Verdeling van portefeuilles Tweede Kamerfractie

Fractievoorzitter
Politiek adviseur: Anne-Lise Olsthoorn

Demissionair minister voor Klimaat en Energie

Afspraken: Wendeline Smit
Voor de pers: Anne-Ruth Schussler

Buitenlandse zaken
Inhoudelijk medewerker: Isa Yusibov

Europese Zaken
Inhoudelijk medewerker: Olivier Schmidt & Margot Vrijhoeven

Onderwijs
Inhoudelijk medewerker: Kees Gillesse & Jente Koopmans

Kunst en Cultuur
Inhoudelijk medewerker: Margot Vrijhoeven

Wonen
Inhoudelijk medewerker: Kay Rutten

Koninkrijksrelaties
Inhoudelijk medewerker: Raissa Biekman

Afspraken: Marianne de Graaf-Pont

Voor de pers: Ruben Kroeze
Buitenlandse zaken, Europese Zaken, Koninkrijksrelaties

Voor de pers: Mark van Oosten
Onderwijs, Kunst en Cultuur, Wonen

Demissionair staatssecretaris Mijnbouw

Afspraken: Loes van Doormaal
Voor de pers: Ruben Kroeze

Asiel & Migratie
Inhoudelijk medewerker: Lisa Dubbeldam

Arbeidsmigratie
Inhoudelijk medewerker: Gertjan Dordmond

Arbeidsomstandigheden
Inhoudelijk medewerker: Gertjan Dordmond

Arbeidsmarkt
Inhoudelijk medewerker: Gertjan Dordmond

Koopkracht
Inhoudelijk medewerker: Hessel Rooijakkers

Defensie
Inhoudelijk medewerker: Isa Yusibov

Sekswerk en mensenhandel
Inhoudelijk medewerker: Lisa Dubbeldam

Initiatiefwet Voltooid Leven
Inhoudelijk medewerker: Ivo Leijten

Afspraken: Loes van Doormaal

Voor de pers: Jordy Kruse
Asiel & Migratie, Arbeidsmigratie, Defensie, Initiatiefwet Voltooid Leven

Voor de pers: Mark van Oosten
Koopkracht & arbeidsmarkt, Arbeidsomstandigheden, Kinderopvang

Financiën
Inhoudelijk medewerker: Marloes Vernooijs & Stephan Neijenhuis

Fiscaliteit
Inhoudelijk medewerker: Gertjan Dordmond & Hessel Rooijakkers

Justitie & Veiligheid
Inhoudelijk medewerkers: Megan Wennekers & Sam Bilgi

Binnenlandse Zaken
Inhoudelijk medewerker: Raissa Biekman

Algemene Zaken/Koninklijk huis
Inhoudelijk medewerker: Megan Wennekers

Media
Inhoudelijk medewerker: Megan Wennekers

Digitale zaken
Inhoudelijk medewerker: Ivo Leijten

Afspraken: Nathalie Nordé

Voor de pers: Ruben Kroeze
Justitie & Veiligheid, Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken/Koninklijk huis, Media, Digitale zaken

Voor de pers: Jelger Zee
Financiën

Ilana Rooderkerk is met zwangerschapsverlof en wordt tijdelijk vervangen door Tjeerd de Groot.

Afspraken: Marianne de Graaf-Pont
Voor de pers: Mark van Oosten

Medische Ethiek
Inhoudelijk medewerker: Neele Jongen

Curatieve zorg
Inhoudelijk medewerker: Neele Jongen & Nina Sophie Vroom

Emancipatie
Inhoudelijk medewerker: Sjors Wijlhuizen

Sport
Inhoudelijk medewerker: Stephan Neijenhuis

Lid van het Presidium

Campagneleider

Afspraken: Wendeline Smit

Voor de pers: Jordy Kruse

Hanneke van der Werf is met zwangerschapsverlof en wordt tijdelijk vervangen door Marijke Synhaeve.


Afspraken: Nathalie Nordé
Voor de pers: Ruben Kroeze

Buitenlandse Handel
Inhoudelijk medewerker: Lisa Dubbeldam

Ontwikkelingssamenwerking
Inhoudelijk medeweker: Sam Bigli

Discriminatie
Inhoudelijk medewerkers: Yared Stifanos

Integratie
Inhoudelijk medewerker: Neele Jongen

Scheepvaart
Inhoudelijk medewerker: Maaike Duenk

Wegen en verkeersveiligheid
Inhoudelijk medewerker: Maaike Duenk

Luchtvaart
Inhoudelijk medewerker: Maaike Duenk

Milieu
Inhoudelijk medewerker: Sam Elfvering

Circulaire economie
Inhoudelijk medewerker: Sam Elfvering

Spoor en openbaar vervoer
Inhoudelijk medewerker: Sam Elfvering

Duurzame mobiliteit
Inhoudelijk medewerker: Maaike Duenk

Afspraken: Loes van Doormaal

Voor de pers: Jelger Zee
Buitenlandse Handel, Ontwikkelingssamenwerking, Discriminatie, Integratie

Voor de pers: Mark van Oosten
Wegen en verkeersveiligheid, Scheepvaart, Luchtvaart, Milieu, Spoor en openbaar vervoer, Duurzame mobiliteit, Circulaire economie

Landbouw, natuur en voedsel
Inhoudelijk medewerker: Rintje Frankena

Economische Zaken
Inhoudelijk medewerker: Maaike Duenk

Klimaat en energie
Inhoudelijk medewerker: Bouke van Hilten & Doris Huitink

Mijnbouw
Inhoudelijk medewerker: Sam Elfvering

Water
Inhoudelijk medewerker: Doris Huitink

Afspraken: Marianne de Graaf-Pont

Voor de pers: Jelger Zee

Langdurige zorg
Inhoudelijk medewerker: Ivo Leijten

Jeugdzorg, -criminaliteit & -bescherming
Inhoudelijk medewerker: Stephan Neijenhuis

Armoede- & schuldenbeleid
Inhoudelijk medewerker: Nina Sophie Vroom

Pensioenen
Inhoudelijk medewerker: Hessel Rooijakkers

Participatie
Inhoudelijk medewerker: Gertjan Dordmond

Toeslagen
Inhoudelijk medewerker: Hessel Rooijakkers

Afspraken: Nathalie Nordé

Voor de pers: Mark van Oosten