D66 als vereniging

Beeld: Jeroen Mooijman

D66 is een politieke vereniging, gevormd door haar leden. De leden van D66 zijn het kloppend hart van de vereniging. Benieuwd wat je voor de partij kunt betekenen? En wat de partij voor jou kan betekenen? Heel veel!

Maak kennis met D66
Een aantal keer per jaar organiseert D66 een ledendag op bijzondere locaties in Nederland, zoals de Eerste- of Tweede Kamer. Nieuwe leden ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Doe mee!
Onze leden beslissen mee over de politieke koers op alle niveaus. Zij denken mee door input te leveren voor debatten, mee te discussiëren over beleidsthema’s en door het vormen van standpunten. Op landelijke congressen beslissen leden over de landelijke en Europese koers. Bij regiocongressen over de koers van D66 in een provincie. We zien er naar uit je te ontmoeten op één van onze activiteiten!

Meedoen en meedenken

Binnen onze vereniging kun je van alles doen. Ook kun je meedenken over ons gedachtegoed.

  • Meedoen in een afdeling
  • Meedenken over onze politieke agenda
  • Meedoen tijdens de campagne

Landelijk Bestuur

Het Landelijk Bestuur staat middenin de vereniging en heeft op dit moment 7 leden, inclusief de voorzitter. Het bestuurt op hoofdlijnen en monitort de uitvoering van beleid via de directeur van het Landelijk Bureau, de regiovoorzitters en de voorzitters van de grotere afdelingen.

Landelijk Bureau

Het Landelijk Bureau is verantwoordelijk voor de organisatorische kant van de partij en voert vele taken uit die noodzakelijk zijn voor het functioneren van D66.

Werken bij D66

Actuele vacatures en stageplekken.

  • Landelijk Bureau
  • Tweede Kamerfractie
  • Eerste Kamerfractie
  • Europese fractie

Democraat

Democraat is het ledenmagazine van D66 en wordt verspreid onder al haar leden.
Elke editie staat in het teken van een actueel thema dat wordt belicht door interviews, achtergrondreportages en innovatieve voorstellen die D66 op dat gebied doet. Daarnaast trekt de redactie regelmatig het land in om leden, afdelingen en bestuurders te portretteren en staan verenigingszaken centraal

D66 Academie

D66 heeft een groot opleidingsaanbod. De Academie brengt dit hele aanbod samen, structureert en maakt het toegankelijk voor iedereen.

Onze Ereleden en penningen

Leden met een bijzonder staat van dienst geven we de erkenning die zij verdienen.

D66 Internationaal

Als zeer internationaal georiënteerde partij werkt D66 ook buiten de Nederlandse grenzen aan een duurzame, democratische en open samenleving.

Meedenken in een thema-afdeling

Wil je jouw kennis, expertise en ervaring inzetten binnen D66?

  • Tal van thema-afdelingen
  • Je kennis en netwerk vergroten
  • De agenda van D66 mede vormgeven

Bestuurders-vereniging


De Bestuurdersvereniging is het platform waar D66-politici elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen en kennis kunnen delen.

Integriteit en verantwoord gedrag

Iedereen moet altijd veilig zichzelf kunnen zijn. Iedere dag werken we aan dat ideaal in de politieke arena. Maar ook in onze partij moet iedereen veilig zichzelf kunnen zijn. Daarom hechten we veel waarde aan integriteit.

Meer dan 50 jaar D66

Meer dan vijftig jaar geleden werd in Hotel Krasnapolsky in Amsterdam een nieuwe politieke partij opgericht: Democraten 66, kortweg: D’66.

Partijcommissies

Binnen D66 zijn verschillende partijcommissies actief om de partij in goede banen te leiden. De volgende commissies zijn actief, zowel op landelijk als lokaal niveau.

Statuten


Je kunt hier de statuten en huishoudelijk reglement van D66 bekijken.

ANBI gegevens

D66 en de Mr. Hans van Mierlo Stichting zijn door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI).