Blijf op de hoogte!

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Steun ons en help Nederland vooruit

Rob Jetten (1987) is sinds maart 2017 lid van de Tweede Kamer voor D66.

“D66 ziet kansen voor een schone en groene toekomst. Wij zijn trots dat we het groenste regeerakkoord ooit hebben afgesloten. Door fors in te zetten op minder CO2-uitstoot halen we de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs. Dat doen we onder andere door nieuwe innovatieve technieken te ontwikkelen en te gebruiken. Dat zorgt voor meer banen én een schonere lucht. We sluiten de kolencentrales en draaien de gaskraan verder dicht. Windmolens op zee zonnepanelen zorgen voor groene energie. D66 wil dat het voor mensen makkelijker wordt om samen een windmolen te bouwen of met de Vereniging van Eigenaren van zonnepanelen op het dak leggen. Door huizen beter te isoleren brengen we de energierekening omlaag. En we zetten in op kringlooplandbouw en meer natuur. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat ons land beter bestemd is tegen heftige regenbuien of extreem droge periodes.

Mensen in Groningen hebben niet om de aardbevingen gevraagd, maar zitten wel met de gevolgen. In Groningen moeten mensen even veilig kunnen wonen als in de rest van Nederland. D66 wil het gasverbruik terugdringen zodat we ook minder hoeven op te boren. In het regeerakkoord hebben we afspraken gemaakt om zowel huur- als koophuizen van het gas af te krijgen. En met industriële grootverbruikers wordt ingezet op alternatieven voor gas om voor energie en warmte te zorgen. Schade die door gaswinning of andere mijnbouwactiviteiten wordt veroorzaakt, moet altijd ruimhartig, snel en onafhankelijk vergoed wordt. Besluitvorming over de schadevergoeding moet écht onafhankelijk van de NAM plaatsvinden, want degene die de scheuren in je huis veroorzaakt moet niet degene zijn die bepaalt of en hoe hoog je schadevergoeding wordt.

Wij willen dat mensen snel en comfortabel van A naar B kunnen reizen. We maken het makkelijker om te kiezen voor de fiets, het openbaar vervoer en de elektrische auto. Daardoor wordt de lucht in onze binnensteden gezonder. Bovendien hebben de mensen daarmee een goed alternatief voor in de file staan.  We investeren in meer en snellere treinen en nieuwe openbaar vervoer-verbindingen naar België en Duitsland.

D66 is al sinds haar oprichting bezig met het versterken van de rechtsstaat en democratie. Ons doel is en blijft om de kiezer meer directe invloed te geven op haar eigen bestuur. De komende jaren zet ik me in voor meer direct gekozen bestuurders zoals de gekozen burgemeester. Mensen kunnen ook zelf met voorstellen komen voor de vormgeving van voorzieningen in de buurt. Voor D66 is de rode lijn: een meer naar de mensen gericht lokaal bestuur dat echt het gesprek aangaat en samen met de inwoners beslissingen neemt.

Portefeuilles

Klimaat & Energie; Gaswinning; Spoor; Democratische Vernieuwing; Economische Zaken

Meer van Rob Jetten
Samenleven mét elkaar, niet naast of tegenover elkaar. Daar wil ik mij voor inzetten. Ik wil strijden voor gelijke kansen, met respect en ruimte voor verschillen.