Verdeling van portefeuilles Tweede Kamerfractie

Fractievoorzitter
Politiek adviseur: Anne-Lise Olsthoorn

Initiatiefwet Totstandkoming van embryo’s voor medisch wetenschappelijk onderzoek
Inhoudelijk medewerker: Ivo Leijten

Initiatiefwet PGT voor dragerschap van ernstige erfelijke aandoeningen
Inhoudelijk medewerker: Neele Jongen

Afspraken: Zulmira Roeling
Voor de pers: Anne-Ruth Schussler

Voorzitter van de Tweede Kamer

Voor de pers: Persvoorlichting Tweede Kamer

Buitenlandse Zaken
Inhoudelijk medewerker: Isa Yusibov

Artikel 100 procedure/missies
Inhoudelijk medewerker: Isa Yusibov

Europese Zaken
Inhoudelijk medewerker: Olivier Schmidt & Margot Vrijhoeven

Internationaal Strafhof (o.a. MH17)
Inhoudelijk medewerker: Isa Yusibov

Media
Inhoudelijk medewerker: Megan Wennekers

Wet meervoudige nationaliteit
Inhoudelijk medewerker: Olivier Schmidt

Lid Delegatie Nederland bij Parlementaire Assemblee NAVO

Afspraken: Sandra Vletter
Voor de pers: Ruben Kroeze

Vicefractievoorzitter
Lid presidium

Racisme en discriminatie
Inhoudelijk medewerkers: Yared Stifanos

Integratie
Inhoudelijk medewerker: Neele Jongen

Defensie Afghanistan (voortgang missies)
Inhoudelijk medewerker: Isa Yusibov

Delegatieleider Nederland bij Parlementaire Assemblee NAVO

Voorzitter werkgroep evaluatie Tijdelijk protocol parlementaire ondervraging
Voorzitter Kunstcommissie van de Tweede Kamer

Afspraken: Magriet Veenstra
Voor de pers: Jordy Kruse

Vicefractievoorzitter

Financiën (Rijksbegroting excl. belastingen)
Inhoudelijk medewerker: Marloes Vernooijs & Stephan Neijenhuis

Financiën (Euro)
Inhoudelijk medewerker: Stephan Neijenhuis

Financiële Markten
Inhoudelijk medewerker: Dennis Berens

Afspraken: Wendeline Smit
Voor de pers: Jelger Zee

Landbouw
Inhoudelijk medewerker: Rintje Frankena

Natuur
Inhoudelijk medewerker: Rintje Frankena

Stikstof
Inhoudelijk medewerker: Doris Huitink

Visserij
Inhoudelijk medewerker: Rintje Frankena

Dierenwelzijn
Inhoudelijk medewerker: Rintje Frankena

Voedsel
Inhoudelijk medewerker: Rintje Frankena

Water
Inhoudelijk medewerker: Doris Huitink

Scheepvaart
Inhoudelijk medewerker: Rintje Frankena

Afspraken: Marianne de Graaf-Pont
Voor de pers: Fleur Venner

Veiligheid
Inhoudelijk medewerker: Yared Stifanos & Megan Wennekers

Terrorisme
Inhoudelijk medewerker: Yared Stifanos

Zeden
Inhoudelijk medewerker: Yared Stifanos


Afspraken: Magriet Veenstra
Voor de pers: Ruben Kroeze

Klimaat en energie
Inhoudelijk medewerker: Bouke van Hilten & Doris Huitink

Luchtvaart
Inhoudelijk medewerker: Maaike Duenk

Afspraken: Marianne de Graaf-Pont
Voor de pers: Jelger Zee

Hoger Onderwijs
Inhoudelijk medewerker: Kees Gillesse

Wetenschap
Inhoudelijk medewerker: Kees Gillesse

Sport en bewegen
Inhoudelijk medewerker: Stephan Neijenhuis

Preventie
Inhoudelijk medewerker: Nina Sophie Vroom

Initiatiefwet verbod conversietherapie

Afspraken: Nathalie Nordé
Voor de pers: Jordy Kruse

Justitie
Inhoudelijk medewerkers: Megan Wennekers & Sam Bilgi

Algemene Zaken/Koninklijk huis
Inhoudelijk medewerker: Megan Wennekers

Democratische Vernieuwing en constitutionele zaken
Inhoudelijk medewerker: Sjors Wijlhuizen

Drugs
Inhoudelijk medewerker: Raissa Biekman

Rijksuitgaven
Inhoudelijk medewerker: Stephan Neijenhuis & Marloes Vernooijs

Afspraken: Sandra Vletter
Voor de pers: Ruben Kroeze

Medische Ethiek
Inhoudelijk medewerker: Neele Jongen

Curatieve zorg
Inhoudelijk medewerker: Marloes Vernooijs

Corona
Inhoudelijk medewerker: Nina Sophie Vroom

Geneesmiddelenbeleid
Inhoudelijk medewerker: Neele Jongen

Oorlogsgetroffenen/Ned. Indië
Inhoudelijk medewerker: Nina Sophie Vroom

Afspraken: Wendeline Smit
Voor de pers: Fleur Venner

Wonen
Inhoudelijk medewerker: Kay Rutten

Ruimtelijke Ontwikkeling
Inhoudelijk medewerker: Kay Rutten

Mijnbouw
Inhoudelijk medewerker: Sam Elfvering

Versterkingsoperatie Groningen
Inhoudelijk medewerker: Sam Elfvering

Afspraken: Nathalie Nordé
Voor de pers: Mark van Oosten

Armoede- & schuldenbeleid
Inhoudelijk medewerker: Nina Sophie Vroom

Toeslagenaffaire
Inhoudelijk medewerker: Hessel Rooijakkers

Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en diensttijd
Inhoudelijk medewerker: Ivo Leijten

Kansspelen, faillissementswet, auteursrecht, privaatrecht en wet burgerlijke rechtsverordening
Inhoudelijk medewerker: Sam Bilgi

Lid Parlementaire Enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Voorzitter commissie Justitie en Veiligheid


Afspraken: Wendeline Smit
Voor de pers: Mark van Oosten

Jeugdzorg, -criminaliteit & -bescherming
Inhoudelijk medewerker: Stephan Neijenhuis

GGZ
Inhoudelijk medewerker: Marloes Vernooijs


Afspraken: Loes van Doormaal
Voor de pers: Jelger Zee

Koninkrijksrelaties
Inhoudelijk medewerker: Raissa Biekman

Kunst en Cultuur
Inhoudelijk medewerker: Margot Vrijhoeven

Afspraken: Sandra Vletter
Voor de pers: Fleur Venner

Primair Onderwijs
Inhoudelijk medewerker: Jente Koopmans

Voortgezet Onderwijs
Inhoudelijk medewerker: Jente Koopmans

Milieu
Inhoudelijk medewerker: Sam Elfvering

Circulaire economie
Inhoudelijk medewerker: Sam Elfvering

Afspraken: Nathalie Nordé
Voor de pers: Mark van Oosten

Personen- & Familierecht
Inhoudelijk medewerker: Sam Bilgi

Verkeersveiligheid en wegen
Inhoudelijk medewerker: Rintje Frankena

Duurzame mobiliteit
Inhoudelijk medewerker: Bouke van Hilten

Spoor & OV
Inhoudelijk medewerker: Bouke van Hilten

Afspraken: Marianne de Graaf-Pont
Voor de pers: Fleur Venner

Fiscaliteit
Inhoudelijk medewerker: Hessel Rooijakkers & Gertjan Dordmond

Belastingdienst & Douane
Inhoudelijk medewerker: Hessel Rooijakkers

Toeslagenbeleid (huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag)
Inhoudelijk medewerker: Hessel Rooijakkers

Ontwikkelingssamenwerking
Inhoudelijk medewerker: Sam Bilgi

Defensie
Inhoudelijk medewerker: Isa Yusibov


Afspraken: Sandra Vletter
Voor de pers: Ruben Kroeze

Economische Zaken
Inhoudelijk medewerker: Maaike Duenk

MKB
Inhoudelijk medewerker: Maaike Duenk

Arbeidsmarkt, ZZP, werknemersverzekeringen & arbeidsongeschiktheid
Inhoudelijk medewerker: Gertjan Dordmond

Buitenlandse Handel
Inhoudelijk medewerker: Lisa Dubbeldam

Staatsdeelnemingen
Inhoudelijk medewerker: Dennis Berens

Mededinging
Inhoudelijk medewerkers: Maaike Duenk

Innovatie
Inhoudelijk medewerker: Maaike Duenk

Ruimtevaart
Inhoudelijk medewerker: Maaike Duenk

Platteland/Krimp
Inhoudelijk medewerker: Maaike Duenk


Afspraken: Wendeline Smit
Voor de pers: Jelger Zee

Asiel & Migratie
Inhoudelijk medewerker: Lisa Dubbeldam

Arbeidsmigratie
Inhoudelijk medewerker: Gertjan Dordmond

Inburgering
Inhoudelijk medewerker: Neele Jongen

Arbeidsomstandigheden
Inhoudelijk medewerker: Gertjan Dordmond

Sekswerk
Inhoudelijk medewerker: Lisa Dubbeldam

Mensenhandel
Inhoudelijk medewerker: Lisa Dubbeldam

Initiatiefwet Voltooid Leven
Inhoudelijk medewerker: Ivo Leijten

Afspraken: Magriet Veenstra
Voor de pers: Jordy Kruse

Kinderopvang en Voor- en vroegschoolse educatie
Inhoudelijk medewerker: Dennis Berens

Langdurige zorg
Inhoudelijk medewerker: Ivo Leijten
Mantelzorg
Inhoudelijk medewerker: Marloes Vernooijs

Afspraken: Loes van Doormaal
Voor de pers: Mark van Oosten

ICT en privacy
Inhoudelijk medewerker: Ivo Leijten

Digitale overheid
Inhoudelijk medewerker: Ivo Leijten

Inlichtingendiensten
Inhoudelijk medewerker: Olivier Schmidt

Identiteitsbewijzen & Basis Registratie Personen
Inhoudelijk medewerker: Raissa Biekman

Afspraken: Magriet Veenstra
Voor de pers: Ruben Kroeze

Emancipatie
Inhoudelijk medewerker: Sjors Wijlhuizen

Verlof- en kindregelingen
Inhoudelijk medewerker: Dennis Berens

AOW & Pensioenen
Inhoudelijk medewerker: Dennis Berens

Participatiewet
Inhoudelijk medewerker: Gertjan Dordmond

Lid tijdelijke commissie Corona


Afspraken: Loes van Doormaal
Voor de pers: Jelger Zee

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
Inhoudelijk medewerker: Kees Gillesse

Leven Lang Ontwikkelen
Inhoudelijk medewerker: Kees Gillesse

Binnenlandse Zaken
Inhoudelijk medewerker: Raissa Biekman


Afspraken: Marianne de Graaf-Pont
Voor de pers: Jordy Kruse