Blijf op de hoogte!

Steun ons en help Nederland vooruit

Rob Jetten (1987) is sinds maart 2017 lid van de Tweede Kamer voor D66.

“Snel en comfortabel van A naar B met schone vervoersmiddelen, dat is mijn inzet voor het thema mobiliteit en bereikbaarheid. Daarbij kiezen we niet rigide voor de auto, het OV of de fiets, maar voor een slimme mix die past bij de bereikbaarheidsissues van een stad of regio.

Droge voeten is een van de belangrijkste taken van de Nederlandse overheid. Daarbij moeten we naast hoogwater bij rivieren en de Noordzee, ook slimme oplossingen bedenken voor periodes van droogte en heftige regenval. Bij nieuwe projecten rondom waterveiligheid heb ik ook aandacht voor schoonwater en versterking van natuur en de leefomgeving.

D66 is al sinds haar oprichting bezig met het versterken van de rechtsstaat en democratie. De komende jaren zal ik me inzetten voor minder bestuurslagen, meer direct gekozen bestuurders en het verbeteren van de referendumwetgeving. Verder wil ik een podium bieden voor nieuwe inzichten en goede ervaringen met participatie in dorpen en steden.”

Portefeuilles

Spoor/Openbaar vervoer/Taxi; Wegen; Fiets; Luchtvaart/Scheepvaart; Waterveiligheid; Democratische Vernieuwing

Meer van Rob Jetten
Samenleven mét elkaar, niet naast of tegenover elkaar. Daar wil ik mij voor inzetten. Ik wil strijden voor gelijke kansen, met respect en ruimte voor verschillen.