Portefeuilleverdeling Tweede Kamerfractie

Fractievoorzitter
Afspraken: Zulmira Roeling
Politiek adviseur: Maarten van Gaans (06-28950182)
Voor de pers: Felix Klos (06-11477996)

Europese Zaken
Inhoudelijk medewerkers: Veerle Brink en Adriaan Zondag

ICT, privacy en cybersecurity
Inhoudelijk medewerker: Marijn van Vliet

Economische Zaken
Inhoudelijk medewerker: Irina van der Hoorn

Inlichtingendiensten
Inhoudelijk medewerker: Olivier Schmidt

Digitale Overheid
Inhoudelijk medewerker: Olivier Schmidt

Afspraken: Jeannette Beumer
Voor de pers: Janne Gerritsen (06-81512949)
Voor vragen over Economische Zaken: Jelger Zee (06-21143191)

Buitenlandse Zaken
Inhoudelijk medewerker: Adriaan Zondag

Terrorisme
Inhoudelijk medewerker: Floor van der Zee

Artikel 100 procedure/missies
Inhoudelijk medewerker: Mike Hemmen

Internationaal Strafhof (o.a. MH17)
Inhoudelijk medewerker: Adriaan Zondag

Campagneleider TK2021
Neem contact op met het campagneteam

Afspraken: Loes van Doormaal
Voor de pers: Janne Gerritsen (06-81512949)

Defensie (materieel en personeel)
Inhoudelijk medewerker: Mike Hemmen

Voortgang missies
Inhoudelijk medewerker: Mike Hemmen

Kunst en Cultuur
Inhoudelijk medewerker:
Claartje Engelaar

Voorzitter Commissie Europese Zaken

Afspraken: Magriet Veenstra
Voor de pers: Benjamin Meijer (06-50746900)

Justitie
Inhoudelijk medewerkers: Veerle Brink en Marco Sluijter

Asiel & Migratie
Inhoudelijk medewerker: Claartje Engelaar
Kansspelen | Inhoudelijk medewerker: Veerle Brink
Auteursrecht | Inhoudelijk medewerker: Marco Sluijter

Afspraken: Magriet Veenstra
Voor de pers: Janne Gerritsen (06-81512949)

Buitenlandse Handel
Inhoudelijk medewerker: Olivier Schmidt

Ontwikkelingssamenwerking
Inhoudelijk medewerker: Yared Stifanos

Prostitutie en mensenhandel
Inhoudelijk medewerker: Olivier Schmidt

Wapenexport
Inhoudelijk medewerker: Olivier Schmidt

Afspraken: Nathalie Norde
Voor de pers: Janne Gerritsen (06-81512949)

Financiën
Inhoudelijk medewerker: Stephan Neijenhuis

Financiële Markten/Staatsdeelnemingen
Inhoudelijk medewerker: Youri Rijkhoff

Eurogroep/EcoFin
Inhoudelijk medewerker: Stephan Neijenhuis

Algemene Zaken/Koninklijk huis
Inhoudelijk medewerker: Sabeth de Boer

Media
Inhoudelijk medewerker: Floor van der Zee

Binnenlandse Zaken | Inhoudelijk medewerker: Marco Sluijter

Democratische Vernieuwing
Inhoudelijk medewerker: Bob Arnoldus

Afspraken: Nathalie Norde
Voor de pers: Benjamin Meijer (06-50746900)

Kinderopvang en kindregelingen
Inhoudelijk medewerker: Anne-Lise Olsthoorn

Primair Onderwijs
Inhoudelijk medewerker: Anne-Lise Olsthoorn

Voortgezet Onderwijs
Inhoudelijk medewerker: Esmee Koelink

MBO
Inhoudelijk medewerker: Esmee Koelink

Voorzitter Commissie Justitie & Veiligheid

Afspraken: Marianne de Graaf-Pont
Voor de pers: Jelger Zee (06-21143191)

Hoger Onderwijs
Inhoudelijk medewerker: Tariq Sewbaransingh

Wetenschap
Inhoudelijk medewerker: Tariq Sewbaransingh

Integratie
Inhoudelijk medewerker: Mike Hemmen

Discriminatie
Inhoudelijk medewerker: Marco Sluijter

Luchtvaart
Inhoudelijk medewerker: Bauke ter Borg 

Voorzitter Commissie Koninkrijksrelaties

Afspraken: Zulmira Roeling
Voor de pers: Jelger Zee (06-21143191)

Wonen
Inhoudelijk medewerker: Tom Bouma

Ruimtelijke Ordening
Inhoudelijk medewerker: Irina van der Hoorn

Milieu
Inhoudelijk medewerker: Irina van der Hoorn

Circulaire economie
Inhoudelijk medewerker: Irina van der Hoorn

Innovatie
Inhoudelijk medewerker: Tariq Sewbaransingh

Ruimtevaart
Inhoudelijk medewerker: Irina van der Hoorn

Afspraken: Nathalie Norde
Voor de pers: Jelger Zee (06-21143191)

Landbouw, Natuur & Visserij
Inhoudelijk medewerkers: Esmee Koelink en Kiki Kersten

Dierenwelzijn
Inhoudelijk medewerker: Bauke ter Borg 

Voedsel(productie)
Inhoudelijk medewerker: Esmee Koelink en Kiki Kersten

Water (veiligheid en kwaliteit)
Inhoudelijk medewerker: Bauke ter Borg 

Afspraken: Marianne de Graaf-Pont
Voor de pers: Janne Gerritsen (06-81512949)

Klimaat en energie
Inhoudelijk medewerker: Caroline Verduin

Gaswinning
Inhoudelijk medewerker: Irina van der Hoorn

Afspraken: Marianne de Graaf-Pont
Voor de pers: Jelger Zee (06-21143191)

Wegen en Mobiliteit
Inhoudelijk medewerker: Caroline Verduin

Spoor
Inhoudelijk medewerker: Kiki Kersten

Openbaar Vervoer
Inhoudelijk medewerker: Kiki Kersten

Scheepvaart
Inhoudelijk medewerker: Bauke ter Borg 

Krimp
Inhoudelijk medewerker: Bauke ter Borg 

Toerisme
Inhoudelijk medewerker: Irina van der Hoorn

Afspraken: Marianne de Graaf-Pont
Voor de pers: Jelger Zee (06-21143191)

Medisch-ethisch
Inhoudelijk medewerker: Youri Rijkhoff

Oorlogsgetroffenen/Ned. Indië
Inhoudelijk medewerker: Dorien Blommers

Voorzitter Commissie Buitenlandse Zaken

Afspraken: Wendeline Smit
Voor de pers: Benjamin Meijer (06-50746900)

Langdurige zorg
Inhoudelijk medewerker: Stephan Neijenhuis

Drugs & Wietteelt
Inhoudelijk medewerker: Sabeth de Boer

Familierecht
Inhoudelijk medewerker: Sjors Wijlhuizen

Emancipatie
Inhoudelijk medewerker: Sjors Wijlhuizen

Mantelzorgers- en vrijwilligers
Inhoudelijk medewerker: Stephan Neijenhuis

Lid Presidium Tweede Kamer

Afspraken: Loes van Doormaal
Voor de pers: Benjamin Meijer (06-50746900)

AOW en pensioenen
Inhoudelijk medewerker: Dorien Blommers

Inkomensbeleid
Inhoudelijk medewerker: Dorien Blommers

Arbeidsmarkt, -ongeschiktheid en -omstandigheden
Inhoudelijk medewerker: Dorien Blommers

ZZP’ers
Inhoudelijk medewerker: Dorien Blommers

Toeslagen
Inhoudelijk medewerker: Robert Witschge

Belastingen
Inhoudelijk medewerker: Robert Witschge

Vice-fractievoorzitter

Afspraken: Wendeline Smit
Voor de pers: Benjamin Meijer (06-50746900)

Koninkrijksrelaties
Inhoudelijk medewerker: Sjors Wijlhuizen

GGZ
Inhoudelijk medewerker: Christiaan Ponsen

Sport
Inhoudelijk medewerker: Christiaan Ponsen

Preventie (incl. Alcohol & Tabak)
Inhoudelijk medewerker: Christiaan Ponsen

Leven lang leren
Inhoudelijk medewerker: Anne-Lise Olsthoorn

Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en diensttijd
Inhoudelijk medewerker: Christiaan Ponsen

Afspraken: Wendeline Smit
Voor de pers: Benjamin Meijer (06-50746900)

Curatieve zorg
Inhoudelijk medewerker: Bob Arnoldus

Geneesmiddelenbeleid
Inhoudelijk medewerker: Bob Arnoldus

Jeugdzorg / Jeugdcriminaliteit
Inhoudelijk medewerker: Christiaan Ponsen

Initiatiefwet vaccinatie in de kinderopvang
Inhoudelijk medewerker: Sabeth de Boer

Afspraken: Wendeline Smit
Voor de pers: Benjamin Meijer (06-50746900)

Veiligheid (Politie; brandweer; crisisbeheersing)
Inhoudelijk medewerker: Yared Stifanos

Participatiewet
Inhoudelijk medewerker: Sjors Wijlhuizen

Armoede- & schuldenbeleid
Inhoudelijk medewerker: Sjors Wijlhuizen

Afspraken: Loes van Doormaal
Voor de pers:
Veiligheid: Janne Gerritsen (06-81512949)
Participatiewet; armoede & schulden; mantelzorgers: Jelger Zee (06-21143191)