Verdeling van portefeuilles Tweede Kamerfractie

Fractievoorzitter en demissionair minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Voor de pers: Felix Klos (06-11477996)

Vice-fractievoorzitter
Afspraken: Zulmira Roeling
Politiek adviseur: Maarten van Gaans
Voor de pers: Anne-Ruth Schussler (06-13328085)

Medische ethiek
Inhoudelijk medewerker: Youri Rijkhoff

Voorzitter van de Tweede Kamer

Voor de pers: Persvoorlichting Tweede Kamer

Corona
Inhoudelijk medewerker: Christiaan Ponsen

Hoger Onderwijs
Inhoudelijk medewerker: Tariq Sewbaransingh

Wetenschap
Inhoudelijk medewerker: Tariq Sewbaransingh

Afspraken: Magriet Veenstra
Voor de pers: Anne-Ruth Schussler (06-13328085)

Buitenlandse Zaken
Inhoudelijk medewerker: Mike Hemmen

Artikel 100 procedure/missies
Inhoudelijk medewerker: Mike Hemmen

Europese Zaken
Inhoudelijk medewerker: Olivier Schmidt & Margot Vrijhoeven

Internationaal Strafhof (o.a. MH17)
Inhoudelijk medewerker: Mike Hemmen

Afspraken: Jeannette Beumer
Voor de pers: Felix Klos (06-11477996)

Defensie (materieel en personeel)
Inhoudelijk medewerker: Mike Hemmen

Voortgang missies
Inhoudelijk medewerker: Mike Hemmen

Wapenexport
Inhoudelijk medewerker: Olivier Schmidt

Integratie
Inhoudelijk medewerker: Mike Hemmen

Racisme en discriminatie
Inhoudelijk medewerkers: Marco Sluijter

Afspraken: Magriet Veenstra
Voor de pers: Benjamin Meijer (06-50746900)

AOW en pensioenen
Inhoudelijk medewerker: Agnes Maassen

Inkomensbeleid
Inhoudelijk medewerker: Dorien Blommers

Arbeidsmarkt, -ongeschiktheid en -omstandigheden
Inhoudelijk medewerker: Dorien Blommers

ZZP’ers
Inhoudelijk medewerker: Dorien Blommers

Belastingen & Toeslagen
Inhoudelijk medewerker: Robert Witschge

Leven lang leren
Inhoudelijk medewerker: Anne-Lise Olsthoorn

Afspraken: Wendeline Smit
Voor de pers: Benjamin Meijer (06-50746900)

Landbouw & Natuur
Inhoudelijk medewerkers: Esmee Koelink en Kiki Kersten

Visserij
Inhoudelijk medewerker: Bauke ter Borg 

Dierenwelzijn
Inhoudelijk medewerker: Bauke ter Borg 

Voedsel
Inhoudelijk medewerker: Esmee Koelink en Kiki Kersten

Water
Inhoudelijk medewerker: Bauke ter Borg 

Scheepvaart
Inhoudelijk medewerker: Bauke ter Borg 

Afspraken: Marianne de Graaf-Pont
Voor de pers: Janne Gerritsen (06-81512949)

Veiligheid
Inhoudelijk medewerker: Yared Stifanos

Terrorisme
Inhoudelijk medewerker: Yared Stifanos

Inlichtingendiensten
Inhoudelijk medewerker: Olivier Schmidt

Drugs
Inhoudelijk medewerker: Sabeth de Boer

Prostitutie en mensenhandel
Inhoudelijk medewerker: Olivier Schmidt

Afspraken: Magriet Veenstra
Voor de pers: Janne Gerritsen (06-81512949)

Klimaat en energie
Inhoudelijk medewerker: Caroline Verduin

Gaswinning
Inhoudelijk medewerker: Irina van der Hoorn

Afspraken: Marianne de Graaf-Pont
Voor de pers: Jelger Zee (06-21143191)

Kinderopvang en kindregelingen
Inhoudelijk medewerker: Anne-Lise Olsthoorn

Primair Onderwijs
Inhoudelijk medewerker: Anne-Lise Olsthoorn

Voortgezet Onderwijs
Inhoudelijk medewerker: Esmee Koelink

MBO
Inhoudelijk medewerker: Esmee Koelink

Voorzitter Commissie Justitie & Veiligheid

Afspraken: Marianne de Graaf-Pont
Voor de pers: Jelger Zee (06-21143191)

Demissionair staatssecretaris van Financiën

Afspraken: Loes van Doormaal

Langdurige zorg
Inhoudelijk medewerker: Stephan Neijenhuis

Emancipatie
Inhoudelijk medewerker: Sjors Wijlhuizen

Sport en bewegen
Inhoudelijk medewerker: Christiaan Ponsen

Preventie
Inhoudelijk medewerker: Christiaan Ponsen

Afspraken: Loes van Doormaal
Voor de pers: Anne Ruth Schussler (06-13328085)

Financiën
Inhoudelijk medewerker: Stephan Neijenhuis

Eurogroep/EcoFin
Inhoudelijk medewerker: Stephan Neijenhuis

Algemene Zaken/Koninklijk huis
Inhoudelijk medewerker: Sabeth de Boer

Binnenlandse Zaken
Inhoudelijk medewerker: Marco Sluijter

Democratische Vernieuwing
Inhoudelijk medewerker: Bob Arnoldus

Afspraken: Wendeline Smit
Voor de pers: Anne-Ruth Schussler (06-13328085)
Voor de pers over Koninkrijk Huis: Benjamin Meijer (06-50746900)

Curatieve zorg
Inhoudelijk medewerker: Bob Arnoldus

GGZ
Inhoudelijk medewerker: Christiaan Ponsen

Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en diensttijd
Inhoudelijk medewerker: Christiaan Ponsen

Oorlogsgetroffenen/Ned. Indië
Inhoudelijk medewerker: Dorien Blommers

Geneesmiddelenbeleid
Inhoudelijk medewerker: Bob Arnoldus

Afspraken: Wendeline Smit
Voor de pers: Anne Ruth Schussler (06-13328085)

Wonen
Inhoudelijk medewerker: Tom Bouma

Ruimtelijke Ordening
Inhoudelijk medewerker: Irina van der Hoorn

Spoor & OV
Inhoudelijk medewerker: Kiki Kersten

Afspraken: Nathalie Nordé
Voor de pers: Janne Gerritsen (06-81512949)

Participatiewet
Inhoudelijk medewerker: Sjors Wijlhuizen

Armoede- & schuldenbeleid
Inhoudelijk medewerker: Sjors Wijlhuizen

Toeslagenaffaire
Inhoudelijk medewerker: Robert Witschge

Afspraken: Wendeline Smit
Voor de pers: Benjamin Meijer (06-50746900)

Jeugdzorg / Jeugdcriminaliteit
Inhoudelijk medewerker: Christiaan Ponsen

Afspraken: Wendeline Smit

Afspraken: Loes van Doormaal
Voor de pers: Benjamin Meijer (06-50746900)

Koninkrijksrelaties
Inhoudelijk medewerker: Sjors Wijlhuizen

Kunst en Cultuur
Inhoudelijk medewerker: Claartje Engelaar

Media
Inhoudelijk medewerker: Yared Stifanos

Afspraken: Jeannette Beumer
Voor de pers: Benjamin Meijer (06-50746900)

Luchtvaart
Inhoudelijk medewerker: Bauke ter Borg 

Wegen en mobiliteit
Inhoudelijk medewerker: Caroline Verduin

Milieu
Inhoudelijk medewerker: Irina van der Hoorn

Circulaire economie
Inhoudelijk medewerker: Irina van der Hoorn

Afspraken: Nathalie Nordé
Voor de pers: Jelger Zee (06-21143191)

ICT en privacy
Inhoudelijk medewerker: Olivier Schmidt

Digitale overheid
Inhoudelijk medewerker: Olivier Schmidt

Afspraken: Marianne de Graaf-Pont
Voor de pers: Janne Gerritsen (06-81512949)

Buitenlandse Handel
Inhoudelijk medewerker: Olivier Schmidt

Ontwikkelingssamenwerking
Inhoudelijk medewerker: Yared Stifanos

Financiële Markten/Staatsdeelnemingen
Inhoudelijk medewerker: Youri Rijkhoff

Afspraken: Jeannette Beumer
Voor de pers: Jelger Zee (06-21143191)

Economische Zaken
Inhoudelijk medewerker: Irina van der Hoorn

Innovatie
Inhoudelijk medewerker: Tariq Sewbaransingh

Toerisme
Inhoudelijk medewerker: Irina van der Hoorn

Plattelandsgebieden
Inhoudelijk medewerker: Bauke ter Borg 

Ruimtevaart
Inhoudelijk medewerker: Irina van der Hoorn

Afspraken: Nathalie Nordé
Voor de pers: Jelger Zee (06-21143191)