Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Gerben-Jan Gerbrandy (1968) is sinds 2009 lid van het Europees Parlement.

De economie van de toekomst is groen. Nu al gebruiken we jaarlijks anderhalf keer datgene wat onze planeet ons biedt. We teren dus in op het natuurlijk kapitaal van toekomstige generaties. D66 ziet in verduurzaming economische noodzaak én kansen.

D66 focust op de Europese meerwaarde, het gezamenlijk aanpakken van problemen waarop afzonderlijke lidstaten geen antwoord kunnen geven. Voor mij zijn dat de thema’s duurzaamheid, energie, kennis en innovatie. Prioritering op deze terreinen bevordert onze groei en welvaart. Nederland heeft te winnen bij verduurzaming van de Europese economie.

Portefeuilles: Duurzaamheid (energie, klimaat, natuur, milieu), Volksgezondheid en Voedselveiligheid, Begroting en Begrotingscontrole

Meer van Gerben-Jan Gerbrandy
D66 werkt aan verduurzaming. Een duurzame economie helpt ons onze welvaart te behouden, en die van volgende generaties veilig te stellen.
- Gerben-Jan Gerbrandy