Terug
  • Wat vindt D66
  • Onze standpunten
  • Uitgelicht

Vrije kunst, cultuur en media

iStock

Cultuur is geen simpele vrijetijdsbesteding, maar van levensbelang voor de samenleving. Of het nu gaat om Rachmaninov in het Concertgebouw of hiphop in TivoliVredenburg. Van een tentoonstelling van een klassieke schilder tot die van een graffiti-artiest. Van muziek op Spotify tot een goede documentaire op Netflix. Wij vinden alle cultuur belangrijk.
 
Kunst en cultuur houden ons een spiegel voor. Inspireren. Ontroeren. Confronteren ons met een soms pijnlijke waarheid. Vertellen ons de geschiedenis. Wij investeren niet alleen in grote theaters of musea, maar juist ook in de makers van de toekomst.

Cultuur is niet alleen om van te genieten. Het is ook een belangrijke economische sector. Nederlandse techno en Dutch design zijn wereldwijd toonaangevend.
 
Persvrijheid en onafhankelijke journalistiek zijn dé voorwaarde voor een moderne en sterke democratie. Journalisten zijn vaak de essentiële, kritische volgers van de macht van bedrijven, instituties en zeker ook de overheid. Het is van publiek belang dat er lokaal, regionaal en nationaal onafhankelijke, hoogwaardige en kritische journalistiek is.

Een divers media- en omroeplandschap is van het hoogste belang voor een samenleving die haar kritisch vermogen wil blijven ontwikkelen.

D66 vindt een sterke, onafhankelijke, pluriforme publieke omroep die nationaal en lokaal is geworteld in de samenleving, van essentieel belang voor het functioneren van de democratie.

D66 vindt het belangrijk dat een eerlijk deel van opbrengsten terecht komt bij artiesten en makers, ook bij exploitaties online.

D66 vindt het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot het culturele aanbod.

Lokale omroepen zijn nu financieel afhankelijk van de lokale overheid. Dat is onwenselijk. D66 wil dat lokale omroepen landelijk gefinancierd worden, zodat ze onafhankelijk kunnen opereren.

De samenwerking tussen regionale omroepen die nu gestalte krijgt is een goede stap op weg naar versterking van deze omroepen

Om de museumcollecties vitaal te houden, moet het ook mogelijk blijven deze aan te vullen met nieuwe werken.