Nieuwspagina

26.05.2022

Het is onacceptabel dat de Zeeuwen wordt gevraagd vis te kopen in de winkel omdat deze veiliger is dan de vangst uit hun eigen Westerschelde.

24.05.2022

Met de wet vaccineren kinderopvang wilden we kinderdagverblijven de mogelijkheid geven om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. De eerste Kamer gooit de wet, ondanks grote publieke steun en een grote meerderheid in de Tweede Kamer, in de prullenbak.

24.05.2022

We hebben arbeidsmigratie nodig om de grote tekorten op de arbeidsmarkt tegen te gaan.

20.05.2022

Inmiddels heeft de Raad van State advies uitgebracht over de Wet Voltooid Leven.

26.05.2022

Het is onacceptabel dat de Zeeuwen wordt gevraagd vis te kopen in de winkel omdat deze veiliger is dan de vangst uit hun eigen Westerschelde.

24.05.2022

Met de wet vaccineren kinderopvang wilden we kinderdagverblijven de mogelijkheid geven om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. De eerste Kamer gooit de wet, ondanks grote publieke steun en een grote meerderheid in de Tweede Kamer, in de prullenbak.

24.05.2022

We hebben arbeidsmigratie nodig om de grote tekorten op de arbeidsmarkt tegen te gaan.

20.05.2022

Inmiddels heeft de Raad van State advies uitgebracht over de Wet Voltooid Leven.

18.05.2022

De geborgde zetels binnen de waterschappen in de ban doen is een juiste stap naar het democratischer maken van de waterschapsverkiezingen.

14.05.2022

Bij D66 hechten wij aan een veilige, prettige en gelijkwaardige werksfeer. Dat betekent ook dat leden en medewerkers elkaar moeten kunnen en durven aanspreken op onacceptabel gedrag.

10.05.2022

Laten we gehoor geven aan de oproep die Schuman 72 jaar geleden deed. In de huidige situatie betekent dat als EU gezamenlijk stoppen met het inkopen van Russische kolen, olie en gas.

18.05.2022

De geborgde zetels binnen de waterschappen in de ban doen is een juiste stap naar het democratischer maken van de waterschapsverkiezingen.

14.05.2022

Bij D66 hechten wij aan een veilige, prettige en gelijkwaardige werksfeer. Dat betekent ook dat leden en medewerkers elkaar moeten kunnen en durven aanspreken op onacceptabel gedrag.

10.05.2022

Laten we gehoor geven aan de oproep die Schuman 72 jaar geleden deed. In de huidige situatie betekent dat als EU gezamenlijk stoppen met het inkopen van Russische kolen, olie en gas.

25.04.2022

Ondanks de leerplichtwet zitten zeker 15.000 kinderen thuis zonder enkele vorm van onderwijs. D66 wil aan al die kinderen een vorm van onderwijs geven.

21.04.2022

Ieder geval van seksuele intimidatie, machtsmisbruik of grensoverschrijdend gedrag is er één te veel. In onze samenleving, en ook in onze partij.

21.04.2022

Als Landelijk Bestuur bieden we onze excuses aan. Aan het slachtoffer, maar ook aan alle leden van D66.

18.04.2022

Wij begrijpen de vragen en zorgen die leven onder onze leden. Als bestuur gaan we zoals aangekondigd kijken naar de conclusies van beide delen van het BING-rapport.

16.04.2022

Anno 2022 hanteert het bestuur voor de partij een duidelijke norm: grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. Wij vinden het belangrijk dat iedereen veilig is binnen D66, dat we respectvol met elkaar omgaan en dat we naast mensen staan, zodat ze naar voren durven te stappen als zij een melding willen doen.

25.04.2022

Ondanks de leerplichtwet zitten zeker 15.000 kinderen thuis zonder enkele vorm van onderwijs. D66 wil aan al die kinderen een vorm van onderwijs geven.

21.04.2022

Ieder geval van seksuele intimidatie, machtsmisbruik of grensoverschrijdend gedrag is er één te veel. In onze samenleving, en ook in onze partij.

21.04.2022

Als Landelijk Bestuur bieden we onze excuses aan. Aan het slachtoffer, maar ook aan alle leden van D66.

18.04.2022

Wij begrijpen de vragen en zorgen die leven onder onze leden. Als bestuur gaan we zoals aangekondigd kijken naar de conclusies van beide delen van het BING-rapport.

16.04.2022

Anno 2022 hanteert het bestuur voor de partij een duidelijke norm: grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. Wij vinden het belangrijk dat iedereen veilig is binnen D66, dat we respectvol met elkaar omgaan en dat we naast mensen staan, zodat ze naar voren durven te stappen als zij een melding willen doen.

14.04.2022

“In mijn Nederland, waar ik vanuit deze Tweede Kamer mede vorm aan mag gegeven, staat kansengelijkheid centraal.”

07.04.2022

D66 wil dat Nederland een Marshallplan opstelt waarin staat hoe ons land zal bijdragen aan de wederopbouw van Oekraïne.

14.04.2022

“In mijn Nederland, waar ik vanuit deze Tweede Kamer mede vorm aan mag gegeven, staat kansengelijkheid centraal.”

07.04.2022

D66 wil dat Nederland een Marshallplan opstelt waarin staat hoe ons land zal bijdragen aan de wederopbouw van Oekraïne.

26.03.2022

Door de Leerplichtwet af te schaffen krijgen 15.000 thuiszittende kinderen weer perspectief.