Wonen, zorg en bestaans­zekerheid

Wonen gaat in de eerste plaats over de invulling van het sociale grondrecht: het recht op huisvesting. Een fatsoenlijke woning is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Het vormt de basis voor werk en sociale activiteiten. Het sociaal grondrecht op huisvesting brengt een inspanningsverplichting voor de overheid met zich mee. 

Wonen gaat in de eerste plaats over de invulling van het sociale grondrecht: het recht op huisvesting. Een fatsoenlijke woning is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Het vormt de basis voor werk en sociale activiteiten. Het sociaal grondrecht op huisvesting brengt een inspanningsverplichting voor de overheid met zich mee. 
De afgelopen decennia is het sociaal grondrecht op wonen voor veel mensen onder druk komen te staan. Hoewel met huisvesting van oudsher geld wordt verdiend, is de balans nu doorgeslagen.Als gevolg van verschillende politieke keuzes is de zogeheten ‘economische dimensie’ van wonen op de voorgrond gekomen. Huizen worden gezien als economisch winstgevend bezit en niet meer als basis om het eigen leven vorm te geven. 
 
Het sociaal grondrecht op wonen moet weer het uitgangspunt worden van het woonbeleid. Wat D66 betreft moet het zicht op een betaalbare (huur)woning weer een vanzelfsprekendheid zijn. Om dit vorm te geven is het nodig om te kiezen voor een combinatie van fiscale maatregelen, prioriteit voor de aanpak van dakloosheid en het bouwen vanhet type woningen waar de grootste behoefte aan is. Hiermee kiest D66 voor een overheid die zijn volkshuisvestelijke verantwoordelijkheid neemt en zo werkt aan meer passende en betaalbare woningen. Zo werken we aan leefbare wijken en gaan we de groeiende ongelijkheid op het gebied van huisvesting tegen, verkleinen we het verschil tussen koop en huur en vergroten we de kansen en keuzevrijheid. Want zo divers als Nederland is zo verschillend zijn de woonwensen.

Bijna een miljoen mensen in Nederland leven in armoede. Deze bestaansonzekerheid leidt tot grote persoonlijke problemen en gaat ten koste van de eigenwaarde en gezondheid van mensen. Mensen trekken zich terug, verliezen vertrouwen in de overheid en doen niet meer actief mee in de samenleving. Deze mensen zijn voor allerlei dingen afhankelijk van de overheid, voor elke extra regeling moet er een aanvraag worden gedaan.

Er werken dagelijks meer dan een miljoen gemotiveerde mensen in onze zorg en daar mogen we trots op zijn. Maar de werkdruk in de zorg is hoog. We moeten mensen behouden en gericht en slim extra mensen aantrekken. Dat begint met zorgverleners meer vertrouwen geven. Minder knellende regels en afvinklijstjes, en zorgen dat zorgverleners doen waarvoor ze opgeleid zijn. Overige taken kunnen ook door anderen gedaan worden waardoor de zorg een werkplek kan zijn voor een grotere groep mensen. Ook technologie speelt een belangrijke rol bij het minder arbeidsintensief maken van de zorg, zodat de menselijke aandacht kan blijven gaan naar waar deze nodig is.

We lopen tegen de grenzen van de zorg aan. Als we niets doen dan werkt in 2040 1 op de 4 mensen in de zorg en betalen we ruim 9000 euro per persoon per jaar aan zorg. Dat is meer dan we nu uitgeven aan onderwijs, veiligheid en ontwikkelingssamenwerking bij elkaar opgeteld. Dat is niet alleen financieel en personeel onhoudbaar, het is ook maatschappelijk onwenselijk. Door een combinatie van samenwerking, passende zorg, preventie en eerlijke eigen bijdragen, zorgen wij ervoor dat de zorg ook in de toekomst beschikbaar blijft.

We lopen tegen de grenzen van de zorg aan. Als we niets doen dan werkt in 2040 1 op de 4 mensen in de zorg en betalen we ruim 9000 euro per persoon per jaar aan zorg. Dat is meer dan we nu uitgeven aan onderwijs, veiligheid en ontwikkelingssamenwerking bij elkaar opgeteld. Dat is niet alleen financieel en personeel onhoudbaar, het is ook maatschappelijk onwenselijk. Door een combinatie van samenwerking, passende zorg, preventie en eerlijke eigen bijdragen, zorgen wij ervoor dat de zorg ook in de toekomst beschikbaar blijft.

Waar je wieg staat, je sekse, welke opleiding je hebt gedaan en hoeveel inkomen je hebt; het maakt verschil voor je gezondheid. In Nederland zijn grote verschillen in de gezondheid van groepen mensen. Dat is onaanvaardbaar. Hittegolven zijn erger in de stad, waar mensen hun huis niet koel kunnen houden. En woon je dicht bij een plek waar veel met bestrijdingsmiddelen wordt gewerkt, dan kan dat ook gevolgen hebben voor je gezondheid.  

Waar je wieg staat, je sekse, welke opleiding je hebt gedaan en hoeveel inkomen je hebt; het maakt verschil voor je gezondheid. In Nederland zijn grote verschillen in de gezondheid van groepen mensen. Dat is onaanvaardbaar. Hittegolven zijn erger in de stad, waar mensen hun huis niet koel kunnen houden. En woon je dicht bij een plek waar veel met bestrijdingsmiddelen wordt gewerkt, dan kan dat ook gevolgen hebben voor je gezondheid.  Om dit aan te pakken, kijken we vooral buiten de zorg: minder armoede, betere woningen, minder bestrijdingsmiddelen. Binnen de zorg versterken we bijvoorbeeld de plekken waar je zonder doorverwijzing heen kunt – zoals de huisarts -, breiden we bevolkingsonderzoeken uit, verbeteren we de programma’s voor vaccinatie en zetten we in op preventie en het aanbieden van leefstijlinterventieprogramma’s.

Sporten en bewegen geeft mensen zelfvertrouwen. Het biedt kansen om mee te doen in de samenleving en is een belangrijke voorwaarde voor een gezond en lang leven. En niet te vergeten: miljoenen mensen in Nederland beleven ongelofelijk veel plezier aan hun sport. Wat ons betreft moeten sporten en bewegen daarom voor iedereen toegankelijk zijn: voor jong en oud, arm en rijk, met of zonder beperking, binnen of buiten verenigingsverband en ongeacht je achtergrond. 

Sporten en bewegen geeft mensen zelfvertrouwen. Het biedt kansen om mee te doen in de samenleving en is een belangrijke voorwaarde voor een gezond en lang leven. En niet te vergeten: miljoenen mensen in Nederland beleven ongelofelijk veel plezier aan hun sport. Wat ons betreft moeten sporten en bewegen daarom voor iedereen toegankelijk zijn: voor jong en oud, arm en rijk, met of zonder beperking, binnen of buiten verenigingsverband en ongeacht je achtergrond. 

·       We steunen het initiatief van de Gezonde Generatie en willen dat de Nederlandse jeugd in 2040 de gezondste ter wereld is. Daarom willen we kinderen helpen een gezonde en actieve levensstijl te ontwikkelen, en prikkelen en verleiden om (meer) te gaan sporten en bewegen.
·       Zoveel mogelijk kinderen voldoen aan de beweegnorm van vijf uur bewegen per week. Hiervoor krijgen kinderen op school minimaal twee uur per week bewegingsonderwijs door een vakdocent (zie ‘Een rijke schooldag voor elk kind’). Daarnaast krijgen alle kinderen voldoende mogelijkheden om tijdens en bij hun school drie uur per week buiten te spelen en te bewegen.
·       We stimuleren werkgevers bij te dragen aan de gezondheid en inzetbaarheid van hun werknemers. Dit kan met beweeg- en vitaliteitsprogramma’s, maar ook door actief de fiets voor woon-werkverkeer te stimuleren.
·       We stimuleren dat er meer sportaanbod- en mogelijkheden komen voor ouderen om (samen) te bewegen. Dat zorgt voor minder fysieke en mentale klachten en het remt de vraag naar medische zorg. Door regelmatig te bewegen zitten mensen op leeftijd beter in hun vel en onderhouden ze meer sociale contacten.

D66 staat op voor de vrijheid van mensen om zelf keuzes te maken in het leven. Juist over die vraagstukken die zo dicht bij je leven staan als je eigen lichaam. Zelfbeschikking voor iedereen is daarvoor de basis. We staan pal voor onze progressieve verworvenheden en zullen deze altijd blijven uitbouwen.

D66 staat op voor de vrijheid van mensen om zelf keuzes te maken in het leven. Juist over die vraagstukken die zo dicht bij je leven staan als je eigen lichaam. Zelfbeschikking voor iedereen is daarvoor de basis. We staan pal voor onze progressieve verworvenheden en zullen deze altijd blijven uitbouwen. Als we zien dat abortuswetgeving in verschillende landen juist strenger wordt, en ook in Nederland een groeiende lobby tegen het recht op veilige abortus ontstaat, verankeren wij het recht op abortus. We willen mensen in staat stellen om hun keuzes over het leven zelf en zorgvuldig te maken. Daarbij laten we ons leiden door waarden als autonomie en menselijke waardigheid en door wetenschappelijke inzichten.

Dit is een nieuw en hoopvol moment voor Nederland. Een nieuwe generatie van alle leeftijden staat op. Wij willen samen de grote problemen te lijf, in plaats van elkaar. We gaan keuzes maken die te lang zijn uitgesteld. Met nieuwe energie voor Nederland.