Onder­wijs, weten­schap en radicalegelijk­waardig­heid

De eerste jaren van een kind zijn voor een belangrijk deel bepalend voor de verdere ontwikkeling. De kinderopvang wordt een plek waar alle kinderen zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen en samen opgroeien. Zo werken we aan een kansrijke start voor alle kinderen en voorkomen we achterstanden. Ook nemen we maatregelen om de tekorten in de kinderopvang op te vangen.

De eerste jaren van een kind zijn voor een belangrijk deel bepalend voor de verdere ontwikkeling. De kinderopvang wordt een plek waar alle kinderen zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen en samen opgroeien. Zo werken we aan een kansrijke start voor alle kinderen en voorkomen we achterstanden. Ook nemen we maatregelen om de tekorten in de kinderopvang op te vangen.

Sluipenderwijs is de druk op de studietijd toegenomen. Minder geduld, meer haast, minder ruimte en meer selectie. Dit pakt met name slecht uit voor studenten die als eerste uit hun gezin gaan studeren of een biculturele achtergrond hebben. Studenten hebben steeds vaker last van prestatiedruk, wat slecht is voor hun mentale welzijn. D66 wil weer geduld en ruimte voor alle studenten, van mbo en hbo tot universiteit.

Sluipenderwijs is de druk op de studietijd toegenomen. Minder geduld, meer haast, minder ruimte en meer selectie. Dit pakt met name slecht uit voor studenten die als eerste uit hun gezin gaan studeren of een biculturele achtergrond hebben. Studenten hebben steeds vaker last van prestatiedruk, wat slecht is voor hun mentale welzijn. D66 wil weer geduld en ruimte voor alle studenten, van mbo en hbo tot universiteit.

Kunst, cultuur en wetenschap bieden houvast, troost én verbeelding en hoop. Bibliotheken vormen een ontmoetingsplaats en geven een impuls aan de samenleving. Net als de investeringen in de nieuwe generatie via het onderwijs, versterken de investeringen in kunst, cultuur en wetenschap ook onze economie. Ze zorgen voor een sterk Nederland, waar ruim baan is voor alle soorten kennis, creativiteit en innovatie.

Kunst, cultuur en wetenschap bieden houvast, troost én verbeelding en hoop. Bibliotheken vormen een ontmoetingsplaats en geven een impuls aan de samenleving. Net als de investeringen in de nieuwe generatie via het onderwijs, versterken de investeringen in kunst, cultuur en wetenschap ook onze economie. Ze zorgen voor een sterk Nederland, waar ruim baan is voor alle soorten kennis, creativiteit en innovatie.

Wij blijven strijden om de muren die ons verdelen, af te breken. We blijven strijden tegen discriminatie. Tegen racisme, seksisme, discriminatie van lhbtiq+-personen, op basis van geloof of (niet-religieuze) levensbeschouwing, van mensen met een handicap of chronische ziekte, mensen met een laag inkomen of opleiding. En we blijven strijden voor emancipatie. Voor de mogelijkheid van iedereen om zelf, in vrijheid, over het leven te beschikken. Want we weten één ding heel zeker: in het Nederland van de toekomst behandelen we iedereen gelijkwaardig.
 
Dat vraagt om actie. Om sterkere straffen bij openlijke discriminatie. Om bewustwording, zelfreflectie en dialoog. Om gelijke rechten voor de wet en bescherming door de wet. Dit is de basis voor de inclusieve samenleving waarin iedereen zich kan ontplooien.

Wij blijven strijden om de muren die ons verdelen, af te breken. We blijven strijden tegen discriminatie. Tegen racisme, seksisme, discriminatie van lhbtiq+-personen, op basis van geloof of (niet-religieuze) levensbeschouwing, van mensen met een handicap of chronische ziekte, mensen met een laag inkomen of opleiding. En we blijven strijden voor emancipatie. Voor de mogelijkheid van iedereen om zelf, in vrijheid, over het leven te beschikken. Want we weten één ding heel zeker: in het Nederland van de toekomst behandelen we iedereen gelijkwaardig.
 
Dat vraagt om actie. Om sterkere straffen bij openlijke discriminatie. Om bewustwording, zelfreflectie en dialoog. Om gelijke rechten voor de wet en bescherming door de wet. Dit is de basis voor de inclusieve samenleving waarin iedereen zich kan ontplooien.

Ook in Nederland is er discriminatie, in onze instituties en in het dagelijks leven. Verschillende vormen van discriminatie en ongelijkwaardige behandeling snijden elkaar, zoals gender, huidskleur, sociaaleconomische status, een handicap of chronische ziekte, nationaliteit, religie, seksualiteit en leeftijd. Dat vraagt om een overheid die oog heeft voor intersectionaliteit. Die begrijpt dat ook binnen een groep ervaringen verschillend zijn. Die verantwoordelijkheid neemt voor onbedoelde nadelige gevolgen van beleid voor bepaalde groepen mensen. En die zelf een afspiegeling van de maatschappij is.

Ook in Nederland is er discriminatie, in onze instituties en in het dagelijks leven. Verschillende vormen van discriminatie en ongelijkwaardige behandeling snijden elkaar, zoals gender, huidskleur, sociaaleconomische status, een handicap of chronische ziekte, nationaliteit, religie, seksualiteit en leeftijd. Dat vraagt om een overheid die oog heeft voor intersectionaliteit. Die begrijpt dat ook binnen een groep ervaringen verschillend zijn. Die verantwoordelijkheid neemt voor onbedoelde nadelige gevolgen van beleid voor bepaalde groepen mensen. En die zelf een afspiegeling van de maatschappij is.

D66 wil dat wie welkom is, meters mag maken. We verwachten dat mensen die naar Nederland komen en hier blijven zo snel mogelijk meedoen in de maatschappij. Iedereen moet zich aan de Nederlandse Grondwet houden.

We zien dat nieuwkomers lang moeten wachten voor ze kunnen gaan deelnemen aan de maatschappij. Dit is schadelijk voor de veerkracht van nieuwkomers én voor de solidariteit in de samenleving. Integratie vraagt een inspanning van nieuwkomers en van de samenleving. De overheid stimuleert en faciliteert dit actief. We stellen nieuwkomers in staat om hun capaciteiten en talenten in te zetten. Zo kunnen mensen zo snel mogelijk meedoen. Inburgering is onderdeel van integratie. In Nederland en in Europa werken we aan de succesvolle inburgering van nieuwkomers.

D66 wil dat wie welkom is, meters mag maken. We verwachten dat mensen die naar Nederland komen en hier blijven zo snel mogelijk meedoen in de maatschappij. Iedereen moet zich aan de Nederlandse Grondwet houden.

We zien dat nieuwkomers lang moeten wachten voor ze kunnen gaan deelnemen aan de maatschappij. Dit is schadelijk voor de veerkracht van nieuwkomers én voor de solidariteit in de samenleving. Integratie vraagt een inspanning van nieuwkomers en van de samenleving. De overheid stimuleert en faciliteert dit actief. We stellen nieuwkomers in staat om hun capaciteiten en talenten in te zetten. Zo kunnen mensen zo snel mogelijk meedoen. Inburgering is onderdeel van integratie. In Nederland en in Europa werken we aan de succesvolle inburgering van nieuwkomers.

Het drugsbeleid schiet tekort. Méér bestrijding, méér drugswetten, méér repressie en méér stoere taal gaan het verschil niet maken. Sterker nog, ze leiden tot een oorlog tegen drugs die niet te winnen valt. D66 staat voor een realistisch, menselijk en duurzaam drugsbeleid, op basis van wetenschappelijke inzichten. Daarbij willen we gezondheidsschade door drugs minimaliseren en de veiligheid van de samenleving vooropstellen. Ook moeten we de schade die de productie van drugs aanricht aan het milieu stoppen. Drugscriminaliteit moet streng bestreden worden (zie hoofdstuk 5, paragraaf Veilig Nederland) en voorlichting en preventie zijn cruciaal. Maar stap één is een gereguleerde markt waar dat kan.

Het drugsbeleid schiet tekort. Méér bestrijding, méér drugswetten, méér repressie en méér stoere taal gaan het verschil niet maken. Sterker nog, ze leiden tot een oorlog tegen drugs die niet te winnen valt. D66 staat voor een realistisch, menselijk en duurzaam drugsbeleid, op basis van wetenschappelijke inzichten. Daarbij willen we gezondheidsschade door drugs minimaliseren en de veiligheid van de samenleving vooropstellen. Ook moeten we de schade die de productie van drugs aanricht aan het milieu stoppen. Drugscriminaliteit moet streng bestreden worden (zie hoofdstuk 5, paragraaf Veilig Nederland) en voorlichting en preventie zijn cruciaal. Maar stap één is een gereguleerde markt waar dat kan.

Dit is een nieuw en hoopvol moment voor Nederland. Een nieuwe generatie van alle leeftijden staat op. Wij willen samen de grote problemen te lijf, in plaats van elkaar. We gaan keuzes maken die te lang zijn uitgesteld. Met nieuwe energie voor Nederland.