Wat vindt D66? Dit zijn onze standpunten.

Sigrid – Het is tijd voor nieuw leiderschap. Leiderschap dat omkijkt naar mensen en verder kijkt dan morgen.

Wat gebeurt er met een land, als de politiek geen echte keuzes maakt? Keuze voor zich uitschuift? Niet verder kijkt dan morgen?
Het is tijd voor nieuw leiderschap. Leiderschap dat omkijkt naar mensen en vooruitkijkt naar morgen. Nederland is geen machine, die we alleen met dag-tot-dag management draaiende houden.

We willen onze vrijheden terug, zoeken houvast en zicht op de toekomst. Wat voor land willen we na deze crisis zijn? Dat vraagt om duidelijke keuzes. D66 maakt die keuzes. Voor een groene toekomst. Met meer betaalbare woningen. En een gelijke kans voor onze kinderen. Voor een land waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Onderwijs

Iedereen verdient dezelfde kansen op goed onderwijs. Om later vrij en zelfstandig te zijn.

 • Onderwijs met kansen voor iedereen
 • Lerarentekort écht aanpakken
 • Stoppen met strenge selectie

Klimaat, natuur en milieu

Het is tijd voor échte actie voor een schone aarde. Zodat jij vrij bent van zorgen over het klimaat en de natuur.

 • Échte actie voor het klimaat
 • Samenwerken aan het klimaatakkoord en de klimaatwet
 • Energie uit zon, wind en water

Wonen

We gaan bouwen, bouwen, bouwen. Zodat jij een betaalbaar huis kan vinden in de stad waar je wilt.

 • We bouwen 1 miljoen betaalbare woningen
 • We bouwen dicht bij winkels, scholen en het OV
 • We bouwen leegstaande panden om tot starterswoningen

Werk en inkomen

Met een eerlijke baan haal je het beste uit jezelf en ben je vrijer.

 • Een eerlijke baan voor iedereen
 • Makkelijker een vast contract
 • Langer betaald ouderschapsverlof

Zorg en gezondheid

Als je zorg nodig hebt, moet goede zorg toegankelijk zijn. En natuurlijk betaalbaar.

Wat vindt D66?

Vrij zijn

Je moet altijd en overal jezelf kunnen zijn. Vrij van homohaat, racisme of uitsluiting.

Wat vindt D66?

Europa en internationaal

Wij willen een sterk Europa dat de grote uitdagingen aanpakt. Voor vrijheid, vrede en welvaart.

Wat vindt D66?

Veiligheid en criminaliteit

In een veilig en vrij land kun je vertrouwen op je grondrechten. Alleen dan beschermen we minderheden.

Wat vindt D66?

Ruimte en bereikbaarheid

Iedereen moet zich vrij kunnen bewegen. Met de fiets naar je werk. Met de snelle trein op vakantie.

Wat vindt D66?

Media en cultuur

Kunst, cultuur en media zijn essentieel voor een vrije samenleving. Daarom investeren we in cultuurmakers.

Wat vindt D66?

Democratie en overheid

De overheid moet niet tegenover, maar naast mensen staan. In onze democratie doet iedereen mee.

Wat vindt D66?

Integratie en immigratie

Mensen die vluchten voor oorlog verdienen een veilig heenkomen. In Nederland kan iedereen meedoen.

Wat vindt D66?

Ondernemen en innoveren

Wij laten iedere ondernemer vrij te ondernemen en te innoveren. Dat is goed voor de toekomst.

Wat vindt D66?

Financiën

Goede overheidsfinanciën zorgen ervoor dat we vrij zijn. We vergroenen belastingen.

Wat vindt D66?