Verdeling van portefeuilles Tweede Kamerfractie

Partijleider en fractievoorzitter
Afspraken: Zulmira Roeling
Politiek adviseur: Youri Rijkhoff

Voor de pers: Felix Klos (06-11477996)

Medische ethiek
Inhoudelijk medewerker: Youri Rijkhoff

Afspraken: Zulmira Roeling
Voor de pers: Anne-Ruth Schussler (06-13328085)

Voorzitter van de Tweede Kamer

Voor de pers: Persvoorlichting Tweede Kamer

Corona
Inhoudelijk medewerker: Christiaan Ponsen

Hoger Onderwijs
Inhoudelijk medewerker: Tariq Sewbaransingh

Wetenschap
Inhoudelijk medewerker: Tariq Sewbaransingh

Afspraken: Magriet Veenstra
Voor de pers: Anne-Ruth Schussler (06-13328085)

Buitenlandse Zaken
Inhoudelijk medewerker: Mike Hemmen

Artikel 100 procedure/missies
Inhoudelijk medewerker: Mike Hemmen

Europese Zaken
Inhoudelijk medewerker: Olivier Schmidt & Margot Vrijhoeven

Internationaal Strafhof (o.a. MH17)
Inhoudelijk medewerker: Floor van der Zee

Afspraken: Loes van Doormaal
Voor de pers: Felix Klos (06-11477996)

Defensie (materieel en personeel)
Inhoudelijk medewerker: Mike Hemmen

Voortgang missies
Inhoudelijk medewerker: Mike Hemmen

Wapenexport
Inhoudelijk medewerker: Mike Hemmen

Integratie
Inhoudelijk medewerker: Agnes Maassen

Racisme en discriminatie
Inhoudelijk medewerkers: Agnes Maassen

Afspraken: Magriet Veenstra
Voor de pers: Benjamin Meijer (06-50746900)

Landbouw
Inhoudelijk medewerker: Bauke ter Borg

Natuur
Inhoudelijk medewerker: Esmee Koelink

Stikstof
Inhoudelijk medewerker: Esmee Koelink

Visserij
Inhoudelijk medewerker: Bauke ter Borg 

Dierenwelzijn
Inhoudelijk medewerker: Bauke ter Borg 

Voedsel
Inhoudelijk medewerker: Bauke ter Borg

Water
Inhoudelijk medewerker: Bauke ter Borg 

Scheepvaart
Inhoudelijk medewerker: Bauke ter Borg 

Afspraken: Marianne de Graaf-Pont
Voor de pers: Janne Gerritsen (06-81512949)

Veiligheid
Inhoudelijk medewerker: Yared Stifanos

Terrorisme
Inhoudelijk medewerker: Yared Stifanos

Sekswerk en mensenhandel
Inhoudelijk medewerker: Yared Stifanos

Zeden
Inhoudelijk medewerker: Bob Arnoldus

Afspraken: Magriet Veenstra
Voor de pers: Janne Gerritsen (06-81512949)

Klimaat en energie
Inhoudelijk medewerker: Caroline Verduin & Irina van der Hoorn

Gaswinning
Inhoudelijk medewerker: Irina van der Hoorn

Versterkingsoperatie Groningen
Inhoudelijk medewerker: Irina van der Hoorn

Afspraken: Marianne de Graaf-Pont
Voor de pers: Jelger Zee (06-21143191)

Kinderopvang
Inhoudelijk medewerker: Hessel Rooijakkers

Primair Onderwijs
Inhoudelijk medewerker: Anne-Lise Olsthoorn

Voortgezet Onderwijs
Inhoudelijk medewerker: Esmee Koelink

MBO
Inhoudelijk medewerker: Esmee Koelink

Voorzitter Commissie Justitie & Veiligheid

Afspraken: Marianne de Graaf-Pont
Voor de pers: Jelger Zee (06-21143191)

Demissionair staatssecretaris van Financiën

Afspraken: Loes van Doormaal

Langdurige zorg
Inhoudelijk medewerker: Neele Jongen

Emancipatie
Inhoudelijk medewerker: Sjors Wijlhuizen

Sport en bewegen
Inhoudelijk medewerker: Christiaan Ponsen

Preventie
Inhoudelijk medewerker: Christiaan Ponsen

Afspraken: Loes van Doormaal
Voor de pers: Anne Ruth Schussler (06-13328085)

Binnenlandse Zaken
Inhoudelijk medewerker: Bob Arnoldus

Justitie
Inhoudelijk medewerkers: Bob Arnoldus

Algemene Zaken/Koninklijk huis
Inhoudelijk medewerker: Claartje Engelaar

Democratische Vernieuwing
Inhoudelijk medewerker: Bob Arnoldus

Drugs
Inhoudelijk medewerker: Bob Arnoldus

Afspraken: Wendeline Smit
Voor de pers: Anne-Ruth Schussler (06-13328085)
Voor de pers over Koninklijk Huis: Benjamin Meijer (06-50746900)

Curatieve zorg
Inhoudelijk medewerker: Christiaan Ponsen

GGZ
Inhoudelijk medewerker: Neele Jongen

Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en diensttijd
Inhoudelijk medewerker: Neele Jongen

Oorlogsgetroffenen/Ned. Indië
Inhoudelijk medewerker: Dorien Blommers

Geneesmiddelenbeleid
Inhoudelijk medewerker: Neele Jongen

Mantelzorg
Inhoudelijk medewerker: Neele Jongen

Afspraken: Wendeline Smit
Voor de pers: Anne Ruth Schussler (06-13328085)

Wonen
Inhoudelijk medewerker: Tom Bouma

Ruimtelijke Ordening
Inhoudelijk medewerker: Tom Bouma

Spoor & OV
Inhoudelijk medewerker: Kiki Kersten

Afspraken: Nathalie Nordé
Voor de pers: Janne Gerritsen (06-81512949)

Armoede- & schuldenbeleid
Inhoudelijk medewerker: Sjors Wijlhuizen

Toeslagenaffaire
Inhoudelijk medewerker: Hessel Rooijakkers

Parlementaire Enquête Groningen

Afspraken: Wendeline Smit
Voor de pers: Benjamin Meijer (06-50746900)

Rens is tijdelijk met ziekteverlof.

Afspraken: Loes van Doormaal
Voor de pers: Benjamin Meijer (06-50746900)

Koninkrijksrelaties
Inhoudelijk medewerker: Sjors Wijlhuizen

Kunst en Cultuur
Inhoudelijk medewerker: Claartje Engelaar

Media
Inhoudelijk medewerker: Floor van der Zee

Afspraken: Nathalie Nordé
Voor de pers: Janne Gerritsen (06-81512949)

Luchtvaart
Inhoudelijk medewerker: Kiki Kersten

Wegen en mobiliteit
Inhoudelijk medewerker: Caroline Verduin

Milieu
Inhoudelijk medewerker: Kiki Kersten

Circulaire economie
Inhoudelijk medewerker: Kiki Kersten

Afspraken: Nathalie Nordé
Voor de pers: Jelger Zee (06-21143191)

ICT en privacy
Inhoudelijk medewerker: Olivier Schmidt

Digitale overheid
Inhoudelijk medewerker: Olivier Schmidt

Inlichtingendiensten
Inhoudelijk medewerker: Olivier Schmidt

Personen- & Familierecht
Inhoudelijk medewerker: Sjors Wijlhuizen

Identiteitsbewijzen & Basis Registratie Personen
Inhoudelijk medewerker: Bob Arnoldus

Mededinging
Inhoudelijk medewerkers: Irina van der Hoorn


Afspraken: Marianne de Graaf-Pont
Voor de pers: Janne Gerritsen (06-81512949)

Buitenlandse Handel
Inhoudelijk medewerker: Margot Vrijhoeven

Ontwikkelingssamenwerking
Inhoudelijk medewerker: Yared Stifanos

Financiën
Inhoudelijk medewerker: Stephan Neijenhuis

Fiscaliteit

Inhoudelijk medewerker: Agnes Maassen

Financiële Markten/Staatsdeelnemingen
Inhoudelijk medewerker: Dennis Berens

Huur- en zorgtoeslag
Inhoudelijk medewerker: Hessel Rooijakkers

Belastingdienst & Douane
Inhoudelijk medewerker: Hessel Rooijakkers

Afspraken: Wendeline Smit
Voor de pers: Jelger Zee (06-21143191)

Economische Zaken
Inhoudelijk medewerker: Irina van der Hoorn

Innovatie
Inhoudelijk medewerker: Tariq Sewbaransingh

Toerisme
Inhoudelijk medewerker: Irina van der Hoorn

Plattelandsgebieden
Inhoudelijk medewerker: Bauke ter Borg 

Ruimtevaart
Inhoudelijk medewerker: Kiki Kersten

Coördinator corona steunpakketten
Inhoudelijk medewerker: Irina van der Hoorn & Dennis Berens

Wet werken waar je wilt
Inhoudelijk medewerker: Agnes Maassen

Afspraken: Nathalie Nordé
Voor de pers: Jelger Zee (06-21143191)

AOW & Pensioenen
Inhoudelijk medewerker: Dennis Berens

Inkomensbeleid
Inhoudelijk medewerker: Dorien Blommers

Kinderopvangtoeslag & kindregelingen
Inhoudelijk medewerker: Hessel Rooijakkers

Arbeid & Zorg
Inhoudelijk medewerker: Hessel Rooijakkers

Arbeidsomstandigheden
Inhoudelijk medewerker: Dorien Blommers

Arbeidsmarkt & -ongeschiktheid
Inhoudelijk medewerker: Dorien Blommers

ZZP’ers
Inhoudelijk medewerker: Dorien Blommers

Leven lang leren
Inhoudelijk medewerker: Tariq Sewbaransingh

Afspraken: Loes van Doormaal
Voor de pers: Benjamin Meijer (06-50746900)

Asiel & Migratie
Inhoudelijk medewerker: Claartje Engelaar

Afspraken: Loes van Doormaal
Voor de pers: Janne Gerritsen (06-81512949)

Fonda Sahla

Jeugdzorg, -criminaliteit & -bescherming
Inhoudelijk medewerker: Stephan Neijenhuis

Participatiewet
Inhoudelijk medewerker: Sjors Wijlhuizen

Voor de pers: Benjamin Meijer (06-50746900)