Blijf op de hoogte!

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Steun ons en help Nederland vooruit

Thom de Graaf

Eerste Kamerlid

61 jaar

Nijmegen

Thom de Graaf (1957) is sinds mei 2011 Eerste Kamerlid voor D66. Tijdens de Eerste Kamerverkiezingen van 2015 was hij lijsttrekker voor D66.

D66 loopt nooit weg voor noodzakelijke ingrepen. De partij geeft mensen liever kansen en zeggenschap over hun eigen toekomst, dan te berusten in de status quo. D66 heeft vernieuwende ideeën; over de inrichting van onze democratie, over milieu en duurzaamheid en over technologie en innovatie. Die ideeën gaan uit van de eigen keuze en verantwoordelijkheid van mensen. Daarom vind ik investeren in goed onderwijs ontzettend belangrijk: jonge mensen de kennis, de vaardigheden en de vorming bieden om die verantwoordelijkheid in de samenleving te kunnen dragen. Om zo hun eigen toekomst en die van Nederland beter te maken.

De komende jaren zal het daar over gaan. In de Tweede Kamer èn in de Eerste Kamer. Ook gaat het over de zorgvuldigheid waarmee wordt geregeerd. Een beetje bedachtzaamheid en volharding in plaats van incidentenpolitiek. Een beetje humaan gevoel in plaats van hardvochtig strenge regels boven mensen stellen. Een stabiele rechtsstaat in plaats van afbraak van rechtsbijstand. En een betere inrichting van het binnenlands bestuur en duidelijke keuze vóór Europa.

Het eigene van de Eerste Kamer is dat we aan het politieke oordeel van de Tweede Kamer nog iets toevoegen. Sterke argumenten over de kwaliteit en uitvoerbaarheid van wetten. Argumenten die een verschil kunnen maken. Zijn al die goede bedoelingen in de praktijk wel levensvatbaar? Werkt de ene wet niet tegen de andere in? Is de argumentatie van de regering niet in strijd met de Grondwet of met Europees en internationaal recht? En wordt er niet veel te gemakkelijk weer een wet uit de kast getrokken om zo een incident symbolisch te bestrijden in plaats van echt iets te doen aan het achterliggend probleem?

Jullie kunnen en mogen van mij verwachten dat ik met veel enthousiasme en inzet voorop ga om de Eerste Kamerfractie te leiden. Met verstand, maar ook met hart en ziel. Met enige ervaring uit het verleden en heel veel zin in de toekomst!

Portefeuilles

Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken, Koninkrijksrelaties, Politie, Openbaar Ministerie

Recente publicaties

Meer van Thom de Graaf
Het eigene van de Eerste Kamer is dat we aan het politieke oordeel van de Tweede Kamer nog iets toevoegen. Sterke argumenten over de kwaliteit en uitvoerbaarheid van wetten. Argumenten die een verschil kunnen maken.
- Thom de Graaf