• Wat vindt D66
  • Onze standpunten
  • Uitgelicht

Vrij door kansrijk onderwijs

Ruby – Hoe vrij zijn we als Ruby niet genoeg aandacht kan besteden aan haar leerlingen?

Ben je écht vrij als leraar wanneer je te weinig collega’s hebt om al je werk te kunnen doen? Ben je vrij als de afkomst van je ouders je schooladvies bepaalt? Of als je geen geld hebt om te studeren?

Ieder kind verdient dezelfde kansen. Om later zelfstandig te zijn. Vrij te zijn. Daarom willen we dat er genoeg leraren zijn om ieder kind de aandacht te kunnen geven die hij of zij nodig heeft. Daarom pakken we het lerarentekort nu écht aan.

Leraren krijgen van ons weer de ruimte om leraar te zijn. Het onderwijs nog beter te maken. Met minder werkdruk, extra onderwijsassistenten en een hoger salaris. Daarin laten we je zelf keuzes maken en helpen we je als dat nodig is.

Kinderopvang maken we gratis voor ieder kind. En we stoppen met selectie aan de poort voor hbo en wo. We werken aan radicale kansengelijkheid.

Uitgelicht

Wij geloven dat je écht vrij bent als we dat samen zijn. Als iedereen gelijke kansen krijgt. We mensen helpen die het nodig hebben. We laten iedereen vrij, maar laten niemand vallen.

06.20.2020

Het staat of valt met leraren

Uiteindelijk staat of valt goed onderwijs met de leraar. D66 wil het onderwijs teruggeven aan de leraar. Die geven we meer tijd, meer ruimte en meer vertrouwen.

06.20.2020

Studenten ontwikkelen zich breed

D66 is voorstander van maatregelen voor flexibel en collegegeldvrij studeren.

06.20.2020

Passend onderwijs – voor achterblijvers én hoogbegaafde leerlingen

Elk kind heeft recht op onderwijs op zijn of haar eigen niveau, binnen de eigen mogelijkheden. Of leerlingen nu achterblijven of juist hoogbegaafd zijn, of achterblijven omdát ze hoogbegaafd zijn: D66 wil hun leerrecht wettelijk verankeren.

06.20.2020

Brede buurtschool (kindcentra) voor iedereen

D66 wil dat basisscholen meer bieden dan alleen onderwijs. Op een brede buurtschool ontwikkelen kinderen zich op het gebied van sport, cultuur, creativiteit, techniek en maken kennis met natuur en duurzaamheid.

06.20.2020

Vóór doorstromen en stapelen

Niet elk kind ontwikkelt zich op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. D66 wil voorkomen dat een gemiste eerste kans ook meteen de laatste kans was.

06.20.2020

Meer vertrouwen, minder regels op details

We belasten en beperken de leraar te veel. D66 wil daarom dat met en door onderwijsprofessionals een stofkam, of liever nog een bezem, door regels wordt gehaald.

06.20.2020

Besteed onderwijsgeld aan onderwijs

Geld voor onderwijs moet allereerst terecht komen waar het hoort: in de klas.

06.20.2020

Pak laaggeletterdheid aan

2,5 miljoen Nederlanders zijn laaggeletterd. Met onze plannen voor vroeg- en voorschools onderwijs, brede buurtscholen en uitmuntende leraren zullen we de instroom van jonge laaggeletterden sterk terugdringen ten opzichte van de huidige 14%.