Terug
  • Wat vindt D66
  • Onze standpunten
  • Uitgelicht

Vrij om overal jezelf te zijn

Emre – Hoe vrij zijn we als Emre niet hand in hand met z’n vriend durft te lopen?

Ben je écht vrij als je niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatie, omdat je een ‘niet-Nederlands klinkende’ achternaam hebt? Als je op school niet uit de kast durft te komen? Of als je als vrouw de top nog niet kunt bereiken?
 
In Nederland moet je altijd en overal jezelf kunnen zijn. Natuurlijk zijn we trots om het eerste land te zijn waar je mocht trouwen met iemand van je eigen geslacht.

Maar dat is geen reden om tevreden achterover te leunen. Homohaat, institutioneel racisme en genderongelijkheid is nog niet overwonnen.
 
Soms is de oplossing om regels aan te passen. Nieuwe wetten te maken die mensen vrijer maken. De geschiedenis leert dat de aanpak van ongelijkheid een lange mars is. En dat er sprongen worden gemaakt als mensen van zich laten horen. Dat zullen wij altijd doen.

Vrijheid van meningsuiting is, net als het recht om niet gediscrimineerd te worden en het recht op godsdienstvrijheid, een hoeksteen van onze vrije samenleving en democratie.

D66 wil volledige gelijkwaardigheid voor elke seksuele gerichtheid. Niet alleen in de letter van de wet, maar zeker ook in de vrijheid zichtbaar jezelf te zijn in het dagelijkse leven.

Voor D66 ligt de zeggenschap over belangrijke medische keuzes bij de patiënt, die met de arts een afweging maakt.

Als een vrouw ongewenst zwanger raakt beslist zij in samenspraak met de arts of zij haar zwangerschap wil voortzetten of niet.

Mensen die tot de conclusie komen dat hun leven voltooid is, moeten zelf kunnen bepalen hoe en wanneer ze willen sterven.

Het streven naar genot is een kernonderdeel van de menselijke aard. Daar hoort ook bij dat mensen middelen tot zich nemen die dat genot versterken. Wij vinden dit allereerst de eigen keuze van die mensen.

D66 heeft de ambitie om Nederland in 2030 digitale koploper en veilige datahaven te laten zijn.

Veel Nederlanders werken in het buitenland. Dat is van grote waarde: ze zijn ambassadeurs voor Nederland.