Team Verantwoord Gedrag

Het Team verantwoord gedrag (TVG) adviseert de vereniging proactief, gevraagd en ongevraagd over verantwoord gedrag. Het treedt stimulerend op, vooral vanuit het oogpunt van positieve nudging, signaleert waar zaken beter kunnen/moeten en doet aanbevelingen voor de wijze waarop dit kan gebeuren.

Wat doet het Team Verantwoord Gedrag?

Het TVG richt zich verder op de (her)kenbaarheid van verantwoord gedrag; de interpretatie van verantwoord gedrag en het ontwikkelen van een gemeenschappelijk integriteitsbesef. Waarbij ook cultuuraspecten van integriteitsbeleid nadrukkelijk aandacht krijgen. (Bespreekbaar maken dilemma’s, verantwoording en openheid. Verantwoordelijkheden en valkuilen moeten besproken worden).

Het team zorgt voor het periodiek bespreekbaar maken en evalueren van het thema en vormt een aanspreekpunt voor niet op een individuele persoon toegespitste integriteits- en andere kwesties op het gebied van verantwoord gedrag. 

Het Team Verantwoord Gedrag doet zelf geen onderzoek en neemt geen individuele casussen in behandeling.

Dit stuk is vastgesteld door het Landelijk Bestuur in november 2022.

Over de voorzitter

Winnie Sorgdrager, jurist, oud-minister en Minister van Staat is voorzitter van het Team Verantwoord Gedrag.

Om het belang dat we hechten aan verantwoord gedrag binnen onze vereniging te onderstrepen is Winnie Sorgdrager, jurist, oud-minister en Minister van Staat, gevraagd om een Team Verantwoord Gedrag op te zetten. Dit team gaat gevraagd en ongevraagd advies geven aan het Landelijk Bestuur én binnen de vereniging over verantwoord gedrag. Het Team Verantwoord Gedrag zal ook een rol vervullen in het uitwerken en implementeren van de aanbevelingen van onderzoeksbureau BING.

Het Team Verantwoord gedrag is een commissie van het Landelijk Bestuur volgens artikel 4.3 lid 1 sub c van het Huishoudelijk Reglement. Het Team Verantwoord Gedrag is benoemd door het Landelijk Bestuur aan de hand van het vastgestelde profiel. De samenstelling van het team is ook bepaald aan de hand van het profiel. 

Het Team Verantwoord Gedrag bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen leden. Momenteel bestaat het TVG uit zeven leden.