• Wat vindt D66
  • Onze standpunten
  • Uitgelicht

Vrij van zorgen over het klimaat en de natuur

Martijn - Hoe vrij zijn we als Martijns toekomst wordt bedreigd door klimaatverandering? Beeld: D66

Hoe vrij ben je als je je zorgen maakt over het klimaat? Over hoe schoon de lucht is die je inademt? Over droge zomers en winters zonder vrieskou? Over de hele wereld staan mensen op voor een wereld zonder deze zorgen. Zij vragen de politiek om meer dan woorden. Zij vragen om daden voor een schonere aarde.

Voor daden is geen verdeeldheid, maar samenwerking nodig. Voor grote keuzes die niet iedere paar jaar veranderen.

Na het Parijsakkoord, de historische klimaatwet van politieke partijen van links tot rechts en een klimaatakkoord is het tijd voor daden. We sluiten kolencentrales en kiezen voor zon en wind. Schone energie wordt makkelijker betaalbaar. En de overheid helpt je als een elektrische auto of zonnepanelen te duur zijn.

Samen zetten we koers naar een schone aarde. We laten iedereen vrij van zorgen en zorgen dat iedereen mee kan doen. 

Wij geloven dat je écht vrij bent als we dat samen zijn. Als iedereen gelijke kansen krijgt. We mensen helpen die het nodig hebben. We laten iedereen vrij, maar laten niemand vallen.

De stikstofcrisis maakt pijnlijk duidelijk dat de natuur, samenleving en economie niet altijd in evenwicht zijn. We gaan nieuwe natuur aanleggen, de bestaande natuur beter beschermen en het stikstofprobleem oplossen.

We brengen kringlooplandbouw in de praktijk: Meer grond voor plantaardig voedsel voor mensen, meer restproducten gebruiken voor veevoer en minder vlees consumeren. Daarnaast zetten we in op dierenwelzijn.

Wij willen dat mensen en bedrijven zoveel mogelijk zelf makkelijk en goedkoop schone energie kunnen opwekken. We helpen ook mensen en bedrijven die investeren in verduurzaming.

Een toekomstbestendige economie is een circulaire economie. We stappen af van produceren, gebruiken en wegwerpen en we werken toe naar slim ontwerpen, hergebruiken en recyclen.

In ons Koninkrijk der Nederlanden delen we een verleden én een toekomst. Solidariteit staat daarbij voorop. Als een ramp als orkaan Irma een eiland verwoest, wordt het hele Koninkrijk geraakt.

Een grotere rol van de nationale overheid is belangrijk voor onze ambities op woningbouw, natuur en klimaat. Als in de open ruimte wordt gebouwd geldt het principe: groen groeit mee.

De stikstofcrisis maakt pijnlijk duidelijk dat de natuur, samenleving en economie niet altijd in evenwicht zijn. We gaan nieuwe natuur aanleggen, de bestaande natuur beter beschermen en het stikstofprobleem oplossen.

We brengen kringlooplandbouw in de praktijk: Meer grond voor plantaardig voedsel voor mensen, meer restproducten gebruiken voor veevoer en minder vlees consumeren. Daarnaast zetten we in op dierenwelzijn.

Wij willen dat mensen en bedrijven zoveel mogelijk zelf makkelijk en goedkoop schone energie kunnen opwekken. We helpen ook mensen en bedrijven die investeren in verduurzaming.

Een toekomstbestendige economie is een circulaire economie. We stappen af van produceren, gebruiken en wegwerpen en we werken toe naar slim ontwerpen, hergebruiken en recyclen.

In ons Koninkrijk der Nederlanden delen we een verleden én een toekomst. Solidariteit staat daarbij voorop. Als een ramp als orkaan Irma een eiland verwoest, wordt het hele Koninkrijk geraakt.

Een grotere rol van de nationale overheid is belangrijk voor onze ambities op woningbouw, natuur en klimaat. Als in de open ruimte wordt gebouwd geldt het principe: groen groeit mee.

Wij willen dat het openbaar vervoer in de stedelijke omgeving aantrekkelijker wordt dan de auto. We investeren in een snellere OV-verbinding naar Noord- en Zuid-Nederland en onze Oosterburen.

Met groen en innovatief ondernemerschap pakken we de klimaatcrisis aan. Vervuilende bedrijven gaan meer betalen. Schone keuzes worden betaalbaar. We beschermen onze natuur en verminderen de stikstofuitstoot.

Wij willen dat het openbaar vervoer in de stedelijke omgeving aantrekkelijker wordt dan de auto. We investeren in een snellere OV-verbinding naar Noord- en Zuid-Nederland en onze Oosterburen.

Met groen en innovatief ondernemerschap pakken we de klimaatcrisis aan. Vervuilende bedrijven gaan meer betalen. Schone keuzes worden betaalbaar. We beschermen onze natuur en verminderen de stikstofuitstoot.

04.03.2021.

D66 en CDA willen niet dat er een kerncentrale komt in Groningen.

04.03.2021.

Vandaag presenteren Tweede Kamerlid Achraf Bouali en Europarlementariër Samira Rafaela een handelsvisie waarin groene en eerlijke handel voor de toekomst centraal staat.

04.03.2021.

D66 en CDA willen niet dat er een kerncentrale komt in Groningen.

04.03.2021.

Vandaag presenteren Tweede Kamerlid Achraf Bouali en Europarlementariër Samira Rafaela een handelsvisie waarin groene en eerlijke handel voor de toekomst centraal staat.

13.02.2021.

‘Na jaren van klimaatstilstand is Nederland begonnen aan een inhaalslag.’

15.12.2020.

Tijdens deze pandemie merken we nog meer hoe belangrijk de natuur voor onze samenleving is. Iedereen trekt eropuit en mensen krijgen meer waardering voor het groen in de omgeving. 

10.12.2020.

Naast de coronacrisis wordt Nederland ook geteisterd door de stikstofcrisis. Een crisis die ons land in de greep houdt. De natuur staat onder druk en de bouw van broodnodige woningen ligt vaak stil.

08.12.2020.

De ontbossing van de Amazone is op het hoogste niveau van de afgelopen twaalf jaar. We kunnen niet langer toekijken hoe houtkap en brand de longen van onze aarde verwoesten. De Europese Unie moet nu haar tanden en ambitie tonen om de Amazone te redden.

27.11.2020.

De vervuiler betaalt. Meer aandacht voor de natuur om ons heen. En op een schone manier van A naar B reizen. Dat voegden D66-leden toe aan het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021.

27.11.2020.

De klimaatcrisis vraagt om meer actie. Daarom wil D66 dat in Nederland en in de hele Europese Unie de CO2-uitstoot fors wordt verminderd.

13.02.2021.

‘Na jaren van klimaatstilstand is Nederland begonnen aan een inhaalslag.’

15.12.2020.

Tijdens deze pandemie merken we nog meer hoe belangrijk de natuur voor onze samenleving is. Iedereen trekt eropuit en mensen krijgen meer waardering voor het groen in de omgeving. 

10.12.2020.

Naast de coronacrisis wordt Nederland ook geteisterd door de stikstofcrisis. Een crisis die ons land in de greep houdt. De natuur staat onder druk en de bouw van broodnodige woningen ligt vaak stil.

08.12.2020.

De ontbossing van de Amazone is op het hoogste niveau van de afgelopen twaalf jaar. We kunnen niet langer toekijken hoe houtkap en brand de longen van onze aarde verwoesten. De Europese Unie moet nu haar tanden en ambitie tonen om de Amazone te redden.

27.11.2020.

De vervuiler betaalt. Meer aandacht voor de natuur om ons heen. En op een schone manier van A naar B reizen. Dat voegden D66-leden toe aan het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021.

27.11.2020.

De klimaatcrisis vraagt om meer actie. Daarom wil D66 dat in Nederland en in de hele Europese Unie de CO2-uitstoot fors wordt verminderd.

24.11.2020.

Zoönosen zijn dierziekten die worden overgedragen op mensen en kosten wereldwijd jaarlijks 2,2 miljoen mensen het leven. De uitvoering van het plan is bittere noodzaak, want nieuwe pandemieën dreigen als we geen actie ondernemen.

18.11.2020.

D66 wil de files bestrijden. Daarom moet het kabinet vaart maken met treffen van de voorbereidingen om betalen naar gebruik in het verkeer, het rekeningrijden, in 2025 in te voeren.

18.11.2020.

Op de stormachtige nacht van 1 op 2 januari 2019 verloor een van de grootste containerschepen ter wereld, de MSC Zoë, 342 containers. De ramp heeft tot op de dag van vandaag een enorme impact op de natuur.

11.11.2020.

D66 wil dat de nertsenhouderij voor het einde van het jaar definitief stopt. Deze oproep deed Kamerlid Tjeerd de Groot tijdens het debat over de nertsenhouderij.

04.11.2020.

D66 wil dat iedereen kan profiteren van de opbrengsten van zonnepanelen. Ook als je niet een eigen dak hebt om zonnepanelen op te leggen. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen met een huurhuis en voor mkb-bedrijven.

03.11.2020.

Kernenergie wordt ten onrechte gezien als een alternatief voor zonne- en windenergie. Dat schrijft D66-Kamerlid Matthijs Sienot op 3 november 2020 in zijn opiniestuk in Trouw.

24.11.2020.

Zoönosen zijn dierziekten die worden overgedragen op mensen en kosten wereldwijd jaarlijks 2,2 miljoen mensen het leven. De uitvoering van het plan is bittere noodzaak, want nieuwe pandemieën dreigen als we geen actie ondernemen.

18.11.2020.

D66 wil de files bestrijden. Daarom moet het kabinet vaart maken met treffen van de voorbereidingen om betalen naar gebruik in het verkeer, het rekeningrijden, in 2025 in te voeren.

18.11.2020.

Op de stormachtige nacht van 1 op 2 januari 2019 verloor een van de grootste containerschepen ter wereld, de MSC Zoë, 342 containers. De ramp heeft tot op de dag van vandaag een enorme impact op de natuur.

11.11.2020.

D66 wil dat de nertsenhouderij voor het einde van het jaar definitief stopt. Deze oproep deed Kamerlid Tjeerd de Groot tijdens het debat over de nertsenhouderij.

04.11.2020.

D66 wil dat iedereen kan profiteren van de opbrengsten van zonnepanelen. Ook als je niet een eigen dak hebt om zonnepanelen op te leggen. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen met een huurhuis en voor mkb-bedrijven.

03.11.2020.

Kernenergie wordt ten onrechte gezien als een alternatief voor zonne- en windenergie. Dat schrijft D66-Kamerlid Matthijs Sienot op 3 november 2020 in zijn opiniestuk in Trouw.

11.09.2020.

D66 wil dat alle schoon opgewekte elektriciteit het stroomnet op kan. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar nu worden plannen om schone energie op te wekken te vaak op de plank gelegd.

01.09.2020.

Sigrid Kaag presenteert economisch manifest: ‘Normen en waarden in de nieuwe economie’.

26.08.2020.

D66 wil een stoppersregeling voor nertsenhouderijen. De nertsenhouderijen vormen een gevaar voor de volksgezondheid en vanaf 2024 is het fokken van nertsen sowieso verboden.

11.02.2019.

D66 & GroenLinks vinden dat het grondwaterpeil omhoog moet om klimaatverandering tegen te gaan Voor melkveehouderijen wordt het grondwaterpeil kunstmatig laag gehouden. Daardoor klinkt de grond in en komt 7 megaton CO2 vrij. Dat is vier procent van onze broeikasgassen in Nederland.

20.06.2020.

D66 wil dat luchtvaartmaatschappijen geen vliegtickets gaan dumpen onder de kostprijs. Door Corona is er veel minder vraag naar vliegtickets. Die mogen dan niet tegen dumpprijzen worden verkocht.

09.06.2020.

D66 en ChristenUnie willen dat er geen subsidie beschikbaar komt voor nieuwe centrales waar houtige biomassa geproduceerd wordt

11.09.2020.

D66 wil dat alle schoon opgewekte elektriciteit het stroomnet op kan. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar nu worden plannen om schone energie op te wekken te vaak op de plank gelegd.

01.09.2020.

Sigrid Kaag presenteert economisch manifest: ‘Normen en waarden in de nieuwe economie’.

26.08.2020.

D66 wil een stoppersregeling voor nertsenhouderijen. De nertsenhouderijen vormen een gevaar voor de volksgezondheid en vanaf 2024 is het fokken van nertsen sowieso verboden.

11.02.2019.

D66 & GroenLinks vinden dat het grondwaterpeil omhoog moet om klimaatverandering tegen te gaan Voor melkveehouderijen wordt het grondwaterpeil kunstmatig laag gehouden. Daardoor klinkt de grond in en komt 7 megaton CO2 vrij. Dat is vier procent van onze broeikasgassen in Nederland.

20.06.2020.

D66 wil dat luchtvaartmaatschappijen geen vliegtickets gaan dumpen onder de kostprijs. Door Corona is er veel minder vraag naar vliegtickets. Die mogen dan niet tegen dumpprijzen worden verkocht.

09.06.2020.

D66 en ChristenUnie willen dat er geen subsidie beschikbaar komt voor nieuwe centrales waar houtige biomassa geproduceerd wordt

12.11.2020.

De Tweede Kamer wil een CO2-heffing op de industrie. Een voorstel van het kabinet werd met een ruime meerderheid aangenomen.

13.10.2020.

De meeste stikstof komt uit de veeteelt. De stikstof slaat neer op de bodem, waardoor veel soorten natuur verdwijnen. Daarom komt er nu een stikstofwet.

04.10.2020.

D66 wil dat dieren die in de landbouw worden gehouden een goed leven krijgen. In ons huidige systeem worden varkens, kippen en geiten op een industriële schaal gehouden en geslacht.

16.09.2020.

Klaver en Jetten willen de doelstelling voor CO2-reductie in de Klimaatwet verhogen van 49% in 2030 naar minimaal 55% in 2030.

12.11.2020.

De Tweede Kamer wil een CO2-heffing op de industrie. Een voorstel van het kabinet werd met een ruime meerderheid aangenomen.

13.10.2020.

De meeste stikstof komt uit de veeteelt. De stikstof slaat neer op de bodem, waardoor veel soorten natuur verdwijnen. Daarom komt er nu een stikstofwet.

04.10.2020.

D66 wil dat dieren die in de landbouw worden gehouden een goed leven krijgen. In ons huidige systeem worden varkens, kippen en geiten op een industriële schaal gehouden en geslacht.

16.09.2020.

Klaver en Jetten willen de doelstelling voor CO2-reductie in de Klimaatwet verhogen van 49% in 2030 naar minimaal 55% in 2030.