Geef hoger onderwijs terug aan studenten en docenten

21 mei 2015

D66-Tweede Kamerlid Paul van Meenen pleit ervoor dat de helft van de leden van een Raad van Toezicht (RvT) van een school of universiteit wordt voorgedragen door studenten en docenten. Daardoor worden de belangen van studenten en docenten beter behartigd. De kwaliteit van onderwijs en onderzoek moet altijd voorop staan.

Lees verder
alexander pechtold congres 101

"Stop met ruzie maken, ga het land besturen"

D66-leider Alexander Pechtold roept het kabinet op te stoppen met opgepompte tegenstellingen en ruzie maken. Op het D66-congres in Rotterdam wees hij op de noodzaak snel te komen tot lastenverlichting.