• Wat vindt D66
  • Onze standpunten
  • Uitgelicht

Vrij van zorgen over zorg

Monique – Hoe vrij zijn we als Monique al jaren op een donor wacht?

Een vrije samenleving begint bij een goede gezondheid. Als je niet gezond bent, dan word je zoveel mogelijk geholpen, zodat ook jij zoveel mogelijk vrij kunt zijn. Door de coronacrisis beseffen we meer dan ooit: goede, toegankelijke en betaalbare zorg is letterlijk van levensbelang.
 
Als je zorg nodig hebt, moet die zorg er zijn. Van goede kwaliteit. We maken dus keuzes voor goede zorg voor iedereen. Zodat niemand een belemmering voelt om naar de dokter te gaan. Je niet twintig weken hoeft te wachten voordat je met een psycholoog kunt praten.

Onze ouderen voldoende aandacht krijgen in het verpleeghuis, omdat er meer zorgpersoneel is. Er voldoende medicijnen beschikbaar zijn, omdat Europa eindelijk onafhankelijk is van de medicijnproductie in China en India.

Gezondheid is meer dan alleen ‘niet ziek zijn’. Schone lucht, goed werk, voldoende sporten en geestelijke gezondheid zijn het startpunt van een gezond leven. Voorkomen dat mensen ziek worden is ten slotte het beste medicijn voor een vrije samenleving.

Uitgelicht

Wij geloven dat je écht vrij bent als we dat samen zijn. Als iedereen gelijke kansen krijgt. We mensen helpen die het nodig hebben. We laten iedereen vrij, maar laten niemand vallen.

06.19.2020

Verbeteren kwaliteit – weten en delen wat werkt

06.19.2020

Eigen regie versterken

06.19.2020

Vrijheid voor mensen met een beperking

06.19.2020

Geestelijke gezondheidszorg: professioneel en met menselijke maat

06.19.2020

Zorgen om verpleeghuiszorg

06.19.2020

Doorontwikkelen zorgstelsel

06.19.2020

Dure geneesmiddelen

06.19.2020

Actief donorregistratiesysteem

D66 wil stimuleren dat mensen een eigen beslissing maken. Uit onderzoeken blijkt dat tweederde van de Nederlanders positief staat tegenover orgaandonatie. Toch staat slechts een klein deel van die mensen ook daadwerkelijk als donor geregistreerd. Een wijziging van het systeem spoort deze mensen aan hun keuze vast te leggen.