Statuten en Huishoudelijk Reglement

Statuten

De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op Congres 116 op 19 november 2022 te Rotterdam.

Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement is voor het laatst gewijzigd op Congres 116 op 19 november 2022 te Rotterdam.

Standaardreglementen

Ledenvergaderingen van regio’s en (thema-)afdelingen leggen ten minste eens per vier jaar een afdelings- of regioreglement vast. Als de ledenvergadering dit niet doet, komt het reglement te vervallen en geldt het standaardreglement.

Geschillencollege

Op grond van het Huishoudelijk Reglement heeft het Geschillencollege een eigen Reglement van Orde. Deze is voor het laatst herzien in februari 2008.

Bestuurdersvereniging

De Bestuurdersvereniging is het platform waar D66-politici elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen en kennis kunnen delen. Zij hebben hun eigen reglement.

Statuten

De Mr. Hans van Mierlo Stichting is het onafhankelijke wetenschappelijke bureau van D66. Zij hebben eigen statuten. Deze zijn voor het laatst herzien in 2011 tijdens het 93e partijcongres van D66.