Nieuwspagina

27.10.2020

Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor het afschaffen van het bindend studieadvies (bsa). Door het bsa af te schaffen neemt de hoge druk op studenten wat af.

14.10.2020

De Tweede Kamer debatteert vandaag over een wetsvoorstel van D66 en de VVD die het ouderschap moderniseert. Het belangrijkste doel van de wet is om vaders en duomoeders die een kind krijgen ouderlijk gezag te geven zonder tussenkomst van de rechtbank.

13.10.2020

De meeste stikstof komt uit de veeteelt. De stikstof slaat neer op de bodem, waardoor veel soorten natuur verdwijnen. Daarom komt er nu een stikstofwet.

13.10.2020

D66 en SP gaan hun wetsvoorstel om klassen kleiner te maken bijwerken. Scholen waar relatief veel leerlingen zijn met een achterstand of met leerlingen die zorg nodig hebben, zouden als eerst kleinere klassen moeten krijgen.

13.10.2020

Kamerlid Paul van Meenen wil dat de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs alle voorbereidingen treft om de eindexamens verspreid over mei, juni en zo nodig juli af te kunnen nemen.

13.10.2020

De invloed van social media groeit, zeker als manier om kiezers te bereiken. Omdat dit niet neutraal gebeurt is de toenemende afhankelijkheid van techreuzen een gevaar voor onze democratie.

10.10.2020

De Kamerleden Jan Paternotte (D66) en Roelof Bisschop (SGP) hebben de handen ineengeslagen om de studiebeurs terug te geven aan de middeninkomens.

07.10.2020

Tweede Kamerleden Jan Paternotte (D66) en Attje Kuiken (PvdA) pleiten voor het eerder openen van stemlokalen. Zo voorkomen we drukte tijdens de Tweede Kamerverkiezingen en krijgen meer mensen de kans om te stemmen.

07.10.2020

Op Coming Out Dag geeft Alex Bakker, historicus en auteur van het boek ‘Transgender in Nederland’, de jaarlijkse Boris Dittrich Lezing.

04.10.2020

D66 wil dat dieren die in de landbouw worden gehouden een goed leven krijgen. In ons huidige systeem worden varkens, kippen en geiten op een industriële schaal gehouden en geslacht.

04.10.2020

Europa moet streng zijn voor landen die de rechtsstaat afbreken. Daarvoor pleit D66-Kamerlid Maarten Groothuizen zondag 4 oktober in zijn opiniestuk in het Financieele Dagblad.

02.10.2020

Veel studenten volgen al maanden onderwijs vanuit hun studentenkamer. Sinds maart werken docenten en studenten op mbo-scholen, hogescholen en universiteiten keihard aan het best mogelijke onderwijs via het computerscherm.

02.10.2020

D66 heeft samen met zeven andere partijen van de coalitie en oppositie gewerkt aan grondige verbeteringen voor de coronawet.

30.09.2020

Wat D66 betreft moeten we alles doen om een nieuwe intelligente lockdown te voorkomen in Nederland.

30.09.2020

Vandaag publiceert de Europese Commissie het allereerste Jaarlijkse Rapport over de Rechtsstaat in de EU. Dit rapport is het resultaat van een initiatief van D66-Europarlementariër Sophie in ‘t Veld

29.09.2020

Het voorstel van D66 en de SP dat er zo snel mogelijk een ijzeren voorraad aan beschermingsmiddelen moet zijn, is aangenomen

29.09.2020

De Tweede Kamer heeft vandaag een voorstel van D66 en de VVD aangenomen waardoor ondernemers langer de tijd krijgen om hun belastingen te betalen.

24.09.2020

Gisteren presenteerde de Europese Commissie (EC) haar langverwachte voorstellen voor een nieuw pact voor migratie en asiel. En dat is hard nodig, want het huidige migratiebeleid in Europa werkt niet.

24.09.2020

D66 wil naar een slimmer eigen risico. D66 wil de medische zorg toegankelijker maken.

22.09.2020

D66 is blij dat het wetsvoorstel van de SP voor een correctief bindend referendum in de Tweede Kamer is aangenomen. D66 stemde voor.

20.09.2020

D66 heeft het nieuwe verkiezingsprogramma gepresenteerd. D66-leider Sigrid Kaag kreeg het programma ‘Een nieuw begin. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’ uit handen van Wouter Koolmees.

16.09.2020

Klaver en Jetten willen de doelstelling voor CO2-reductie in de Klimaatwet verhogen van 49% in 2030 naar minimaal 55% in 2030.

16.09.2020

Waar je wieg heeft gestaan is nu, veel meer dan tien jaar geleden het geval was, bepalend voor je kansen. De problemen beginnen op jonge leeftijd. Dat wil D66 veranderen.

16.09.2020

In de coronacrisis ging het terecht vaak om kwetsbare ouderen. Maar is er te weinig gesproken over het lot van jonge mensen.

16.09.2020

De vele protesten op straat en acties online mogen niet overwaaien als een hype. Daarom kwam D66 voor de zomer al met voorstellen tegen racisme en discriminatie.

15.09.2020

Het Fonds Podiumkunsten krijgt deze Prinsjesdag 15 miljoen euro extra. Zij kunnen daarmee theatergezelschappen en muziekgroepen alsnog financieren.

15.09.2020

Om woningen betaalbaarder te maken moeten we vooral het aanbod flink vergroten. Daarbij verdienen starters een betere kans op de woningmarkt.

15.09.2020

Om ervoor te zorgen dat kinderen hulp kunnen blijven krijgen investeren we het komend jaar extra geld in de jeugdzorg. D66 is daar blij mee.

11.09.2020

D66 wil dat alle schoon opgewekte elektriciteit het stroomnet op kan. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar nu worden plannen om schone energie op te wekken te vaak op de plank gelegd.

10.09.2020

Je hebt het nieuws vast gezien. 100 vluchtelingen uit het afgebrande kamp Moria, onder wie 50 kinderen, mogen naar Nederland. Is dat nieuws waar ik tevreden mee ben? Nee.

09.09.2020

Een begrijpelijke hartenkreet uit mijn partij. De beelden van de brand in het vluchtelingenkamp op Lesbos gaan door merg en been.

10.09.2020

Door hoorzittingen met kandidaat-bewindspersonen te houden, ontstaat meer transparantie over hun benoeming.

10.09.2020

In totaal zullen er ruim 51.000 woningen gebouwd worden door heel Nederland. Dat zijn evenveel huizen als er in Delft staan!

08.09.2020

Investeren in klimaat, onderwijs en openbaar vervoer voor toekomstige generaties.

04.09.2020

Sigrid Kaag is verkozen tot lijsttrekker voor D66 bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Daarmee volgt zij Alexander Pechtold op die eind 2018 de politiek verliet.

02.09.2020

Het huidige EU asiel- en migratiebeleid is vastgelopen. Het is onmenselijk en het werkt niet. EU-lidstaten spelen nu ieder voor zich. Daarom wil D66 één Europees migratiesysteem.

01.09.2020

Sigrid Kaag presenteert economisch manifest: ‘Normen en waarden in de nieuwe economie’.

28.08.2020

In Nederland kromp de economie door de coronacrisis met 8,5%, de cultuursector verloor maar liefst 37,4%. Daarom komen we nu met een extra steunpakket voor de cultuursector.

28.08.2020

We blijven bedrijven ondersteunen met een groot derde steunpakket voor de economie. Zo helpen we mensen en bedrijven tijdens deze crisis.

26.08.2020

D66 wil een stoppersregeling voor nertsenhouderijen. De nertsenhouderijen vormen een gevaar voor de volksgezondheid en vanaf 2024 is het fokken van nertsen sowieso verboden.

04.08.2020

Zowel Sigrid Kaag als Ton Visser hebben voldoende ondersteuningsverklaringen opgehaald. Beiden zijn nu kandidaat-lijsttrekker voor D66.

13.08.2020

Wij krijgen veel vragen over wat er gisteravond in de Tweede Kamer is gebeurd bij de stemmingen. Daar reageer ik graag op, want ik snap die vragen heel goed.

19.08.2020

D66 is voor meer waardering en salaris voor zorgmedewerkers. Toch stemden we tegen de motie die hierom vraagt. Dat vraagt om uitleg. Die geven we graag.

21.07.2020

Een historische deal met grote nieuwe stappen in de Europese integratie en een broodnodig steunpakket van 750 miljard euro om de economische klappen van de coronacrisis op te vangen.

17.07.2020

Tweede Kamerlid Pia Dijkstra dient vandaag het wetsvoorstel toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek (voltooid leven) in. Als de wet aangenomen wordt kunnen ouderen op hoge leeftijd die hun eigen leven voltooid achten met hulp op een zelfgekozen moment hun leven beëindigen.

08.07.2020

Om het onderwijs echt alle leerlingen de beste kansen op een mooie toekomst te geven, moeten er fundamenteel andere keuzes worden gemaakt. Daarom heeft D66 een nieuwe visie op het basis- en middelbaar onderwijs opgesteld voor leerlingen van 0 tot 18 jaar oud.

03.07.2020

D66 is voorstander van het opvangen van kinderen uit de Griekse kampen.

01.07.2020

D66 en de ChristenUnie willen dat de regering excuses aanbiedt voor het slavernijverleden.

30.06.2020

De Tweede Kamer stemde vandaag in met de eerste stap voor een Grondwetswijziging, op initiatief van D66, GroenLinks en de PvdA.

28.06.2020

Voor veel Nederlanders was onduidelijk wat zij van de overheid konden verwachten en dat willen D66 en GroenLinks in de toekomst voorkomen. Niet alleen in geval van een wereldwijde virusuitbraak, maar ook in het normale, dagelijkse leven biedt een consulaire wet meer zekerheid.

26.06.2020

Grove schenders van de rechtsstaat, zoals de regeringen van Polen en Hongarije, mogen niet meer zelf de ontvangers zijn van EU-subsidies. Laat het geld niet meer naar autocratische leiders zoals Orban vloeien, die het misbruiken om macht te kopen en te consolideren.

26.06.2020

In een week sloten meer dan 500 mensen zich aan bij D66. Dat is een nieuw record.

30.06.2020

Een grote meerderheid van de Eerste Kamer steunt de Brexit-noodwet van D66.

20.06.2020

D66 wil dat luchtvaartmaatschappijen geen vliegtickets gaan dumpen onder de kostprijs. Door Corona is er veel minder vraag naar vliegtickets. Die mogen dan niet tegen dumpprijzen worden verkocht.

20.06.2020

D66 Tweede Kamerlid Paul van Meenen wil een einde maken aan de discriminatie van mbo-studenten die op zoek zijn naar een stage. Want 16- en 17-jarige mbo-studenten met een migratie-achtergrond worden vaker afgewezen bij het solliciteren naar een stageplaats, dan studenten met een autochtone achtergrond.

20.06.2020

D66 wil een goede wettelijke regeling voor coronamaatregelen, waar het parlement in openbaarheid over debatteert en stemt

09.06.2020

D66 en ChristenUnie willen dat er geen subsidie beschikbaar komt voor nieuwe centrales waar houtige biomassa geproduceerd wordt. Er zijn nu nog honderden nieuwe biomassacentrales in de planning. Door nu te stoppen met deze subsidies, wordt er duidelijkheid gegeven. De lat voor nieuwe centrales moet zo hoog mogelijk liggen. Bovendien is het verstandiger om in te zetten op echt schone energie.