• Wat vindt D66
  • Onze standpunten
  • Uitgelicht

In Nederland kan iedereen meedoen

Beeld: Foto: Joseph Gonzalez/Unsplash

Als je huis en haard verlaat omdat je land in oorlog is, als je je leven waagt door op een gammel bootje te stappen, op de vlucht voor oorlog en geweld, dan verdien je hier een veilig heenkomen. Gezamenlijk kan de Europese Unie de vluchtelingenopvang aan.
 
Als mensen eenmaal in Nederland aankomen, is het van groot belang dat ze hier meedoen. Wij geven iedereen de kans om actief mee te doen aan onze samenleving. Met taalles vanaf dag één.

Want als je de taal spreekt, kan je beter meedoen in de buurt, praten met de leraar van je kind en zelf makkelijk onderwijs volgen en een baan vinden. Kortom: ben je vrijer.
 
Daarnaast kijken we vooruit. In de nabije toekomst zijn er arbeidsmigranten nodig om Nederland sterker te maken. We staan te springen om vakmensen in de bouw, in onze kassen of in de verpleging. D66 wil dat arbeidsmigranten veilig tijdelijk naar Nederland kunnen komen.

Als mensen in Nederland willen blijven, helpen wij hen met zo snel mogelijk integreren. Daarom gaan zij vanaf het eerste moment aan de slag met een eigen inburgeringsplan.

Migratie vraagt om een menswaardige, Europese aanpak. We dragen bij aan meer stabiliteit en veiligheid in de landen rondom Europa, maken duidelijke, zorgvuldige asielprocedures en zorgen voor humane opvang.

Er is de laatste dagen weer veel gezegd en geschreven over de vluchtelingen die vanuit Griekenland naar Nederland komen. Sociale media lenen zich slecht voor een goede reactie, daarom dit wat langere stuk.

Het is gelukt. Het kinderpardon wordt verruimd. Veel kinderen en hun ouders mogen daarom alsnog in Nederland blijven.