• Wat vindt D66
  • Onze standpunten
  • Uitgelicht

Vrij van zorgen over zorg

Hoe vrij zijn we als Monique al jaren op een donor wacht? Beeld: Monique

Een vrije samenleving begint bij een goede gezondheid. Als je niet gezond bent, dan word je zoveel mogelijk geholpen, zodat ook jij zoveel mogelijk vrij kunt zijn. Door de coronacrisis beseffen we meer dan ooit: goede, toegankelijke en betaalbare zorg is letterlijk van levensbelang.
 
Als je zorg nodig hebt, moet die zorg er zijn. Van goede kwaliteit. We maken dus keuzes voor goede zorg voor iedereen. Zodat niemand een belemmering voelt om naar de dokter te gaan. Zodat je niet twintig weken hoeft te wachten voordat je met een psycholoog kunt praten.

Zodat onze ouderen voldoende aandacht krijgen in het verpleeghuis, omdat er meer zorgpersoneel is. Er voldoende medicijnen beschikbaar zijn, omdat Europa eindelijk onafhankelijk is van de medicijnproductie in China en India.

Gezondheid is meer dan alleen ‘niet ziek zijn’. Schone lucht, goed werk, voldoende sporten en geestelijke gezondheid zijn het startpunt van een gezond leven. Voorkomen dat mensen ziek worden is ten slotte het beste medicijn voor een vrije samenleving.

Blijf op de hoogte.

Elke dag zetten wij ons in voor de zorg. Van jouw gemeente tot in de Tweede Kamer en uiteraard met onze zorgminister Ernst Kuipers.

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Schrijf je in voor de maandelijkse update.Wil je weten hoe wij om gaan met jouw persoonsgegevens? Bekijk dan ons privacybeleid.

Het formulier is succesvol verzonden.

We willen breed investeren in gezondheid: van maatregelen voor een schonere lucht tot gelijke kansen op fatsoenlijk betaald werk en een goede opleiding.

Ruim vier op de tien Nederlanders krijgen in hun leven te maken met een of meerdere psychische aandoeningen. Deze mensen verdienen vanaf de eerste signalen de allerbeste zorg, zonder wachtlijsten.

Wij willen met betere regulering zorgen voor een nieuwe balans tussen marktwerking en samenwerking in de zorg. Op die manier beschermen we het publieke belang van goede zorg.

In Nederland betaalt gezond voor ziek, jong voor oud en rijk voor arm. Stijgende zorgkosten zetten deze solidariteit onder druk. Daarom moeten we de zorg betaalbaar houden.

De ouderen van nu willen kwaliteit van leven. Daarbij willen ze midden in de samenleving staan. Wij willen dat de zorg daarop ingericht wordt.

Iedereen moet in vrijheid keuzes kunnen maken. Ook bij zeer fundamentele keuzes over het begin of het einde van het leven. Uiteindelijk willen we een samenleving waarin jij beslist.

Het huidige drugsbeleid schiet tekort. Méér bestrijding, méér drugswetten en méér stoere taal gaan het verschil niet maken. Stap één is realistisch drugsbeleid, met een gereguleerde markt waar dat kan.

Wat ons betreft moeten sporten en bewegen voor iedereen toegankelijk zijn: voor jong en oud, arm en rijk, met of zonder beperking, binnen of buiten verenigingsverband en ongeacht je achtergrond.

De overheid heeft een belangrijke taak om de zorg te ondersteunen. D66 pleit voor meer tijd, ruimte en vertrouwen voor professionals en patiënten om samen tot oplossingen te komen.

“Het stappenplan om uit de coronacrisis te komen, is volgens mij vrij simpel: vaccineren, vaccineren, vaccineren!”, aldus D66-Tweede Kamerlid Jan Paternotte.

In haar toespraak op het partijcongres van D66 heeft politiek leider Sigrid Kaag een voorstel gedaan om gevaccineerde en negatief geteste burgers meer vrijheid te geven.

Opinie -Transgender personen die een medische behandeling willen om hun lichaam te laten aansluiten bij wie ze zijn, gaan niet naar een arts, maar naar een psycholoog.

D66-Kamerlid Pia Dijkstra dient vandaag een wet in die de wettelijk verplichte bedenktijd voor abortus afschaft.

Op initiatief van D66 zijn hersteloperaties voor vrouwelijke slachtoffers van genitale verminking komend jaar uitgezonderd van het eigen risico. Vandaag werd het amendement van D66 op de begroting van het ministerie van VWS aangenomen.

D66 presenteert vandaag een plan om mensen gezonder te laten leven. D66-Kamerlid Antje Diertens: ‘Als je mensen vraagt wat het belangrijkst is in hun leven, dan zeggen ze bijna altijd als eerste “mijn gezondheid“.

D66 wil in een nieuwe regeerperiode hoe dan ook meer huisartsen. Zo is er meer tijd voor de patiënt en kan goede zorg dichtbij geleverd worden.

Voor veel ouderen geldt dat zij later in hun leven hulp nodig hebben. Voor ouderen met verstandelijke beperkingen geldt dat nog meer.

De Tweede Kamer vraagt de regering op initiatief van D66 om zorg die (ex-)kankerpatiënten helpt bij werk onderdeel uit te laten maken van hun behandeling.

Jaarlijks krijgen duizenden personen in Nederland te maken met psychisch geweld. Slachtoffers voelen zich vaak niet gehoord of weten niet waar ze terecht kunnen.

D66 heeft een wetswijziging gepubliceerd die de verplichte minimale bedenktermijn voor een abortus afschaft.

D66 is voorstander van een tijdelijk totaalverbod op vuurwerk bij de jaarwisseling 2020-2021, om daarmee nog meer druk op onze zorg en de handhaving te voorkomen.

Het voorstel van D66 en de SP dat er zo snel mogelijk een ijzeren voorraad aan beschermingsmiddelen moet zijn, is aangenomen

D66 wil naar een slimmer eigen risico. D66 wil de medische zorg toegankelijker maken.

Om ervoor te zorgen dat kinderen hulp kunnen blijven krijgen investeren we het komend jaar extra geld in de jeugdzorg. D66 is daar blij mee.

D66 is voor meer waardering en salaris voor zorgmedewerkers. Toch stemden we tegen de motie die hierom vraagt. Dat vraagt om uitleg. Die geven we graag.