Blijf op de hoogte!

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Steun ons en help Nederland vooruit

Paul van Meenen (1956) is sinds september 2012 lid van de Tweede Kamer voor D66.

Ik wil verder bouwen aan ruimte en vertrouwen voor de docent en maatwerk voor de leerling. Met onderwijskwaliteit als speerpunt. Ik strijd voor echte investeringen in het gehele onderwijs en het tegengaan van (sluipende) bezuinigingen. Het onderwijs is van groot belang voor de ontwikkeling van onze kinderen en noodzakelijk om Nederland blijvend als kenniseconomie te profileren.

Op mijn 18de wilde ik docent worden. Nu ben ik Kamerlid, maar nog steeds docent in hart en nieren. Met ervaring als leidinggevende, rector en bestuurder, in mbo, hbo en voortgezet onderwijs. Ik was 10 jaar fractievoorzitter in Leiden. Gelukkige vader van twee studerende kinderen.

Portefeuilles

Primair Onderwijs; Voortgezet Onderwijs; MBO; Hoger Onderwijs; Wetenschap
Voorzitter Commissie Justitie en Veiligheid

Meer van Paul van Meenen
De kansen van jongeren in Nederland worden nog steeds niet voldoende bepaald door hun talenten en inzet, maar teveel door hun afkomst. Dat is onaanvaardbaar. Ik wil blijven werken aan onderwijs waarin talent en toekomst voorop staan. Investeren in de alles-in-1-school, het beroepsonderwijs en in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Met meer tijd en ruimte voor leraren.
- Paul van Meenen