Verdeling van portefeuilles Tweede Kamerfractie

Fractievoorzitter
Politiek adviseur: Anne-Ruth Schussler

Medische Ethiek
Inhoudelijk medewerker: Neele Jonge & Ivo Leijten

Afspraken: Zulmira Roeling
Voor de pers: Felix Klos

Voorzitter van de Tweede Kamer

Voor de pers: Persvoorlichting Tweede Kamer

Buitenlandse Zaken
Inhoudelijk medewerker: Mike Hemmen

Artikel 100 procedure/missies
Inhoudelijk medewerker: Mike Hemmen

Europese Zaken
Inhoudelijk medewerker: Olivier Schmidt & Margot Vrijhoeven

Internationaal Strafhof (o.a. MH17)
Inhoudelijk medewerker: Mike Hemmen

Media
Inhoudelijk medewerker: Megan Wennekers

Wet meervoudige nationaliteit
Inhoudelijk medewerker: Olivier Schmidt

Lid Delegatie Nederland bij Parlementaire Assemblee NAVO

Afspraken: Sandra Vletter
Voor de pers: Ruben Kroeze

Vicefractievoorzitter
Lid presidium

Racisme en discriminatie
Inhoudelijk medewerkers: Yared Stifanos

Integratie
Inhoudelijk medewerker: Eyasu Balcha

Defensie Afghanistan (voortgang missies)
Inhoudelijk medewerker: Mike Hemmen

Delegatieleider Nederland bij Parlementaire Assemblee NAVO

Voorzitter werkgroep evaluatie Tijdelijk protocol parlementaire ondervraging
Voorzitter Kunstcommissie van de Tweede Kamer

Afspraken: Magriet Veenstra
Voor de pers: Jordy Kruse

Vicefractievoorzitter

Financiën
Inhoudelijk medewerker: Stephan Neijenhuis & Marloes Vernooijs

Financiële Markten
Inhoudelijk medewerker: Dennis Berens

Afspraken: Wendeline Smit
Voor de pers: Jelger Zee

Landbouw
Inhoudelijk medewerker: Bauke ter Borg

Natuur
Inhoudelijk medewerker: Esmee Koelink

Stikstof

Visserij
Inhoudelijk medewerker: Bauke ter Borg 

Dierenwelzijn
Inhoudelijk medewerker: Bauke ter Borg 

Voedsel
Inhoudelijk medewerker: Bauke ter Borg

Water
Inhoudelijk medewerker: Bauke ter Borg 

Scheepvaart
Inhoudelijk medewerker: Doris Huitink

Afspraken: Marianne de Graaf-Pont
Voor de pers: Ruben Kroeze

Veiligheid
Inhoudelijk medewerker: Yared Stifanos

Terrorisme
Inhoudelijk medewerker: Yared Stifanos

Zeden
Inhoudelijk medewerker: Yared Stifanos

Campagneleider
Voor vragen over de campagne, stuur een mail naar het campagneteam.

Afspraken: Magriet Veenstra
Voor de pers: Ruben Kroeze

Klimaat en energie
Inhoudelijk medewerker: Bouke van Hilten & Doris Huitink

Luchtvaart
Inhoudelijk medewerker: Maaike Duenk

Afspraken: Marianne de Graaf-Pont
Voor de pers: Jelger Zee

Primair Onderwijs
Inhoudelijk medewerker: Anne-Lise Olsthoorn

Voortgezet Onderwijs
Inhoudelijk medewerker: Esmee Koelink

Initiatiefwet Voltooid Leven

Initiatiefwet vaccinatie kinderopvang

Afspraken: Marianne de Graaf-Pont
Voor de pers: Jordy Kruse

Hoger Onderwijs
Inhoudelijk medewerker: Kees Gillesse

Wetenschap
Inhoudelijk medewerker: Kees Gillesse

Emancipatie
Inhoudelijk medewerker: Sjors Wijlhuizen

Sport en bewegen
Inhoudelijk medewerker: Stephan Neijenhuis

Preventie
Inhoudelijk medewerker: Sjors Wijlhuizen & Jasper Klasen

Initiatiefwet verbod conversietherapie

Afspraken: Nathalie Nordé
Voor de pers: Jordy Kruse

Justitie
Inhoudelijk medewerkers: Megan Wennekers

Algemene Zaken/Koninklijk huis
Inhoudelijk medewerker: Claartje Engelaar

Democratische Vernieuwing en constitutionele zaken
Inhoudelijk medewerker: Sjors Wijlhuizen

Drugs
Inhoudelijk medewerker: Raissa Biekman

Rijksuitgaven
Inhoudelijk medewerker: Stephan Neijenhuis & Marloes Vernooijs

Afspraken: Sandra Vletter
Voor de pers: Ruben Kroeze

Curatieve zorg
Inhoudelijk medewerker: Ivo Leijten

Corona
Inhoudelijk medewerker: Nina Sophie Vroom

Geneesmiddelenbeleid
Inhoudelijk medewerker: Neele Jongen

Oorlogsgetroffenen/Ned. Indië
Inhoudelijk medewerker: Nina Sophie Vroom

Afspraken: Wendeline Smit
Voor de pers: Mark van Oosten

Wonen
Inhoudelijk medewerker: Kay Rutten

Ruimtelijke Ontwikkeling
Inhoudelijk medewerker: Kay Rutten

Mijnbouw
Inhoudelijk medewerker: Sam Elfvering

Versterkingsoperatie Groningen
Inhoudelijk medewerker: Sam Elfvering

Afspraken: Nathalie Nordé
Voor de pers: Mark van Oosten

Armoede- & schuldenbeleid
Inhoudelijk medewerker: Sjors Wijlhuizen

Toeslagenaffaire
Inhoudelijk medewerker: Hessel Rooijakkers

Lid Parlementaire Enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Afspraken: Wendeline Smit
Voor de pers: Mark van Oosten

Jeugdzorg, -criminaliteit & -bescherming
Inhoudelijk medewerker: Stephan Neijenhuis

GGZ
Inhoudelijk medewerker: Marloes Vernooijs

Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en diensttijd
Inhoudelijk medewerker: Stephan Neijenhuis

Afspraken: Loes van Doormaal
Voor de pers: Jelger Zee

Koninkrijksrelaties
Inhoudelijk medewerker: Raissa Biekman

Kunst en Cultuur
Inhoudelijk medewerker: Margot Vrijhoeven

Afspraken: Sandra Vletter
Voor de pers: Jelger Zee

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
Inhoudelijk medewerker: Kees Gillesse

Leven Lang Ontwikkelen
Inhoudelijk medewerker: Kees Gillesse

Milieu
Inhoudelijk medewerker: Sam Elfvering

Circulaire economie
Inhoudelijk medewerker: Bauke ter Borg

Afspraken: Nathalie Nordé
Voor de pers: Mark van Oosten

Personen- & Familierecht
Inhoudelijk medewerker: Sjors Wijlhuizen

ICT en privacy
Inhoudelijk medewerker: Olivier Schmidt

Wegen en mobiliteit
Inhoudelijk medewerker: Bouke van Hilten

Spoor & OV
Inhoudelijk medewerker: Bouke van Hilten

Afspraken: Marianne de Graaf-Pont
Voor de pers: Jordy Kruse

Buitenlandse Handel
Inhoudelijk medewerker: Lisa Dubbeldam

Ontwikkelingssamenwerking
Inhoudelijk medewerker: Megan Wennekers

Defensie
Inhoudelijk medewerker: Mike Hemmen

Wijziging artikel 1 van de Grondwet
Inhoudelijk medewerker:

Afspraken: Sandra Vletter
Voor de pers: Ruben Kroeze

Economische Zaken
Inhoudelijk medewerker: Maaike Duenk

MKB
Inhoudelijk medewerker: Maaike Duenk

Fiscaliteit
Inhoudelijk medewerker: Agnes Maassen & Hessel Rooijakkers

Belastingdienst & Douane
Inhoudelijk medewerker: Hessel Rooijakkers

Toeslagenbeleid (huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag)
Inhoudelijk medewerker: Hessel Rooijakkers

Staatsdeelnemingen
Inhoudelijk medewerker: Dennis Berens

Mededinging
Inhoudelijk medewerkers: Maaike Duenk

Innovatie
Inhoudelijk medewerker: Maaike Duenk

Ruimtevaart
Inhoudelijk medewerker: Maaike Duenk

Platteland/Krimp
Inhoudelijk medewerker: Maaike Duenk

Coronasteunpakketten
Inhoudelijk medewerker: Dennis Berens

Afspraken: Wendeline Smit
Voor de pers: Jelger Zee

AOW & Pensioenen
Inhoudelijk medewerker: Dennis Berens

Inkomensbeleid
Inhoudelijk medewerker: Hessel Rooijakkers

Verlofregelingen
Inhoudelijk medewerker: Dennis Berens

Kindregelingen
Inhoudelijk medewerker: Dennis Berens

Arbeidsmarkt, ZZP & werknemersverzekeringen
Inhoudelijk medewerker: Eyasu Balcha

Afspraken: Loes van Doormaal
Voor de pers: Mark van Oosten

Asiel & Migratie
Inhoudelijk medewerker: Lisa Dubbeldam

Arbeidsmigratie
Inhoudelijk medewerker: Hessel Rooijakkers

Inburgering
Inhoudelijk medewerker: Eyasu Balcha

Participatiewet
Inhoudelijk medewerker: Sjors Wijlhuizen

Arbeidsomstandigheden
Inhoudelijk medewerker: Hessel Rooijakkers

Sekswerk
Inhoudelijk medewerker: Lisa Dubbeldam

Mensenhandel
Inhoudelijk medewerker: Lisa Dubbeldam

Afspraken: Magriet Veenstra
Voor de pers: Jordy Kruse

Kinderopvang en Voor- en vroegschoolse educatie
Inhoudelijk medewerker: Dennis Berens

Langdurige zorg
Inhoudelijk medewerker: Marloes Vernooijs

Mantelzorg
Inhoudelijk medewerker: Marloes Vernooijs

Afspraken: Loes van Doormaal
Voor de pers: Mark van Oosten

Digitale overheid
Inhoudelijk medewerker: Olivier Schmidt

Inlichtingendiensten
Inhoudelijk medewerker: Olivier Schmidt

Binnenlandse Zaken
Inhoudelijk medewerker: Raissa Biekman

Identiteitsbewijzen & Basis Registratie Personen
Inhoudelijk medewerker: Raissa Biekman

Afspraken: Magriet Veenstra
Voor de pers: Ruben Kroeze