• Wat vindt D66
  • Onze standpunten
  • Uitgelicht

Vrije kunst, cultuur en media

Beeld: iStock

Cultuur is geen simpele vrijetijdsbesteding, maar van levensbelang voor de samenleving. Of het nu gaat om Rachmaninov in het Concertgebouw of hiphop in TivoliVredenburg. Van een tentoonstelling van een klassieke schilder tot die van een graffiti-artiest. Van muziek op Spotify tot een goede documentaire op Netflix. Wij vinden alle cultuur belangrijk.
 
Kunst en cultuur houden ons een spiegel voor. Inspireren. Ontroeren. Confronteren ons met een soms pijnlijke waarheid. Vertellen ons de geschiedenis. Wij investeren niet alleen in grote theaters of musea, maar juist ook in de makers van de toekomst.

Cultuur is niet alleen om van te genieten. Het is ook een belangrijke economische sector. Nederlandse techno en Dutch design zijn wereldwijd toonaangevend.
 
Persvrijheid en onafhankelijke journalistiek zijn dé voorwaarde voor een moderne en sterke democratie. Journalisten zijn vaak de essentiële, kritische volgers van de macht van bedrijven, instituties en zeker ook de overheid. Het is van publiek belang dat er lokaal, regionaal en nationaal onafhankelijke, hoogwaardige en kritische journalistiek is.

Makers van kunst en cultuur verdienen een betere maatschappelijke positie en meer waardering. D66 staat voor een herwaardering van de kunst- en cultuursector waarbij de gehele sector wordt betrokken.

Voor een goed functionerende rechtsstaat is een onafhankelijke pers essentieel. Zowel nationaal als lokaal. Journalisten moeten een fatsoenlijk inkomen kunnen verdienen. Zij vervullen immers een belangrijke controletaak binnen onze democratie.

D66 wil dat er jaarlijks 400 miljoen extra wordt geïnvesteerd in de cultuursector, ook buiten coronatijd.

We hopen natuurlijk allemaal om deze zomer weer te kunnen genieten van festivals. Daarom komen we met een zogenaamd ‘garantiefonds’ voor cultuur- en sportevenementen en festivals.

De maatregelen om het coronavirus te bestrijden vragen veel van ondernemers. Daarom is het goed dat de steunmaatregelen voor de economie worden verruimd.

D66 heeft samen met de VVD een voorstel ingediend om een garantiefonds op te richten voor grote evenementen en festivals.

Digitale ontwikkelingen gaan snel, we kunnen het ons niet langer veroorloven om dit voor ons uit te schuiven. Daarom heeft D66 voor de komende tien jaar een digitale agenda.

Fractievoorzitter Rob Jetten pleit vandaag in het AD voor het veilig en verantwoord openen van restaurants, cafés, cultuurinstellingen en evenementen.

Na een periode van hoge verwachtingen en hoopvolle visioenen is het tijd te erkennen dat social media ook scherpe schaduwzijden kennen.

De invloed van social media groeit, zeker als manier om kiezers te bereiken. Omdat dit niet neutraal gebeurt is de toenemende afhankelijkheid van techreuzen een gevaar voor onze democratie.

Het Fonds Podiumkunsten krijgt deze Prinsjesdag 15 miljoen euro extra. Zij kunnen daarmee theatergezelschappen en muziekgroepen alsnog financieren.

In Nederland kromp de economie door de coronacrisis met 8,5%, de cultuursector verloor maar liefst 37,4%. Daarom komen we nu met een extra steunpakket voor de cultuursector.