Wij zijn Europa. De Europese Unie is in veel opzichten een wonder. Een wonder van menselijk vernuft, van vindingrijkheid en van volharding. Het is evenzeer de som van zwaarbevochten compromissen als het resultaat van een compromisloze toewijding aan onze gedeelde idealen en waarden. Die waarden staan onder druk; binnen Europa maar ook wereldwijd. Daarom blijven we werken aan een verbonden, dieper geïntegreerde en sterkere Unie.

Wij zijn Europa. De Europese Unie is in veel opzichten een wonder. Een wonder van menselijk vernuft, van vindingrijkheid en van volharding. Het is evenzeer de som van zwaarbevochten compromissen als het resultaat van een compromisloze toewijding aan onze gedeelde idealen en waarden. Die waarden staan onder druk; binnen Europa maar ook wereldwijd. Daarom blijven we werken aan een verbonden, dieper geïntegreerde en sterkere Unie.
 
Een sterke Unie is wendbaar in een onvoorspelbare, multipolaire wereld. Een sterke Unie is veerkrachtig en klaar voor de opgaven van de toekomst. Een verenigde Unie betekent een sterk Nederland, al helemaal in de nieuwe mondiale context. Daarom moeten we ervoor zorgen dat de Europese Unie de noodzakelijke stappen zet om de uitdagingen van vandaag aan te kunnen en de kansen van morgen te verzilveren. De status quo werkt niet in de huidige geopolitieke realiteit. De Europese Unie moet sneller, transparanter en besluitvaardiger kunnen opereren. Met een betere balans tussen macht en tegenmacht. Een Unie die ondersteunt, maar die ook een duidelijke visie heeft en stuurt wanneer nodig. Een écht democratische Unie waar diversiteit een kracht is en die voor onze gedeelde waarden en belangen vecht. Dit vraagt duidelijke keuzes en actie, juist ook op nationaal vlak. Nederland bepaalt namelijk mee: wat voor Europa willen we? Wat voor waardengemeenschap willen we?

De Russische inval in Oekraïne vormde een kantelpunt in het Europese denken over vrede en veiligheid. Na decennia van relatieve vrede, vrijheid en veiligheid op ons continent zijn we ruw wakker geschud. Europa moet meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Daarom moet Nederland fors investeren in defensie. De NAVO-afspraak om minimaal 2 procent van het BBP aan defensie uit te geven komen we na. Investeringen in onze krijgsmacht stemmen we af met Europese partners. We zetten in op taakspecialisatie en bundelen onze krachten op het gebied van materieelinkoop en -standaardisatie. Ook werken we aan een volwaardige Europese defensie-industrie. Slimme samenwerking en langdurige financiële zekerheid stelt onze krijgsmacht in staat te opereren in alle drie de hoofdtaken.

De Russische inval in Oekraïne vormde een kantelpunt in het Europese denken over vrede en veiligheid. Na decennia van relatieve vrede, vrijheid en veiligheid op ons continent zijn we ruw wakker geschud. Europa moet meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Daarom moet Nederland fors investeren in defensie. De NAVO-afspraak om minimaal 2 procent van het BBP aan defensie uit te geven komen we na. Investeringen in onze krijgsmacht stemmen we af met Europese partners. We zetten in op taakspecialisatie en bundelen onze krachten op het gebied van materieelinkoop en -standaardisatie. Ook werken we aan een volwaardige Europese defensie-industrie. Slimme samenwerking en langdurige financiële zekerheid stelt onze krijgsmacht in staat te opereren in alle drie de hoofdtaken.

D66 zet zich in voor de meest kwetsbaren in de wereld. We investeren in ontwikkelingssamenwerking uit solidariteit, maar ook omdat een wereld met kleinere welvaartsverschillen bijdraagt aan onze eigen veiligheid en welvaart. Ook in de context van de klimaatcrisis is ontwikkelingssamenwerking van groot belang, daarom ondersteunen we het mondiale zuiden met verduurzaming en klimaatadaptatie en -mitigatie.

Hier komt een tekst

Internationale handel is de drijvende kracht achter een goed draaiende wereldeconomie én achter de economie van Nederland: een derde van ons geld wordt namelijk in het buitenland verdiend. Handel is daarnaast een belangrijk instrument in een veranderende geopolitieke context en een instrument om de internationale stabiliteit (en rechtsorde) te bevorderen. Het helpt ons bij het afbouwen van strategische afhankelijkheden van landen als China en Rusland, het veiligstellen van voldoende grondstoffen voor de duurzaamheidstransitie en om dichter bij betrouwbare partners in bijvoorbeeld Afrika en Latijns-Amerika te komen. Goede afspraken met handelspartners dragen bovendien bij aan het realiseren van duurzame en eerlijke internationale handel. We houden hierbij oog voor onze eigen ondernemers en beschermen hen tegen oneerlijke concurrentie op de wereldmarkt.

Internationale handel is de drijvende kracht achter een goed draaiende wereldeconomie én achter de economie van Nederland: een derde van ons geld wordt namelijk in het buitenland verdiend. Handel is daarnaast een belangrijk instrument in een veranderende geopolitieke context en een instrument om de internationale stabiliteit (en rechtsorde) te bevorderen. Het helpt ons bij het afbouwen van strategische afhankelijkheden van landen als China en Rusland, het veiligstellen van voldoende grondstoffen voor de duurzaamheidstransitie en om dichter bij betrouwbare partners in bijvoorbeeld Afrika en Latijns-Amerika te komen. Goede afspraken met handelspartners dragen bovendien bij aan het realiseren van duurzame en eerlijke internationale handel. We houden hierbij oog voor onze eigen ondernemers en beschermen hen tegen oneerlijke concurrentie op de wereldmarkt.

Migratie is van alle tijden. Mensen komen in beweging voor liefde, werk of moeten vluchten. Dat is de realiteit. Het is echter kraakhelder dat het huidige migratiebeleid veel beter kan. Voorop staat dat wij ons te allen tijde aan het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties houden bij de opvang van mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Maar we zien ook dat het draagvlak voor de opvang van asielzoekers onder druk staat. Ook is de kwaliteit van de asielopvang onder de maat. Er is overlast rondom asielzoekerscentra, er zijn misstanden bij arbeidsmigratie met laagbetaald werk en kwetsbare vluchtelingen worden te langzaam en slecht geholpen. Dat kan én moet anders.
 
D66 kiest daarom voor een ander migratiebeleid. Een migratiebeleid dat wel werkt. Dat doen we langs de volgende vier uitgangspunten.
1)     We beschermen kwetsbare mensen op de vlucht.
2)     We zorgen voor een snelle en zorgvuldige asielprocedure, in het belang van kansrijke aanvragen.
3)     We zijn strenger voor asielzoekers die geen kans hebben om hier te blijven.
4)     We kiezen voor hoogwaardige arbeidsmigratie en pakken misstanden aan.
 
Zo pakken we bestaande problemen aan, helpen we mensen op de vlucht voor oorlog en geweld en creëren we draagvlak.

Dit is een nieuw en hoopvol moment voor Nederland. Een nieuwe generatie van alle leeftijden staat op. Wij willen samen de grote problemen te lijf, in plaats van elkaar. We gaan keuzes maken die te lang zijn uitgesteld. Met nieuwe energie voor Nederland.