Integriteit, verantwoord gedrag en ongewenst gedrag melden

In het Nederland dat wij voor ogen hebben kan iedereen vrij zichzelf zijn. Voorwaarde is dat mensen zich veilig voelen zich te ontplooien, dat we leren van fouten en elkaar helpen als dat nodig is. Dat geldt natuurlijk ook voor hoe we binnen D66 met elkaar omgaan. We gaan respectvol met elkaar om, staan open voor feedback en spreken elkaar aan op wat goed en niet goed gaat.

We vertrouwen op mensen

Samen maken we onze partij. Dat betekent dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor een veilige omgeving. Zo’n omgeving maken we samen. Door ons handelen te bespreken, dillema’s te delen en door elkaar aan te spreken. Samen zijn we D66. Samen maken we onze partij.

Wat als het niet goed gaat?

Soms kan zich alsnog een vervelende situatie voordoen. Iemand die een vervelende opmerking maakt. Berichtjes waardoor je je onveilig voelt. Of een aantasting van je persoonlijke integriteit. Je kunt altijd terecht bij een vertrouwenspersoon. Ook – en juist – als je twijfelt.

We gaan altijd uit van een goed gesprek. We geloven – en zien in de praktijk – dat we met elkaar in alle veiligheid lastige situaties kunnen bespreken en oplossen. Bij lastigere situaties en grovere (mogelijke) integriteitskwesties of ongewenst gedrag is het ook mogelijk je te melden bij je afdelingsbestuur of het regiobestuur. Een stap daarna is dat je terecht kunt bij het Landelijk Bestuur of de Commissie Integriteitsonderzoeken.