Verdeling van portefeuilles Tweede Kamerfractie

Fractievoorzitter
Politiek adviseur: Anne-Lise Olsthoorn

Sport
Inhoudelijk medewerker: Neele Jongen

Afspraken: Wendeline Smit

Voor de pers: Mark van Oosten

Buitenlandse Zaken
Inhoudelijk medewerker: Lisa Dubbeldam

Buitenlandse handel
Inhoudelijk medewerker: Lisa Dubbeldam

Europese Zaken
Inhoudelijk medewerker: Olivier Schmidt & Margot Vrijhoeven

Mbo, hbo en wo
Inhoudelijk medewerker: Kees Gillesse

Media
Inhoudelijk medewerker: Kees Gillesse

Afspraken: Renske Stoker

Voor de pers: Ruben Kroeze

Financiën
Inhoudelijk medewerker: Marloes Vernooijs

Arbeidsmarkt
Inhoudelijk medewerker: Gertjan Dordmond

Wonen
Inhoudelijk medewerker: Kay Rutten

Pensioenen
Inhoudelijk medewerker: Hessel Rooijakkers

Toeslagen
Inhoudelijk medewerker: Hessel Rooijakkers

Afspraken: Loes van Doormaal

Voor de pers: Jelger Zee

Asiel & migratie
Inhoudelijk medewerker: Lisa Dubbeldam

Arbeidsmigratie & -omstandigheden
Inhoudelijk medewerker: Gertjan Dordmond

Koopkracht
Inhoudelijk medewerker: Hessel Rooijakkers

Sekswerk en mensenhandel
Inhoudelijk medewerker: Lisa Dubbeldam

Landbouw, natuur en voedsel
Inhoudelijk medewerker: Rintje Frankena

Initiatiefwet Voltooid Leven
Inhoudelijk medewerker: Neele Jongen

Afspraken: Loes van Doormaal

Voor de pers: Ruben Kroeze

Fiscaliteit
Inhoudelijk medewerker: Gertjan Dordmond & Hessel Rooijakkers

Economische Zaken
Inhoudelijk medewerker: Doris Huitink

Justitie
Inhoudelijk medewerkers: Megan Wennekers

Binnenlandse Zaken & democratie
Inhoudelijk medewerker: Sjors Wijlhuizen

Algemene Zaken & Koninklijk Huis
Inhoudelijk medewerker: Megan Wennekers

Drugs
Inhoudelijk medewerker: Rintje Frankena

Afspraken: Renske Stoker

Voor de pers: Ruben Kroeze

Primair & voortgezet onderwijs
Inhoudelijk medewerker: Jente Koopmans

Emancipatie
Inhoudelijk medewerker: Sjors Wijlhuizen

Kunst & cultuur
Inhoudelijk medewerker: Margot Vrijhoeven

Klimaat & energie
Inhoudelijk medewerker: Bouke van Hilten & Doris Huitink

Afspraken: Renske Stoker

Voor de pers: Jelger Zee

Medische ethiek
Inhoudelijk medewerker: Neele Jongen

Langdurige zorg
Inhoudelijk medewerker: Gertjan Dordmond

Jeugdzorg, -criminaliteit & -bescherming
Inhoudelijk medewerker: Neele Jongen

Curatieve zorg
Inhoudelijk medewerker: Neele Jongen

Armoede- & schuldenbeleid
Inhoudelijk medewerker: Kay Rutten

GGZ
Inhoudelijk medewerker: Neele Jongen

Kinderopvang
Inhoudelijk medewerker: Jente Koopmans

Participatie
Inhoudelijk medewerker: Gertjan Dordmond

Lid van het Presidium

Campagneleider

Afspraken: Wendeline Smit

Voor de pers: Jelger Zee

Defensie
Inhoudelijk medewerker: Margot Vrijhoeven

Veiligheid
Inhoudelijk medewerkers: Megan Wennekers

Terrorisme
Inhoudelijk medewerkers: Megan Wennekers

Digitale zaken
Inhoudelijk medewerker: Olivier Schmidt

Zeden
Inhoudelijk medewerkers: Megan Wennekers

Afspraken: Loes van Doormaal

Voor de pers: Ruben Kroeze

Ontwikkelingssamenwerking
Inhoudelijk medeweker: Lisa Dubbeldam

Racisme & discriminatie
Inhoudelijk medewerkers: Lisa Dubbeldam

Integratie
Inhoudelijk medewerker: Neele Jongen

Koninkrijksrelaties
Inhoudelijk medewerker: Megan Wennekers

Scheepvaart
Inhoudelijk medewerker: Sam Elfvering

Mobiliteit
Inhoudelijk medewerker: Sam Elfvering

Milieu
Inhoudelijk medewerker: Sam Elfvering

Circulaire economie
Inhoudelijk medewerker: Sam Elfvering

Water
Inhoudelijk medewerker: Doris Huitink

Afspraken: Loes van Doormaal

Voor de pers: Jelger Zee