Paul van Meenen

Paul in 66 seconden

Foto: Martijn Beekman – D66 - Beeld: Paul van Meenen

Paul van Meenen is sinds september 2012 lid van de Tweede Kamer voor D66. Hij woont in Leiden.

  • 65 jaar
  • Den Haag
  • Leiden

Op mijn 18de wilde ik docent worden. Nu ben ik Kamerlid, maar nog steeds docent in hart en nieren. Ik heb 33 jaar in het onderwijs gewerkt als leraar, leidinggevende, rector en bestuurder, in mbo, hbo en voortgezet onderwijs. Ik was 10 jaar fractievoorzitter in Leiden. Gelukkige vader van twee kinderen en opa van een kleinkind.

Onderwijs is de beste manier om iedereen de beste kans op een mooie toekomst te geven. Maar nu nemen de verschillen in kansen tussen kinderen niet af, maar juist toe. Het maakt steeds meer uit waar je bent geboren, wat de opleiding van je ouders is, in welke wijk je woont. Je afkomst mag nooit je toekomst bepalen. Daarom heb ik gewerkt aan onze nieuwe onderwijsvisie. Daarvoor hebben wij gesproken met ouders, leerlingen en leraren in het basis- en voortgezet onderwijs. Dít is de toekomst van het onderwijs. Dít is hoe het onderwijs echt gaat zorgen voor gelijke kansen voor ieder kind.

Ik wil verder bouwen aan ruimte en vertrouwen voor de docent en maatwerk voor de leerling. Met onderwijskwaliteit als speerpunt. Ik strijd voor echte investeringen in het gehele onderwijs.