Sigrid Kaag

Kandidaat-lijsttrekker

Sigrid Kaag – Eigen foto

Voor mij is politiek durven. Overtuigen. Niet schuilen achter draagvlak, maar het zelf creëren. Niet schreeuwen, maar luisteren. Niet volgen, maar leiden.

Brief aan leden

Partijgenoten, vrienden,

Drie jaar geleden zei ik ‘ja’ tegen de politiek en het ministerschap. Sinds ik mag stemmen ben ik Democraat. Vanwege onze idealen, onze houding en ons wereldbeeld.

Vandaag stel ik me kandidaat voor het lijsttrekkerschap. Omdat ik – nog meer dan toen – geloof dat wij nodig zijn.

Om iedereen goed door de crisis te leiden, in een schone en eerlijke economie met nieuwe kansen en nieuwe banen. Om de verdeeldheid in de samenleving te doorbreken en een einde te maken aan de uitsluiting die te veel mensen ervaren. Om de rol van Nederland in Europa te versterken en weer echt met een open blik naar de wereld te kijken.

Het zijn onzekere tijden. Allemaal zoeken wij houvast, een gezamenlijke basis. En al heb ik niet alle antwoorden, één ding weet ik zeker: het moet anders. Het moet beter. Het is tijd.
Voor mij is politiek durven. Overtuigen. Niet schuilen achter draagvlak, maar het zelf creëren. Niet schreeuwen, maar luisteren. Niet volgen, maar leiden.

Over de hele wereld heb ik dat gedaan, in crisistijd en oorlogstijd. Ik heb mij ingezet voor vrede en veiligheid. Voor menselijke waardigheid.

Nu, thuis in Nederland, sta ik met onze partij voor de open samenleving. Voor de rechtvaardige rechtsstaat die deze bewaakt. Voor de solidariteit en samenwerking die zij vereist.
Voor een Nederland waarin iedereen vrij is, maar we niemand laten vallen. Waarin we versterken wat waardevol is, omdat geen enkele leraar, kunstenaar of verpleger kan leven van applaus alleen. Waarin we investeren in mensen, in hun kansen en in hun mogelijkheden. Waarin we doen wat nodig is om het goede te bereiken. Ook als dat moeilijk is. Ook tegen de stroom in.

Daarom zijn wij nodig.

Daarom vraag ik uw vertrouwen als lijsttrekker van D66.

Hartelijke groet,
Sigrid Kaag

  1. Sigrid Kaag
  2. Den Haag
  3. 58 jaar

Bekijk de video van Sigrid

Sigrid Kaag – Eigen foto

Oktober 2017-heden

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-samenwerking, Ministerie van Buitenlandse Zaken

December 2014-Oktober 2017

Ondersecretaris generaal VN / Vredesgezant VR resolutie 1701 (Libanon-Israël)

Oktober 2013-December 2014

Ondersecretaris generaal VN / Speciaal coördinator van de OPCW-VN Missie voor de vernietiging van chemische wapens in Syrië

2016

Carnegie Wateler Vredesprijs

Drie vragen aan Sigrid

Waar wil je met D66 naartoe?

Ik wil dat wij de grootste partij worden bij de verkiezingen. Omdat onze waarden en ideeën nodig zijn om Nederland eerlijker, inclusiever, schoner en internationaler te maken. Dat zal niet zomaar gaan, dat vraagt ook van onze partij onderling dialoog en debat. D66 moet zichzelf vernieuwen.

Wat is jouw sterkste eigenschap?

Mijn kracht is mijn helderheid en inlevingsvermogen. Ik geef duidelijk leiding op basis van inhoud, en geniet tegelijkertijd van samenwerking in de zoektocht naar de oplossing.

Wat doe je het liefst in je vrije tijd?

Ik doe graag aan sport, maar zou het liefst weer naar concerten kunnen gaan.