Nieuwspagina

25.02.2021

Opinie -Transgender personen die een medische behandeling willen om hun lichaam te laten aansluiten bij wie ze zijn, gaan niet naar een arts, maar naar een psycholoog.

24.02.2021

D66 en ChristenUnie hebben zich opnieuw uitgelaten over de misdaden die China pleegt tegen de Oeigoerse moslimminderheid in het land.

24.02.2021

D66 en ChristenUnie willen dat ook hogescholen en universiteiten weer gedeeltelijk open mogen met extra maatregelen.

24.02.2021

Het Landelijk Bestuur heeft een extern en onafhankelijk onderzoek ingesteld door Bureau Integriteit BING. Nu is het onderzoek klaar en hechten we eraan alle leden te informeren over de uitkomsten.

23.02.2021

D66-Kamerlid Pia Dijkstra dient vandaag een wet in die de wettelijk verplichte bedenktijd voor abortus afschaft.

18.02.2021

Sigrid Kaag wil de aanpak van de coronacrisis hervormen en verbreden, zei ze vanavond bij EenVandaag.

12.02.2021

Van de jonge kinderen op de kinderopvang tot en met de studenten in het hoger onderwijs en het mbo: D66 wil de komende jaren fors investeren in de beste kansen voor iedereen op een mooie toekomst.

17.02.2021

Het kabinet investeert maar liefst 8,5 miljard in het onderwijs! Met dat geld worden achterstanden en vertragingen veroorzaakt door corona flink aangepakt.

11.02.2021

D66 komt met een aanvalsplan om belastingontwijking aan te pakken.

09.02.2021

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het uitbreiden van artikel 1 van de Grondwet. Het eerste artikel van de Grondwet beschrijft gronden op basis waarvan niet gediscrimineerd mag worden.

08.02.2021

D66 wil dat er jaarlijks 400 miljoen extra wordt geïnvesteerd in de cultuursector, ook buiten coronatijd.

04.02.2021

Studenten die langer over hun studie doen krijgen tot een jaar extra de tijd, zonder collegegeld te hoeven betalen.

02.02.2021

De nieuwe editie van ons ledenblad Democraat helpt je op weg om coronaproof vanuit huis campagne te voeren.

02.02.2021

Ook in Nederland vindt corruptie plaats. En dat zorgt voor minder vrijheid en ongelijke kansen.

27.01.2021

D66 en GroenLinks komen met een spoedvoorstel om mensen het recht te geven om thuis te werken.

26.01.2021

Vandaag stemde de Tweede Kamer in met een voorstel om homogenezingstherapie, ook wel conversietherapie, uit te bannen.

22.01.2021

De maatregelen om het coronavirus te bestrijden vragen veel van ondernemers. Daarom is het goed dat de steunmaatregelen voor de economie worden verruimd.

22.01.2021

We hopen natuurlijk allemaal om deze zomer weer te kunnen genieten van festivals. Daarom komen we met een zogenaamd ‘garantiefonds’ voor cultuur- en sportevenementen en festivals.

22.01.2021

In het onderwijs wordt keihard gewerkt om onze kinderen ook in deze tijd van goed onderwijs te voorzien. Maar na een jaar is de rek eruit. D66-bestuurders willen ruimte en perspectief.

21.01.2021

Vandaag stemde de Tweede Kamer in met het voornemen van het kabinet om een avondklok in te voeren om het coronavirus te bestrijden. Hier lees je over de afweging van de D66-fractie

21.01.2021

De opmars van de Britse variant van het coronavirus dwingt tot het nemen van nieuwe maatregelen. Maar het kabinet wil er nog een schepje bovenop doen: een avondklok.

19.01.2021

Waarom treedt het kabinet af? Hoe gaan we dan de coronacrisis bestrijden? En hoe gaan we ervoor zorgen dat dit nooit meer gebeurt?

15.01.2021

Duizenden Nederlanders is ongekend onrecht aangedaan door het falen van politiek en bestuur. Dit is hét moment voor een duidelijke streep, een breuk met een jarenlange politiek van wegkijken. Daarom treedt het kabinet af.

14.01.2021

In het Verenigd Koninkrijk is een variant van het coronavirus opgedoken dat besmettelijker lijkt te zijn. Tegelijkertijd landen er dagelijks tientallen vluchten uit het Verenigd Koninkrijk op Schiphol.

14.01.2021

D66 heeft samen met de VVD een voorstel ingediend om een garantiefonds op te richten voor grote evenementen en festivals.

11.01.2021

D66 en GroenLinks sturen een aanscherping van hun initiatiefwet Open Overheid naar de Tweede Kamer.

17.12.2020

De kinderopvangtoeslagzaak is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Nederlandse politiek en rechtsstaat.

24.12.2020

Er is de laatste dagen weer veel gezegd en geschreven over de vluchtelingen die vanuit Griekenland naar Nederland komen. Sociale media lenen zich slecht voor een goede reactie, daarom dit wat langere stuk.

15.12.2020

Tijdens deze pandemie merken we nog meer hoe belangrijk de natuur voor onze samenleving is. Iedereen trekt eropuit en mensen krijgen meer waardering voor het groen in de omgeving. 

12.12.2020

D66 pleit voor een registratieplicht van handlangers van een buitenlandse mogendheid, vergelijkbaar met de Verenigde Staten. Daar geldt de ‘Foreign Agents Registration Act’. Wie geld aanneemt van een buitenlandse dienst, moet dat melden. Wie dat niet meldt, is strafbaar.

10.12.2020

Naast de coronacrisis wordt Nederland ook geteisterd door de stikstofcrisis. Een crisis die ons land in de greep houdt. De natuur staat onder druk en de bouw van broodnodige woningen ligt vaak stil.

10.12.2020

“In mijn partij is er geen enkele ruimte voor grensoverschrijdend gedrag.”

09.12.2020

Nederland heeft een sterke sector beroepsonderwijs. Maar we zijn er nog niet. Want D66 wil het beste beroepsonderwijs. Waar de kansen en talenten van studenten centraal staan. Met ruimte en vertrouwen, en zonder lastige bureaucratie.

09.12.2020

Digitale ontwikkelingen gaan snel, we kunnen het ons niet langer veroorloven om dit voor ons uit te schuiven. Daarom heeft D66 voor de komende tien jaar een digitale agenda.

08.12.2020

Op initiatief van D66 zijn hersteloperaties voor vrouwelijke slachtoffers van genitale verminking komend jaar uitgezonderd van het eigen risico. Vandaag werd het amendement van D66 op de begroting van het ministerie van VWS aangenomen.

08.12.2020

De ontbossing van de Amazone is op het hoogste niveau van de afgelopen twaalf jaar. We kunnen niet langer toekijken hoe houtkap en brand de longen van onze aarde verwoesten. De Europese Unie moet nu haar tanden en ambitie tonen om de Amazone te redden.

07.12.2020

De Raad Buitenlandse Zaken van de Europese Unie stemt vandaag in met de komst van een Europese Magnitsky-wet. Door dit sanctieregime kunnen Europese lidstaten mensenrechtenschenders wereldwijd harder aanpakken. D66 was samen met het CDA twee jaar geleden initiatiefnemer van deze Europese wetgeving.

03.12.2020

D66 presenteert vandaag een plan om mensen gezonder te laten leven. D66-Kamerlid Antje Diertens: ‘Als je mensen vraagt wat het belangrijkst is in hun leven, dan zeggen ze bijna altijd als eerste “mijn gezondheid“.

03.12.2020

Fractievoorzitter Rob Jetten pleit vandaag in het AD voor het veilig en verantwoord openen van restaurants, cafés, cultuurinstellingen en evenementen.

02.12.2020

De leden van D66 hebben de definitieve volgorde van de lijst voor de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart aanstaande bepaald.

02.12.2020

Het is 10 jaar geleden sinds de Arabische Revolte ontvlamde in o.a. Tunesië en Egypte. Welke nasleep zien we vandaag de dag en hoe kunnen we de protesten in Irak en Libanon plaatsen? Kom naar ons online evenement.

02.12.2020

D66-Kamerlid Rens Raemakers heeft wegens ziekte een periode van rust ingelast. Hij is tijdelijk onvoldoende in staat zijn Kamerwerk te doen.

02.12.2020

D66 wil in een nieuwe regeerperiode hoe dan ook meer huisartsen. Zo is er meer tijd voor de patiënt en kan goede zorg dichtbij geleverd worden.

30.11.2020

Onlangs is de onderwijsvisie van D66 gelanceerd. In navolging hierop is er ook een visie op het mbo geschreven. Op 9 december zal Paul van Meenen deze visie toelichten.

27.11.2020

In Nederland moet je altijd en overal jezelf kunnen zijn. Natuurlijk zijn we trots om het eerste land te zijn waar je mocht trouwen met iemand van je eigen geslacht. Maar dat is geen reden om tevreden achterover te leunen. Daarom zien D66-leden nog scherper toe op vrijheid in ons verkiezingsprogramma.

27.11.2020

Onderwijs staat altijd op nummer een. Ieder kind verdient het allerbeste onderwijs. D66-leden voegden onderstaande plannen toe aan het verkiezingsprogramma. Daarmee maken zij onze plannen voor het onderwijs in Nederland nóg beter.

27.11.2020

De vervuiler betaalt. Meer aandacht voor de natuur om ons heen. En op een schone manier van A naar B reizen. Dat voegden D66-leden toe aan het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021.

27.11.2020

D66 wil dat de opbrengsten van de verhuurderheffing in zijn geheel worden gebruikt om nieuwe woningen te bouwen en bestaande woningen te verduurzamen. Bovendien wordt de ambitie om nieuwe huizen te bouwen aangescherpt.

27.11.2020

De klimaatcrisis vraagt om meer actie. Daarom wil D66 dat in Nederland en in de hele Europese Unie de CO2-uitstoot fors wordt verminderd.

27.11.2020

D66 wil studenten die tussen 2015 en 2019 zijn gaan studeren een studievoucher ter waarde van 4000 euro krijgen. Dat hebben de leden van D66 toegevoegd aan hun verkiezingsprogramma.

26.11.2020

Voor veel ouderen geldt dat zij later in hun leven hulp nodig hebben. Voor ouderen met verstandelijke beperkingen geldt dat nog meer.

24.11.2020

De Tweede Kamer vraagt de regering op initiatief van D66 om zorg die (ex-)kankerpatiënten helpt bij werk onderdeel uit te laten maken van hun behandeling.

24.11.2020

Zoönosen zijn dierziekten die worden overgedragen op mensen en kosten wereldwijd jaarlijks 2,2 miljoen mensen het leven. De uitvoering van het plan is bittere noodzaak, want nieuwe pandemieën dreigen als we geen actie ondernemen.

24.11.2020

Met deze wet zorgen we ervoor dat ook ouders die niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag gaan krijgen wanneer ze hun kind erkennen.

19.11.2020

D66 en GroenLinks komen met een voorstel om de werkplek flexibeler te maken. Met de wet ‘werken waar je wil’ kan je als werknemer zelf aangeven of je een of meerdere dagen thuis of juist op kantoor wil werken.

18.11.2020

D66 wil de files bestrijden. Daarom moet het kabinet vaart maken met treffen van de voorbereidingen om betalen naar gebruik in het verkeer, het rekeningrijden, in 2025 in te voeren.

18.11.2020

Op de stormachtige nacht van 1 op 2 januari 2019 verloor een van de grootste containerschepen ter wereld, de MSC Zoë, 342 containers. De ramp heeft tot op de dag van vandaag een enorme impact op de natuur.

17.11.2020

D66 is blij met het voorstel ‘bedrag ineens’. Door dit voorstel is het mogelijk dat mensen een deel van hun pensioen op hun pensioendatum kunnen laten uitbetalen.

16.11.2020

Steeds meer landen zijn op hun hoede voor China. Een parlementair onderzoek naar Beijing zou op zijn plaats zijn. Daarvoor pleiten D66-Kamerleden Sjoerd Sjoerdsma en Jan Paternotte in hun opiniestuk.

16.11.2020

Er zijn duizenden kinderen met een ziekte, handicap, leer- of gedragsprobleem of hoogbegaafdheid waarvan de ouders geen passende plek op school kunnen vinden. Deze kinderen komen noodgedwongen thuis te zitten. Terwijl ze vaak nog wel willen en kunnen leren.

12.11.2020

De Tweede Kamer wil een CO2-heffing op de industrie. Een voorstel van het kabinet werd met een ruime meerderheid aangenomen.

11.11.2020

D66 wil dat de nertsenhouderij voor het einde van het jaar definitief stopt. Deze oproep deed Kamerlid Tjeerd de Groot tijdens het debat over de nertsenhouderij.

11.11.2020

“Een sterk, divers en inclusief team van ervaren Kamerleden en nieuwe talenten”.

11.11.2020

ChristenUnie, CDA en D66 willen dat de EU een wapenembargo instelt tegen Turkije.

11.11.2020

D66 wil dat dit kabinet 2 miljoen Euro uittrekt om visumvrij reizen mogelijk maken tussen Suriname en Nederland. Nu heb je daar nog een visum voor nodig.

10.11.2020

D66 is voorstander van een tijdelijk totaalverbod op vuurwerk bij de jaarwisseling 2020-2021, om daarmee nog meer druk op onze zorg en de handhaving te voorkomen.

09.11.2020

Een nieuwe editie van het ledenmagazine van D66, Democraat. Net als de website in een nieuw jasje. Veel leesplezier!

10.11.2020

Sjoerd Sjoerdsma, Kamerlid voor D66, heeft acht opdrachten aan minister Blok na de verkiezingswinst van Joe Biden.

04.11.2020

D66 wil voorrang voor leraren bij coronavaccinaties. Dat vraagt Rob Jetten aan het Kabinet tijdens het coronadebat vandaag.

04.11.2020

D66 wil dat iedereen kan profiteren van de opbrengsten van zonnepanelen. Ook als je niet een eigen dak hebt om zonnepanelen op te leggen. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen met een huurhuis en voor mkb-bedrijven.

03.11.2020

Het kabinet kondigt vandaag extra maatregelen in de bestrijding van het coronavirus. D66-fractievoorzitter Rob Jetten reageert.

03.11.2020

De Tweede Kamer ging vandaag akkoord met een voorstel van D66 en VVD om bij een strengere lockdown levensmiddelenwinkels open te houden.

03.11.2020

Kernenergie wordt ten onrechte gezien als een alternatief voor zonne- en windenergie. Dat schrijft D66-Kamerlid Matthijs Sienot op 3 november 2020 in zijn opiniestuk in Trouw.

02.11.2020

Tweede Kamerlid Kees Verhoeven blikt terug op tien jaar innovatiebeleid in het Financieele Dagblad.

02.11.2020

Goed nieuws! Of eigenlijk goed nieuws voor de vissen. Vorig jaar is een kier gemaakt in de Haringvlietsluizen. En vissen maken daar veel gebruik van. Een winst voor de natuur!

30.10.2020

De maatregelen van het kabinet leveren nog te weinig op voor het klimaat. Dit is slecht nieuws. Daar moet dus een schep bovenop.

28.10.2020

Na een periode van hoge verwachtingen en hoopvolle visioenen is het tijd te erkennen dat social media ook scherpe schaduwzijden kennen.

27.10.2020

Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor het afschaffen van het bindend studieadvies (bsa). Door het bsa af te schaffen neemt de hoge druk op studenten wat af.

14.10.2020

De Tweede Kamer debatteert vandaag over een wetsvoorstel van D66 en de VVD die het ouderschap moderniseert. Het belangrijkste doel van de wet is om vaders en duomoeders die een kind krijgen ouderlijk gezag te geven zonder tussenkomst van de rechtbank.

13.10.2020

De meeste stikstof komt uit de veeteelt. De stikstof slaat neer op de bodem, waardoor veel soorten natuur verdwijnen. Daarom komt er nu een stikstofwet.

13.10.2020

D66 en SP gaan hun wetsvoorstel om klassen kleiner te maken bijwerken. Scholen waar relatief veel leerlingen zijn met een achterstand of met leerlingen die zorg nodig hebben, zouden als eerst kleinere klassen moeten krijgen.

13.10.2020

Kamerlid Paul van Meenen wil dat de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs alle voorbereidingen treft om de eindexamens verspreid over mei, juni en zo nodig juli af te kunnen nemen.

13.10.2020

De invloed van social media groeit, zeker als manier om kiezers te bereiken. Omdat dit niet neutraal gebeurt is de toenemende afhankelijkheid van techreuzen een gevaar voor onze democratie.

10.10.2020

De Kamerleden Jan Paternotte (D66) en Roelof Bisschop (SGP) hebben de handen ineengeslagen om de studiebeurs terug te geven aan de middeninkomens.

07.10.2020

Tweede Kamerleden Jan Paternotte (D66) en Attje Kuiken (PvdA) pleiten voor het eerder openen van stemlokalen. Zo voorkomen we drukte tijdens de Tweede Kamerverkiezingen en krijgen meer mensen de kans om te stemmen.

07.10.2020

Op Coming Out Dag geeft Alex Bakker, historicus en auteur van het boek ‘Transgender in Nederland’, de jaarlijkse Boris Dittrich Lezing.

04.10.2020

D66 wil dat dieren die in de landbouw worden gehouden een goed leven krijgen. In ons huidige systeem worden varkens, kippen en geiten op een industriële schaal gehouden en geslacht.

04.10.2020

Europa moet streng zijn voor landen die de rechtsstaat afbreken. Daarvoor pleit D66-Kamerlid Maarten Groothuizen zondag 4 oktober in zijn opiniestuk in het Financieele Dagblad.

02.10.2020

Veel studenten volgen al maanden onderwijs vanuit hun studentenkamer. Sinds maart werken docenten en studenten op mbo-scholen, hogescholen en universiteiten keihard aan het best mogelijke onderwijs via het computerscherm.

02.10.2020

D66 heeft samen met zeven andere partijen van de coalitie en oppositie gewerkt aan grondige verbeteringen voor de coronawet.

30.09.2020

Wat D66 betreft moeten we alles doen om een nieuwe intelligente lockdown te voorkomen in Nederland.

30.09.2020

Vandaag publiceert de Europese Commissie het allereerste Jaarlijkse Rapport over de Rechtsstaat in de EU. Dit rapport is het resultaat van een initiatief van D66-Europarlementariër Sophie in ‘t Veld

29.09.2020

Het voorstel van D66 en de SP dat er zo snel mogelijk een ijzeren voorraad aan beschermingsmiddelen moet zijn, is aangenomen

29.09.2020

De Tweede Kamer heeft vandaag een voorstel van D66 en de VVD aangenomen waardoor ondernemers langer de tijd krijgen om hun belastingen te betalen.

24.09.2020

Gisteren presenteerde de Europese Commissie (EC) haar langverwachte voorstellen voor een nieuw pact voor migratie en asiel. En dat is hard nodig, want het huidige migratiebeleid in Europa werkt niet.

24.09.2020

D66 wil naar een slimmer eigen risico. D66 wil de medische zorg toegankelijker maken.

22.09.2020

D66 is blij dat het wetsvoorstel van de SP voor een correctief bindend referendum in de Tweede Kamer is aangenomen. D66 stemde voor.

20.09.2020

D66 heeft het nieuwe verkiezingsprogramma gepresenteerd. D66-leider Sigrid Kaag kreeg het programma ‘Een nieuw begin. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’ uit handen van Wouter Koolmees.

16.09.2020

Klaver en Jetten willen de doelstelling voor CO2-reductie in de Klimaatwet verhogen van 49% in 2030 naar minimaal 55% in 2030.

16.09.2020

Waar je wieg heeft gestaan is nu, veel meer dan tien jaar geleden het geval was, bepalend voor je kansen. De problemen beginnen op jonge leeftijd. Dat wil D66 veranderen.

16.09.2020

In de coronacrisis ging het terecht vaak om kwetsbare ouderen. Maar is er te weinig gesproken over het lot van jonge mensen.

16.09.2020

De vele protesten op straat en acties online mogen niet overwaaien als een hype. Daarom kwam D66 voor de zomer al met voorstellen tegen racisme en discriminatie.

15.09.2020

Het Fonds Podiumkunsten krijgt deze Prinsjesdag 15 miljoen euro extra. Zij kunnen daarmee theatergezelschappen en muziekgroepen alsnog financieren.

15.09.2020

Om woningen betaalbaarder te maken moeten we vooral het aanbod flink vergroten. Daarbij verdienen starters een betere kans op de woningmarkt.

15.09.2020

Om ervoor te zorgen dat kinderen hulp kunnen blijven krijgen investeren we het komend jaar extra geld in de jeugdzorg. D66 is daar blij mee.

11.09.2020

D66 wil dat alle schoon opgewekte elektriciteit het stroomnet op kan. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar nu worden plannen om schone energie op te wekken te vaak op de plank gelegd.

10.09.2020

Je hebt het nieuws vast gezien. 100 vluchtelingen uit het afgebrande kamp Moria, onder wie 50 kinderen, mogen naar Nederland. Is dat nieuws waar ik tevreden mee ben? Nee.

09.09.2020

Een begrijpelijke hartenkreet uit mijn partij. De beelden van de brand in het vluchtelingenkamp op Lesbos gaan door merg en been.

10.09.2020

Door hoorzittingen met kandidaat-bewindspersonen te houden, ontstaat meer transparantie over hun benoeming.

10.09.2020

In totaal zullen er ruim 51.000 woningen gebouwd worden door heel Nederland. Dat zijn evenveel huizen als er in Delft staan!

08.09.2020

Investeren in klimaat, onderwijs en openbaar vervoer voor toekomstige generaties.

04.09.2020

Sigrid Kaag is verkozen tot lijsttrekker voor D66 bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Daarmee volgt zij Alexander Pechtold op die eind 2018 de politiek verliet.

02.09.2020

Het huidige EU asiel- en migratiebeleid is vastgelopen. Het is onmenselijk en het werkt niet. EU-lidstaten spelen nu ieder voor zich. Daarom wil D66 één Europees migratiesysteem.

01.09.2020

Sigrid Kaag presenteert economisch manifest: ‘Normen en waarden in de nieuwe economie’.

28.08.2020

In Nederland kromp de economie door de coronacrisis met 8,5%, de cultuursector verloor maar liefst 37,4%. Daarom komen we nu met een extra steunpakket voor de cultuursector.

28.08.2020

We blijven bedrijven ondersteunen met een groot derde steunpakket voor de economie. Zo helpen we mensen en bedrijven tijdens deze crisis.

26.08.2020

D66 wil een stoppersregeling voor nertsenhouderijen. De nertsenhouderijen vormen een gevaar voor de volksgezondheid en vanaf 2024 is het fokken van nertsen sowieso verboden.

04.08.2020

Zowel Sigrid Kaag als Ton Visser hebben voldoende ondersteuningsverklaringen opgehaald. Beiden zijn nu kandidaat-lijsttrekker voor D66.

13.08.2020

Wij krijgen veel vragen over wat er gisteravond in de Tweede Kamer is gebeurd bij de stemmingen. Daar reageer ik graag op, want ik snap die vragen heel goed.

19.08.2020

D66 is voor meer waardering en salaris voor zorgmedewerkers. Toch stemden we tegen de motie die hierom vraagt. Dat vraagt om uitleg. Die geven we graag.

21.07.2020

Een historische deal met grote nieuwe stappen in de Europese integratie en een broodnodig steunpakket van 750 miljard euro om de economische klappen van de coronacrisis op te vangen.

17.07.2020

Tweede Kamerlid Pia Dijkstra dient vandaag het wetsvoorstel toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek (voltooid leven) in. Als de wet aangenomen wordt kunnen ouderen op hoge leeftijd die hun eigen leven voltooid achten met hulp op een zelfgekozen moment hun leven beëindigen.

08.07.2020

Om het onderwijs echt alle leerlingen de beste kansen op een mooie toekomst te geven, moeten er fundamenteel andere keuzes worden gemaakt. Daarom heeft D66 een nieuwe visie op het basis- en middelbaar onderwijs opgesteld voor leerlingen van 0 tot 18 jaar oud.

03.07.2020

D66 is voorstander van het opvangen van kinderen uit de Griekse kampen.

01.07.2020

D66 en de ChristenUnie willen dat de regering excuses aanbiedt voor het slavernijverleden.

30.06.2020

De Tweede Kamer stemde vandaag in met de eerste stap voor een Grondwetswijziging, op initiatief van D66, GroenLinks en de PvdA.

28.06.2020

Voor veel Nederlanders was onduidelijk wat zij van de overheid konden verwachten en dat willen D66 en GroenLinks in de toekomst voorkomen. Niet alleen in geval van een wereldwijde virusuitbraak, maar ook in het normale, dagelijkse leven biedt een consulaire wet meer zekerheid.

26.06.2020

Grove schenders van de rechtsstaat, zoals de regeringen van Polen en Hongarije, mogen niet meer zelf de ontvangers zijn van EU-subsidies. Laat het geld niet meer naar autocratische leiders zoals Orban vloeien, die het misbruiken om macht te kopen en te consolideren.

26.06.2020

In een week sloten meer dan 500 mensen zich aan bij D66. Dat is een nieuw record.

30.06.2020

Een grote meerderheid van de Eerste Kamer steunt de Brexit-noodwet van D66.

20.06.2020

D66 wil dat luchtvaartmaatschappijen geen vliegtickets gaan dumpen onder de kostprijs. Door Corona is er veel minder vraag naar vliegtickets. Die mogen dan niet tegen dumpprijzen worden verkocht.

20.06.2020

D66 Tweede Kamerlid Paul van Meenen wil een einde maken aan de discriminatie van mbo-studenten die op zoek zijn naar een stage. Want 16- en 17-jarige mbo-studenten met een migratie-achtergrond worden vaker afgewezen bij het solliciteren naar een stageplaats, dan studenten met een autochtone achtergrond.

20.06.2020

D66 wil een goede wettelijke regeling voor coronamaatregelen, waar het parlement in openbaarheid over debatteert en stemt

09.06.2020

D66 en ChristenUnie willen dat er geen subsidie beschikbaar komt voor nieuwe centrales waar houtige biomassa geproduceerd wordt