Provinciale Statenverkiezingen

D66 tourt de komende weken door heel het land. Op 18 maart kunt u namelijk het verschil maken. In uw provincie én in Nederland. Uw stem telt dubbel. U beslist over uw eigen buurt en daarmee over de nieuwe Eerste Kamer. Samen met D66 kunt u zo na 18 maart Nederland vooruit brengen.

Lees meer over de verkiezingen of kijk waar de bus nu is!
investeren in nederland

Investeren in Nederland

D66 wil de komende jaren miljarden investeren in de regionale economie, innovatie en banen. De 12 provincies hebben samen ongeveer 15 miljard euro aan ongebruikt vermogen op de plank liggen. Dit geld kan veel beter geïnvesteerd worden om de economie aan te jagen.