Wij zijn optimistisch over de toekomst. Ook nu, in een wereld vol onzekerheid. Nu we merken dat het klimaat verandert.

Nu Rusland een oorlog is gestart op het Europees continent. Nu het voor veel mensen lastig is om de eindjes aan elkaar te knopen. Ook nu geloven wij dat morgen beter kan zijn dan vandaag. D66 staat voor een land waarin we welzijn en welvaart eerlijk verdelen, waar we ons geld duurzaam verdienen, waarin voor iedereen een betaalbare woning binnen bereik ligt en we de aarde schoon en leefbaar achterlaten voor toekomstige generaties.

Een land waarin iedereen kansen krijgt, ongeacht waar je wieg staat. Een wereld met een sterk, zelfverzekerd en democratisch Europa en een rechtvaardig asielbeleid. Een Europa dat staat voor mensenrechten. Dit vraagt dat we keuzes maken. Dat vergt soms opofferingen. Soms moeten we daarvoor grenzen stellen, soms moeten we ze juist verleggen. Bovenal vraagt het dat we over eigen belangen heen kijken en redelijke compromissen sluiten. D66 is de partij van dromen én van doen.

Dit is een nieuw en hoopvol moment voor Nederland. Een nieuwe generatie van alle leeftijden staat op. Wij willen samen de grote problemen te lijf, in plaats van elkaar. We gaan keuzes maken die te lang zijn uitgesteld. Met nieuwe energie voor Nederland.