• Wat vindt D66
  • Onze standpunten
  • Uitgelicht

Vrij van zorgen over het klimaat en de natuur

Martijn – Hoe vrij zijn we als Martijns toekomst wordt bedreigd door klimaatverandering?

Hoe vrij ben je als je je zorgen maakt over het klimaat? Over hoe schoon de lucht is die je inademt? Over droge zomers en winters zonder vrieskou? Over de hele wereld staan mensen op voor een wereld zonder deze zorgen. Zij vragen de politiek om meer dan woorden. Zij vragen om daden voor een schonere aarde.

Voor daden is geen verdeeldheid, maar samenwerking nodig. Voor grote keuzes die niet iedere paar jaar veranderen.

Na het Parijsakkoord, de historische klimaatwet van politieke partijen van links tot rechts en een klimaatakkoord is het tijd voor daden. We sluiten kolencentrales en kiezen voor zon en wind. Schone energie wordt makkelijker betaalbaar. En de overheid helpt je als een elektrische auto of zonnepanelen te duur zijn.

Samen zetten we koers naar een schone aarde. We laten iedereen vrij van zorgen en zorgen dat iedereen mee kan doen. 

06.21.2020

Ambitieus energie- en klimaatbeleid

D66 wil een klimaat- en energieaanpak met echte resultaten voor het klimaat.

06.21.2020

Schone industrie, landbouw en transport

Grote stappen zetten we door de uitstoot van stikstof en broeikasgassen terug te dringen.

06.21.2020

Groene belastingen

De vervuiler moet betalen. Ook via de belastingen.

06.21.2020

Zon, wind en water

Zon, wind en water hebben de toekomst, kolen en olie zijn het verleden.

06.21.2020

Van het gas af

We gaan van het gas af. Voor Groningen en voor heel Nederland.

06.21.2020

Dierenwelzijn

Hoge normen voor dierenwelzijn zijn voor ons heel belangrijk.

06.21.2020

Natuur beschermen en herstellen

Op dit moment gaat het slecht met de Nederlandse natuur.

06.21.2020

Schone groei als banenmotor

Economische groei komt er alleen als we schoon groeien.