Mpanzu Bamenga

Leer Mpanu kennen!

Mpanzu Bamenga - Beeld: Phil Nijhuis

Mpanzu Bamenga is lid van de Tweede Kamer sinds december 2023. Hij is een gedreven mensenrechtenactivist die zich inzet voor rechtvaardigheid en inclusie.

  • 38 jaar
  • Kinshasa
  • Eindhoven

“Iedere keer dat we elkaar niet als mensen behandelen, raken we een stukje van onze menselijkheid kwijt.”
– Mpanzu Bamenga

Toen Mpanzu acht jaar was, vluchtte hij van Kinshasa, Congo, naar Nederland. Dertien jaar lang wachtte hij op zijn papieren. Maar dat heeft hem gesterkt om zich in te zetten voor zijn idealen. Zijn geschiedenisdocent inspireerde hem met zijn uitleg over de Nederlandse Grondwet en de rechtsstaat om bij te dragen aan een rechtvaardige samenleving.
 
Mpanzu werd lid van de Eindhovense gemeenteraad en richtte de landelijke thema-afdeling Samenleven, Migratie en Asiel op. Mpanzu spande samen met met mensenrechtenorganisaties en een burger een rechtszaak aan tegen de Staat. Hij werd op Eindhoven Airport door de marechaussee uit de rij gepikt, omdat hij zwart is. Hij won de rechtszaak in februari 2023. Daarmee werd etnisch profileren bij controles aan de grens verboden.

Wetsvoorstellen moeten inclusief en duurzaam zijn om zo veel mogelijk mensen en generaties te helpen. Als Kamerlid zet Mpanzu zich in voor een rechtvaardige samenleving waarin iedereen gelijk wordt behandeld. Ook komt hij op voor mensen die in de verdrukking komen, bijvoorbeeld door vervuilende bedrijven die gif als Pfas lozen. En hij zet zich in voor het recht op een goede verbinding, zodat mensen betaalbaar en zonder problemen naar werk, studie of vrienden kunnen reizen.
 

Mpanzu Bamenga werd op het vliegveld uit de rij gepikt vanwege zijn huidskleur. Bekijk zijn verhaal.

Beeld: D66