Klimaat,
energie
en ondernem­erschap

Klimaatverandering leidt tot meer extreme weersomstandigheden, hitte, droogte en overstromingen. Juli 2023 was de heetste maand ooit gemeten en er is een kans van 98 procent dat één van de komende vijf jaren de warmste ooit zal zijn. Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merkt en de laatste generatie die er iets aan kan doen. D66 vindt het belangrijk dat we als Nederland en Europa onze eerlijke bijdrage leveren aan deze wereldwijde uitdaging.

Klimaatverandering leidt tot meer extreme weersomstandigheden, hitte, droogte en overstromingen. Juli 2023 was de heetste maand ooit gemeten en er is een kans van 98 procent dat één van de komende vijf jaren de warmste ooit zal zijn. Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merkt en de laatste generatie die er iets aan kan doen. D66 vindt het belangrijk dat we als Nederland en Europa onze eerlijke bijdrage leveren aan deze wereldwijde uitdaging. Daarom leverden wij de eerste minister voor Klimaat en Energie, die met succes de inhaalrace heeft ingezet om Nederland klimaatkoploper te laten worden. De komende jaren gaan wij op volle kracht door met het aanpakken van klimaatverandering en het creëren van een groene economie met de banen van de toekomst. Daarvoor moet de uitstoot van broeikasgassen drastisch omlaag, net als de uitstoot van andere schadelijke stoffen in lucht, bodem en water.

We moeten minder energie gebruiken en de energie die we nog gebruiken moet schoon worden. Dat is niet alleen noodzakelijk om klimaatneutraal te worden, het maakt ons ook minder afhankelijk van andere landen en draagt bij aan een lagere energierekening. De oorlog in Oekraïne heeft ons met de neus op de feiten gedrukt. Tegelijkertijd heeft die ons ook geleerd dat we in korte tijd grote veranderingen kunnen bewerkstelligen. Daarom werken we keihard door om Nederland te voorzien van nieuwe energie.

Een schoon energiesysteem wordt de Deltawerken van het komend decennium. De schop moet in de grond om genoeg hernieuwbare energie te produceren, te transporteren en op te slaan. In de energietransitie moeten veel partijen in korte tijd stappen zetten die op elkaar inwerken. Dat vraagt om een grote rol voor de overheid, die niet alleen moet coördineren, maar ook risico’s moet wegnemen en actief moet investeren. Maar alleen bouwen is niet genoeg, we willen ook veel efficiënter met onze energie omgaan.

In een wereld waar grondstoffen schaarser worden en afval zich opstapelt, is het duidelijk dat ons huidige model van produceren, consumeren en weggooien onhoudbaar is. Dit model veroorzaakt niet alleen milieuproblemen, maar ook veiligheidsrisico’s en economische afhankelijkheid. Bijna de helft van onze CO2-uitstoot komt voort uit de productie van voedsel en goederen. Dit kan en moet anders. We zitten midden in de transitie naar een toekomstbestendige economie, een circulaire, uitstootvrije economie, waarin producten en grondstoffen maximaal worden hergebruikt.

In een wereld waar grondstoffen schaarser worden en afval zich opstapelt, is het duidelijk dat ons huidige model van produceren, consumeren en weggooien onhoudbaar is. Dit model veroorzaakt niet alleen milieuproblemen, maar ook veiligheidsrisico’s en economische afhankelijkheid. Bijna de helft van onze CO2-uitstoot komt voort uit de productie van voedsel en goederen. Dit kan en moet anders. We zitten midden in de transitie naar een toekomstbestendige economie, een circulaire, uitstootvrije economie, waarin producten en grondstoffen maximaal worden hergebruikt.
 
We verschuiven naar een circulaire benadering, waarin onder andere slim ontwerpen, delen, repareren, hergebruiken en recyclen centraal staan. We heroverwegen onze productie. We heroverwegen onze productie- en consumptiepatronen en waardecreatie. Soms kiezen we er ook voor iets niet of minder te produceren of te kopen. Deze overgang biedt niet alleen kansen om duurzamer te worden, maar ook om onze economie veiliger en veerkrachtiger te maken, nieuwe banen te creëren en strategische autonomie te versterken. We zorgen dat ondernemers deze kansen met beide handen kunnen aanpakken en dat doen we door actief zaken die de transitie in de weg staan aan te pakken. Zo maximeren we de behandelingstermijn waarbinnen de overheid een onherroepelijke uitspraak doet voor de vergunning, waardoor alle marktspelers binnen een redelijke termijn weten waar ze aan toe zijn. De overheid prioriteert verder het wegnemen van andere administratieve en bureaucratische belemmeringen en maakt middelen en menskracht vrij voor het actief ondersteunen en versnellen van bedrijfsmatige initiatieven die de circulaire transitie significant kunnen bevorderen. D66 staat voor een circulaire economie waarin welvaart hand in hand gaat met verantwoordelijkheid voor onze planeet en toekomstige generaties.

Een sterk, gevarieerd, duurzaam en internationaal georiënteerd bedrijfsleven draagt bij aan brede welvaart in Nederland. Een krachtig mkb is de motor van onze samenleving. Zij zorgen voor werkgelegenheid, voor innovatie en voor dynamiek. Ze spelen ook een grote rol in de verduurzamingsopgave waar Nederland voor staat. D66 geeft alle ruimte aan bedrijven die bijdragen aan de economie van de toekomst. We helpen ondernemers met het starten, laten groeien en verduurzamen van hun bedrijf.

Een sterk, gevarieerd, duurzaam en internationaal georiënteerd bedrijfsleven draagt bij aan brede welvaart in Nederland. Een krachtig mkb is de motor van onze samenleving. Zij zorgen voor werkgelegenheid, voor innovatie en voor dynamiek. Ze spelen ook een grote rol in de verduurzamingsopgave waar Nederland voor staat. D66 geeft alle ruimte aan bedrijven die bijdragen aan de economie van de toekomst. We helpen ondernemers met het starten, laten groeien en verduurzamen van hun bedrijf.

Dankzij D66 is het innovatiebeleid afgelopen kabinetsperiode flink vernieuwd. In het nieuwe ‘missiegerichte’ innovatiebeleid staan maatschappelijke uitdagingen en samenwerking centraal. In de komende periode willen we dit beleid uitvoeren, om zo samen met bedrijven op te trekken in het aanpakken van de grote vraagstukken waar we voor staan.

Dankzij D66 is het innovatiebeleid afgelopen kabinetsperiode flink vernieuwd. In het nieuwe ‘missiegerichte’ innovatiebeleid staan maatschappelijke uitdagingen en samenwerking centraal. In de komende periode willen we dit beleid uitvoeren, om zo samen met bedrijven op te trekken in het aanpakken van de grote vraagstukken waar we voor staan.

Onze arbeidsmarkt verandert continu, met name door digitalisering, robotisering en de transitie naar een groene economie en samenleving. Hierdoor zullen banen verdwijnen, maar ook nieuwe banen ontstaan. D66 zet vol in op een leven lang ontwikkelen, zodat mensen de toekomst aan blijven kunnen.

Dit is een nieuw en hoopvol moment voor Nederland. Een nieuwe generatie van alle leeftijden staat op. Wij willen samen de grote problemen te lijf, in plaats van elkaar. We gaan keuzes maken die te lang zijn uitgesteld. Met nieuwe energie voor Nederland.