Laurens Jan Brinkhorst

Laurens Jan Brinkhorst, 2017. - Beeld: Jeroen Mooijman

Laurens Jan Brinkhorst is erelid van D66. In het verleden was hij minister, Kamerlid en lid van het Europees Parlement. Al in 1966 werd hij lid van D66.

  • 86 jaar
  • Zwolle

Als minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zette hij zich al in voor een duurzamere landbouw in Nederland. En als staatsecretaris van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Den Uyl spande hij zich in voor goede Europese relaties.