Wrap-up Ledengesprek

Op zondag 15 mei kwamen zo’n 250 leden bij elkaar in ’s-Hertogenbosch om met elkaar in gesprek gegaan over integriteit. Zowel tussen leden en het Landelijk Bestuur als binnen verschillende netwerken als met experts van binnen en buiten de partij.

Op zondag 15 mei kwamen zo’n 250 leden bij elkaar in ’s-Hertogenbosch om met elkaar in gesprek gegaan over integriteit. Zowel tussen leden en het Landelijk Bestuur als binnen verschillende netwerken als met experts van binnen en buiten de partij. Hieronder vind je een wrap-up van deze gesprekken. Al deze input neemt het Landelijk Bestuur mee de komende maanden. Even belangrijk is dat wij als partij dit allemaal laten doorklinken in ons handelen. 

De open manier en sfeer waarin we het gesprek konden voeren werd door veel aanwezigen gewaardeerd. Veel vragen zijn beantwoord. Sommige mensen hadden nog vragen. Zij hebben deze een op een gesteld. En partijbestuur staat altijd open voor vragen en zorgen die nog leven.

Veranderingen in de partij sinds 2016

D66 in 2022 is een andere partij dan in 2016/2017. Toen hadden we nauwelijks een meldstructuur, dachten we minder na over welk gedrag we in de partij wenselijk vonden en stond het onderwerp integriteit niet echt op de agenda. De laatste jaren is dat veranderd.

  • Tussen 2017 en 2021 zijn er in iedere regio vertrouwenspersonen gekomen. Ook voor medewerkers van de partij zijn interne en externe vertrouwenspersonen beschikbaar.
  • Sinds 2021 is er ook voor leden een externe vertrouwenspersoon beschikbaar. Ook is er specifiek vertrouwenspersoon diversiteit en inclusie toegevoegd.
  • In 2021 is Team Verantwoord Gedrag ingesteld. Zij hebben onder andere de Code Goed Gedrag opgesteld. Deze code wordt ondertekend door bestuurders, politici en andere mensen die vanaf nu in partijfuncties worden benoemd.
  • Team Verantwoord Gedrag gaat binnen de partij in gesprek over goed gedrag. Daarbij zijn ook het Diversiteitsnetwerk, PRIDE66 en het Els Borst Netwerk betrokken.
  • Sinds december 2021 zijn ook op het Landelijk Bureau gesprekken gestart over integriteit op de werkvloer. Deze gesprekken gaan leiden tot een integriteitscode. Deze wordt samen met medewerkers vormgegeven.
  • Sinds januari 2022 is er een Commissie Integriteitsonderzoeken die op afstand van het bestuur eventuele meldingen kan onderzoeken.

 Uitkomsten en opvolging gesprekken

  • Samen maken we onze partij. Dat is een opdracht aan ons allemaal. We bepalen samen wie we willen zijn en hoe we ons gedragen. Daar hoort bij dat we elkaar aanspreken als dat nodig is. We blijven mensen en maken fouten, gaat om hoe we daarmee omgaan.
  • Het partijbestuur speelt hier natuurlijk een cruciale rol in. Daarom is het goed de komende tijd op zoek te gaan naar hoe het bestuur beschikbaar is voor vereniging in de verdere ontwikkeling en die duidelijk positie heeft naast de politieke top. Tegelijkertijd is er veel behoefte aan bottom-up initiatieven.
  • We moeten in de partij – maar ook in de samenleving – het gesprek blijven voeren over machtsverhoudingen, normen en waarden en dilemma’s rond integriteit en verantwoord gedrag. Dit geldt ook voor training voor functionarissen in de partij. Hiervoor onderzoekt het bestuur ook de mogelijkheid om een volledige fte op het Landelijk Bureau bezig te laten zijn met integriteit.
  • Het is belangrijk dat we onze meldstructuur blijven herzien en willen blijven verbeteren. Daarom vindt er in het najaar van 2022 een onafhankelijke evaluatie plaats van de complete meldstructuur van de vereniging.

Heb jij suggesties voor de partij of vereniging hoe we kunnen omgaan met integriteit en verantwoord gedrag? Laat het ons dan weten. Wil je een ervaring met ons delen of een melding maken? Weet ons dan ook te vinden.

Rectificatie

Na intensief en tegelijk constructief overleg is overeenstemming bereikt met de oud-medewerkster over financiële compensatie van de door haar gedane juridische uitgaven en een redelijke en billijke tegemoetkoming in de immateriële schade die bij haar is ontstaan. De oud-medewerkster zal een belangrijk deel hiervan doneren aan een stichting die zich inzet voor vrouwenrechten. Tegelijkertijd is met haar huidige werkgever overeenstemming bereikt over gedeeltelijke compensatie voor aldaar opgetreden kosten in verband met deze kwestie.