Onze mensen

In ons Nederland maakt het niet uit in welk huis je kinderbedje staat of in welke wijk je school. Alleen dan ben je echt vrij. Wij geloven in een samenleving waarin we gelijke gevallen gelijk behandelen. En mensen die toch op achterstand komen, helpen we. Een uitgestoken hand, zodat ieder kind het beste onderwijs krijgt. Iedere werknemer kans heeft op een goede baan en een betaalbaar huis. En ieder mens de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. In dat Nederland laten we iedereen vrij, maar niemand vallen.

In het Europees Parlement laten we iedere dag binnen de Renew-fractie ons sociaal-liberale geluid horen. In het Europees Parlement werken we samen met onder andere En Marche, Radikale Venstre en NEOS.

Het Landelijk Bestuur staat middenin de vereniging en heeft op dit moment 6 leden, inclusief de partijvoorzitter. Het bestuurt op hoofdlijnen en monitort de uitvoering van beleid via de directeur van het Landelijk Bureau, de regiovoorzitters en de voorzitters van de grotere afdelingen.