Jieskje Hollander

Jieskje Hollander - Beeld: Mitchell Croes

Werken aan een sociaal-rechtvaardige samenleving met toekomstperspectief en gelijke kansen voor iedereen drijft mij. Nadat ik – met deze motivatie – een proefschrift schreef over Europa en de Nederlandse grondwet en vervolgens bij de Van Mierlostichting en programmacommissie meeschreef aan onze verkiezingsprogramma’s (2012-2016), stapte ik bewust uit de Haagse politieke bubbel.

In 2016 verhuisde ik met mijn gezin terug naar Friesland – de provincie die me voortbracht, zoals ook aan me te horen – en ging werken voor het OV-bedrijf Arriva. Met een doel voor ogen: leren hoe het er in een ‘gewoon’ bedrijf aan toe gaat. Hoe het is om met maatschappelijke vraagstukken geconfronteerd te worden (zoals de noodzaak voor verduurzaming, of een Corona-pandemie) als je werkt voor, in of aan de ontwikkeling van zo’n bedrijf. Een bedrijf waar ‘gewoon’ iedere dag een dienst geleverd wordt. En waarin ‘de politiek’ er wél toe doet, maar waarin je er met oneliners of een idee op papier niet komt. Oftewel: daar waar de uitvoering telt.

Na ruim 7 jaar in deze wereld van uitvoering kom ik graag terug naar Den Haag en stel me kandidaat als Kamerlid voor D66. Met twee focuspunten: 1) het stimuleren en bewaken van kansengelijkheid, sociale-rechtvaardigheid en toekomstgerichte politieke keuzes in en voor díe gebieden in Nederland die snel vergeten worden (“de regio”) en waar het D66-geluid te vaak als Randstedelijk wordt ervaren en 2) om theorie en praktijk – of politiek ideaal en uitvoering – beter op elkaar aan te laten sluiten.

Of het nu gaat om democratische vernieuwing, het waarborgen van de rechtsstaat of werkgelegenheid ín en bereikbaarheid ván ieder gebied: ik zal mij inzetten voor gelijke kansen voor mensen – waar ook in Nederland – om vorm te geven aan hun eigen leven. En daarin het beste van wetenschap én maatschappelijke praktijk combineren.

  1. Leeftijd: 39
  2. Beroep: Regiodirecteur Arriva (regio Oost)