Slotwoord Sigrid Kaag bij het ledengesprek

Beeld: Jeroen Mooijman

Een groep D66-leden kwam op zondag 15 mei samen in ’s-Hertogenbosch. Na een aantal dialoogsessies sprak regeringscommissaris Mariëtte Hamer de leden toe over grensoverschrijdend gedrag als groot maatschappelijk probleem. Ook vertelde het Landelijk Bestuur wat zij uit de ledengesprekken hebben gehaald. Het slotwoord was aan politiek leider Sigrid Kaag. Hieronder lees je haar slotwoord.

We zijn vandaag bij elkaar gekomen, hebben elkaar gezien en gehoord over een belangrijk thema: respectvolle omgang met elkaar en veiligheid binnen de vereniging, onze partij D66. Met grote dank aan Mariëtte Hamer en Rianne Letschert voor hun inspirerende en leerzame bijdragen.

Eerste moment weer bij elkaar

Ik heb velen van jullie persoonlijk gesproken. Ik vind het ontzettend fijn dat jullie de moeite hebben genomen hier te zijn op een vrije zondag. Dit toont jullie betrokkenheid!

We vergeten het soms, maar sinds ik lijstrekker werd in september 2020, hadden we door corona nog geen moment om elkaar vis a vis te spreken. Jullie bezorgdheid en kritische geluid waardeer ik. De prikkel voor verandering en continue verbetering is belangrijk.

Geen plek voor grensoverschrijdend gedrag

Jullie weten dat waarden centraal staan voor mij in de politiek. De idealen van gelijkwaardigheid, vrijheid en kansengelijkheid zijn belangrijke drijfveren.

Wij allen mogen niet accepteren dat anderen worden uitgesloten, onveiligheid ervaren of worden geïntimideerd, op welke wijze dan ook. Grensoverschrijdend gedrag kan dan ook geen plek vinden binnen onze partij. We kunnen geen omstanders zijn zoals Mariëtte Hamer al zei.

Je eigen streven verwezenlijken

Wij leggen de lat hoog. En daarmee maken we onszelf kwetsbaar. Je moet je eigen streven zien te verwezenlijken. In een vereniging van dertigduizend mensen gaan er net zoals in de samenleving soms dingen mis. We moeten bouwen aan een cultuur waarbij ongewenst gedrag geen kans krijgt. De vraag is ook hoe gaan we ermee om als het zich wel voordoet? Want alleen bij een geloofwaardige en adequate behandeling en afhandeling krijgen mensen vertrouwen.

Vrijwilligers kunnen het niet alleen

Wij willen samen verantwoordelijkheid nemen en weer een stap vooruitzetten in de volwassenwording van onze partij. Het partijbestuur heeft sinds vorig jaar maatregelen genomen die erop gericht zijn grensoverschrijdend gedrag aan te pakken, en te voorkomen.

Onze bestuurders steken veel tijd in de vereniging naast hun full-time banen. Het is zaak dat de vereniging verder professionaliseert, want ook onze vrijwilligers in het bestuur kunnen dit niet alleen. Ik heb het volle vertrouwen dat verdere professionalisering onze partij alleen maar ten goede kan komen. Het bestuur kan rekenen op mijn steun.

Zware weken

Het zal jullie niet verbazen dat ik deze weken als zwaar heb ervaren. De ervaringen van onveiligheid en grensoverschrijdend gedrag raken ook mij, gelet ook op mijn inzet gedurende mijn loopbaan. Ik heb ervaren hoe moeilijk het kan zijn zowel zorgvuldig te handelen, de juiste toon te vinden en begrepen te worden. Vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid zijn noodzakelijk om mensen de bescherming te bieden die hen toekomt.

Integriteit en geloofwaardigheid zijn essentieel. Ik sta hier voor mijn eigen integriteit, maar ook voor die van de partij. Zo kunnen wij mensen blijven overtuigen van onze inzet en idealen.

We zijn een grote partij geworden

Onze ontmoeting vindt plaats op een moment van oorlog in Europa, onzekere economische tijden die velen in ons land raken. Onzekerheid bij mensen die verwachten dat de politiek oplossingen brengt. Daarvoor staan wij aan de lat. Voor onze kiezers en voor diegenen die niet op ons hebben gestemd. Dat is waarom we als tweede partij van Nederland in het kabinet zitten. We zijn een grote partij geworden, dat biedt extra kansen. De ambities in het coalitieakkoord illustreren dit. We werken nu vol overtuiging aan de uitvoering. Dat is moeilijk, taai en hard werken. Maar het geeft ook voldoening, voor mij en mijn D66 collega’s in het kabinet.

We komen hier sterker uit

Wij kunnen dit niet alleen. Daar moet iedereen, van hoog tot laag, bij helpen. En zich uitspreken: over dingen die fout gaan en over dingen die goed gaan. We zijn allemaal verantwoordelijk voor de verwezenlijking van onze idealen, voor de partij die we willen zijn. Menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid staan hierbij centraal.

Daarom vraag ik van jullie allemaal: steun je partij, lever een actieve bijdrage. We kunnen niets zonder jullie belangrijke werk in het land, zonder jullie inzet, en kritische stem. Spreek je uit maar wees ook weerbaar als het wat moeilijker gaat. We komen hier sterker uit dankzij de waarden die wij delen en waar wij voor staan.