Terug
  • Wat vindt D66
  • Onze standpunten
  • Uitgelicht

Vrij van zorgen over het klimaat en de natuur

Martijn – Hoe vrij zijn we als Martijns toekomst wordt bedreigd door klimaatverandering?

Hoe vrij ben je als je je zorgen maakt over het klimaat? Over hoe schoon de lucht is die je inademt? Over droge zomers en winters zonder vrieskou? Over de hele wereld staan mensen op voor een wereld zonder deze zorgen. Zij vragen de politiek om meer dan woorden. Zij vragen om daden voor een schonere aarde.

Voor daden is geen verdeeldheid, maar samenwerking nodig. Voor grote keuzes die niet iedere paar jaar veranderen.

Na het Parijsakkoord, de historische klimaatwet van politieke partijen van links tot rechts en een klimaatakkoord is het tijd voor daden. We sluiten kolencentrales en kiezen voor zon en wind. Schone energie wordt makkelijker betaalbaar. En de overheid helpt je als een elektrische auto of zonnepanelen te duur zijn.

Samen zetten we koers naar een schone aarde. We laten iedereen vrij van zorgen en zorgen dat iedereen mee kan doen. 

De stikstofcrisis maakt pijnlijk duidelijk dat de natuur, samenleving en economie niet altijd in evenwicht zijn. We gaan nieuwe natuur aanleggen, de bestaande natuur beter beschermen en het stikstofprobleem oplossen.

We brengen kringlooplandbouw in de praktijk: Meer grond voor plantaardig voedsel voor mensen, meer restproducten gebruiken voor veevoer en minder vlees consumeren. Daarnaast zetten we in op dierenwelzijn.

Wij willen dat mensen en bedrijven zoveel mogelijk zelf makkelijk en goedkoop schone energie kunnen opwekken. We helpen ook mensen en bedrijven die investeren in verduurzaming.

Een toekomstbestendige economie is een circulaire economie. We stappen af van produceren, gebruiken en wegwerpen en we werken toe naar slim ontwerpen, hergebruiken en recyclen.

In ons Koninkrijk der Nederlanden delen we een verleden én een toekomst. Solidariteit staat daarbij voorop. Als een ramp als orkaan Irma een eiland verwoest, wordt het hele Koninkrijk geraakt.

Een grotere rol van de nationale overheid is belangrijk voor onze ambities op woningbouw, natuur en klimaat. Als in de open ruimte wordt gebouwd geldt het principe: groen groeit mee.