ook in de 21e eeuw een vuist maken tussen machtsblokken als de Verenigde Staten, Rusland en China.

06.20.2020

Kiezen voor rechtsorde, veiligheid, mensenrechten en democratie

D66 streeft naar een vrije en rechtvaardige wereld.

06.20.2020

Modern veiligheidsbeleid

06.20.2020

Ambitieuze internationale samenwerking

De afgelopen jaren is er veel kritiek geweest op ontwikkelingssamenwerking (OS).

06.20.2020

Beschikbaar maken van kennis

Wij zijn ervan overtuigd dat kennis mensen in staat stelt zichzelf te ontwikkelen. De hoeveelheid kennis in de wereld neemt met hoge snelheid toe, maar er is veel ongelijkheid in beschikbaarheid. Zeker voor mensen die de Engelse taal niet machtig zijn, blijft veel kennis – van praktische kennis over gezondheid of ambachten tot cultureel erfgoed en wereldliteratuur – onbereikbaar omdat het niet rendabel is deze kennis te vertalen en naar hen te distribueren. Wij willen dat Nederland investeert in

06.20.2020

Nederland als land van vrede en recht

Nederland staat internationaal bekend om zijn respect voor mensenrechten en zijn inzet voor de internationale rechtsorde.