Wieke Paulusma

Wieke in 66 seconden

Foto: Martijn Beekman – D66 - Beeld: Wieke Paulusma

Wieke Paulusma is sinds april 2021 lid van de Tweede Kamer voor D66.

  • 43 jaar
  • Emmen
  • Groningen

Een noorderling in hart en nieren, dat ben ik. In Drenthe geboren, Friestalig opgevoed en woonachtig in Groningen. Van huis uit ben ik wijkverpleegkundige. Ook heb ik gewerkt in het Ommelander Ziekenhuis (OZG) in Scheemda en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), onder andere als projectleider om een gezonde manier van leven te stimuleren. In Groningen was ik daarnaast ruim zeven jaar gemeenteraadslid.

Sinds 2012 ben lid van D66. In de zorg zag ik in die tijd dat politieke besluiten grote invloed hadden op het werk van mij en mijn toenmalige collega’s en de levens van patiënten en cliënten. Bijvoorbeeld als het gaat om keuzevrijheid. D66 durfde daarin progressieve stappen te zetten. Dat sprak mij aan, ik besloot lid te worden. Gaandeweg merkte dat ik niet alleen in de zorg, maar ook in de politiek de handen uit de mouwen wilde steken. De politiek is gebaat bij mensen die weten hoe de zorg in elkaar zit. Zo werd ik gemeenteraadslid in Groningen.

Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze maatschappij – op basis van gelijkwaardigheid. Elke stem, elk geluid doet ertoe. Ongeacht gender, achtergrond, inkomen of bijvoorbeeld geloof. Dat is een rode draad in mijn leven. Daarnaast wil ik zoveel mogelijk mensen betrekken bij de politiek. Inspraak vind ik belangrijk. Zo werkte ik in Groningen mee aan de Coöperatieve Wijkraad in de Oosterparkwijk. Dit initiatief is in 2019 zelfs beloond met de Innovation in Politics Award, een Europese prijs voor democratische vernieuwing. Een mooie erkenning van de waarde van lokale democratie.

Mét en vóór inwoners dus. Dat is mijn motto. Zo werk ik ook als Tweede Kamerlid. Ik maak mijn plannen liever niet vanachter een bureau. Mijn ideeën haal ik op uit de samenleving, die we vervolgens samen verder uitwerken. Dan vind ik het belangrijk om mensen met verschillende meningen en ideeën om tafel te krijgen. Zo is Den Haag niet meer ‘ver weg’, maar juist dichtbij. Ik hoop dus veel mensen te ontmoeten en te spreken, digitaal, of straks ook fysiek als de coronamaatregelen weer wat meer toelaten. Tot snel!

In haar maidenspeech staat Wieke Paulusma stil bij haar beroep als verpleegkundige.

Wieke Paulusma spreekt in de Tweede Kamer over haar werk als verpleegkundige. - Beeld: Tweede Kamer