Onze Ereleden & penningen

Beeld: Archief foto

Onze partij wordt gemaakt door de mensen die zich ervoor inzetten. Om leden met bijzondere verdiensten de erkenning te geven die zij verdienen hebben we de Jan Glastra van Loon-penning en de Jet de Bussy-penning in het leven geroepen. Natuurlijk benoemen we leden met een zeer bijzondere staat van dienst tot erelid.

Leden met een zeer bijzondere staat van dienst kunnen door het Landelijk Bestuur worden benoemd tot erelid. Een zeer unieke onderscheiding.

Jan Terlouw – 14 februari 1998
Thom de Graaf – 21 mei 2005
Laurens Jan Brinkhorst – 7 oktober 2006
Erwin Nypels – 6 november 2010
Maarten Engwirda – 21 april 2012
Alexander Pechtold – 9 november 2019

Voormalige ereleden zijn Els Borst (8 februari 2003) en Hans van Mierlo (7 februari 1999).

Sinds 2004 reikt D66 de Jan Glastra van Loon-penning uit aan vrijwilligers die zich op landelijk en/of Europees niveau bijzonder en langdurig hebben ingezet voor de partij. De penning is vernoemd naar Jan Glastra van Loon, die zich jarenlang in voor en tegenspoed heeft ingezet voor D66. Hij was staatssecretaris van Justitie van 13 juni 1973 tot 27 mei 1975 in het kabinet- Den Uyl. Daarna vervulde hij de functie van partijvoorzitter van 6 november 1976 tot 27 oktober 1979. Van 1980 tot 1999 was hij senator voor D66. Jan Glastra van Loon overleed op 22 oktober 2001, op 81-jarige leeftijd.

De penning werd voor het eerst uitgereikt bij het 84ste congres, op 7 oktober 2006 in Amsterdam. Hieronder vindt u de namen van personen die deze penning hebben ontvangen met de datum wanneer zij de penning hebben ontvangen:

Jacob Kohnstamm – 7 oktober 2006
Erwin Nypels – 7 oktober 2006
Eddy Schuyer- 1 juni 2007
Ingrid van Engelshoven – 9 maart 2013
Bart Robbers – 8 februari 2014
Joris Backer – 1 november 2014
Rudi Nieuwenhoven – 1 november 2014
Machteld Versnel-Schmitz – 18 januari 2015
Ad van Vugt – 16 oktober 2016
Elida Tuinstra – 16 oktober 2016
Marty Smits – 30 oktober 2016
Jan Willem Holtslag – 28 oktober 2020
Menno Witteveen – 27 februari 2021
Hans Engels – 27 februari 2021
Henk Beerten – 13 november 2021
Johanna Räkers – 21 oktober 2023

Sinds 2003 reikt D66 de Jet de Bussy-penning uit aan vrijwilligers die zich op lokaal en/of regionaal niveau bijzonder en langdurig hebben ingezet voor de partij. De penning is vernoemd naar Jet de Bussy, Amsterdams lid van het eerste uur. In de 32 jaar dat zij lid was van D66 heeft zij zich bijna continu ingezet door hand- en spandiensten te vervullen. Zij stond nimmer kandidaat voor een lijst, maar was bij elke verkiezing actief in de verkiezingscommissie, campagnecommissie of als bestuurslid. Zij was het type lid dat zorgt dat anderen zorgeloos op de voorgrond kunnen treden. Zij stond klaar in weer en wind, in voor- en tegenspoed, jaar in, jaar uit, 32 jaar lang. Hieronder vindt u de namen van personen die deze penning de afgelopen jaren hebben ontvangen in willekeurige volgorde.

Patrick Blokzijl
Wim Sekeris
Herman Kernkamp
Patrick Poelmann
Jack van der Veen
Marjan Brouwers
Dick Ross
Roland de Bruijn
Leo Cornelissen
Willem Loos
Rineke Gieske-Mastenbroek
Peter Danz
Ge Derksen
Jan Willem van Dongen
Barbara Eijsten
Frank Foks
Ruud Frische
Peter Gorissen
Vera Hartog-Potjewijd
Flip Huisman
Piet Janssen
Henk Knol
Herman Kolkman
Jan de Lange
Martin Lentink
Paul van der Linden
Ton Mosseveld
Kees Mulder
Henk Nanninga
Lieneke Nanninga-Smit
Martinet Roling-Scholten
Alice van Rooij
Joke Sewalt-Wybrandts
René van Veen
Franklin Vlam
Paul Wessels
Aleid Zuidema-de Jonge
An van der Wiel
Cees van der Veur
Edith Erkelens
Kees van Veen
Marion Wichard
Hermine Klein
Eric de Bruijn
Wim Pelgrim
Frans Visman
Cornelis Verburg
Ad Kooijman
Niels Abcouwer
Anton van der Cingel
Ger Dullens
Gerrit Oosterveld
Gerard Niels
Stijn Verbeeck
Rob Schouten
Nel Ooms-Van Oosterom
Bram Ooms
Truus Houtepen
Corné Ronda
Olaf Michielse
Bettie S. Groen
Rob Meyer
Marian van Driel-Zwaan
Kees de Wit
Hans Sprong
Karel Janssen
Harmen Klaver
Hans J.C. van Veen
Henk Giebels
Cissy en Hans Douma
Ange de Beer
Rob Rodenrijs
Albert Grooten
Aart Karssen

Het is mogelijk dat de lijst niet compleet is. Stuur dan gerust een mail aan het Landelijk Bestuur. Dan passen we de lijst aan.