Commissie Integriteitsonderzoeken

Het Landelijk Bestuur hecht eraan dat integriteitszaken goed worden opgepakt binnen de vereniging en daarom heeft zij de Commissie Integriteitsonderzoeken benoemd. De Commissie Integriteitsonderzoeken (hierna: de Commissie) zal binnengekomen meldingen over mogelijke integriteitsschendingen onderzoeken. Na afloop van het onderzoek stelt de Commissie een rapport op en biedt dit rapport aan het Landelijk Bestuur aan.

Over de Commissie Integriteitsonderzoeken

De leden van de Commissie zijn benoemd door het Landelijk Bestuur aan de hand van het vastgestelde profiel (.pdf). De samenstelling van de Commissie is ook bepaald aan de hand van het profiel. De Commissie Integriteitsonderzoeken bestaat uit negen leden. De voorzitter is Francine Giskes.

De Commissie Integriteitsonderzoeken opereert op afstand van het Landelijk Bestuur.

Een melding doen

Bij de Commissie kunnen meldingen worden gedaan via het meldformulier hieronder op de website, door leden of oud-leden tot maximaal twee jaar terug over mogelijke integriteitsschendingen.

Meldingen kunnen worden gedaan via het meldformulier (hieronder). Het meldformulier kan worden gemaild naar [email protected]. Het mailadres waar de melding binnenkomt wordt beheerd door twee medewerkers van het Landelijk Bureau. Deze twee medewerkers sturen een ingediende melding binnen uiterlijk drie werkdagen aan de voorzitter van de Commissie. Deze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.
 
Om een melding te kunnen doen:

  • moet het gaan om een kwestie die zich niet langer dan twee jaar geleden heeft voorgedaan;
  • moet het, in geval van ongewenste omgangvormen, gaan om een situatie die melder zelf heeft meegemaakt.

Uitgangspunt is dat de melder zich bekend maakt, in elk geval bij de commissie. En in principe wordt degene over wie de melding gaat geïnformeerd wie de melder is. Als er zwaarwegende redenen zijn om de melder niet bekend te maken, zal de commissie een verzoek daartoe beoordelen en met de melder overleggen over het vervolg.