• Wat vindt D66
  • Onze standpunten
  • Uitgelicht

Vrij zijn met een overheid die beslist met jou

De overheid staat de afgelopen jaren te veel tegenover mensen, in plaats van naast mensen. Daardoor neemt het vertrouwen in de overheid af. Dat is een slecht teken. De overheid is er voor haar inwoners. Voor jou. Ze moet iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Als het om onze democratie gaat, mogen we nooit achterover leunen. Wij willen jou meer inspraak en invloed geven.

We willen dat de macht van de overheid controleerbaar is. Of dat nu op Europees, nationaal, regionaal of lokaal niveau is. 

Wij willen dat iedereen mee kan doen met onze democratie. Niet één keer in de vier jaar, maar iedere dag. En als mensen zelf goede ideeën hebben, dan gaan we daarmee aan de slag.

06.20.2020

Versterk de rechtsstaat die ons beschermt

06.20.2020

Versterken van de democratie

Onze democratie staat onder druk. Het vertrouwen van burgers in de overheid en in de politiek kalft af en is op een te laag niveau beland.

06.20.2020

Een betrouwbare overheid

Nederland snakt naar publiek leiderschap. De overheid moet duidelijk zijn over wat zij doet en niet doet.

06.20.2020

Een open overheid

06.21.2020

Overheid koopt duurzaam in

De overheid moet zelf het goede voorbeeld geven.

06.21.2020

Schone wet- en regelgeving

Regels die verduurzaming in de weg zitten moeten verdwijnen.

06.21.2020

Een sterke overheid en werkende markten zijn noodzakelijk

De overheid en de markt hebben elkaar nodig voor de klimaataanpak.

06.20.2020

Gekozen bestuurders op alle niveaus

D66 wil dat de belangrijkste bestuurders – burgemeester, dijkgraaf, Commissaris van de Koning, minister-president en voorzitter van de Europese Commissie – direct door de bevolking worden gekozen