De Bestuurders-vereniging van D66

De Bestuurdersvereniging is het platform waar D66-politici elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen en kennis kunnen delen. Een krachtig, herkenbaar D66 geluid op Europees, landelijk, provinciaal en lokaal niveau is één van de belangrijkste doelen van de partij. De Bestuurdersvereniging heeft hierin een belangrijke rol. Alle politici en politiek bestuurders van D66, gekozen en benoemd, zijn automatisch lid van de Bestuurdersvereniging. Van Bewindspersoon tot commissielid, van Waterschapsbestuurder tot Burgemeester.

Bestuurslid worden van de Bestuurdersvereniging?

Wil jij andere politici verder helpen in hun werk? Wil je zorgen voor een sterker D66 op ieder politiek niveau? Stel je dan kandidaat als bestuurslid voor de bestuurdersvereniging.

Wat doet de bestuurdersvereniging?

De Bestuurdersvereniging vindt het belangrijk haar leden op verschillende manieren te ondersteunen. Het belangrijkste evenement is de jaarlijkse Politieke Tweedaagse oftewel het zogenaamde bestuurdersweekend. Dit is het moment waarop zij met elkaar het nieuwe politieke seizoen aftrappen. Er zijn trainingen, portefeuille overleggen en volop gelegenheid om te netwerken en kennis te delen. Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd die hieraan bijdragen. Door het jaar heen worden activiteiten voor specifieke groepen georganiseerd, zoals de jaarlijkse Statendag, burgemeestersdag, wethoudersdag enzovoort.

Regionaal vinden ook diverse bijeenkomsten en congressen plaats waar je elkaar kunt ontmoeten.

Het bestuur van de Bestuurdersvereniging
De leden van de Bestuurdersvereniging kiezen uit hun midden een bestuur. Daarnaast worden twee bestuursleden door het partijbestuur benoemd. Ieder bestuurslid wordt aangesteld voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid om één maal herkozen te worden. Het huidig bestuur

  1. Mieke Damsma (voorzitter)
  2. Dilia Leitner
  3. Ralf Boland
  4. Fons Potters
  5. Donja Hoevers
  6. Ojanne de Vries-Chang
  7. Robert van Asten
  8. Sjoerd Sjoerdsma
  9. Wietske Veltman

Het bestuur van de Bestuurdersvereniging

De leden van de Bestuurdersvereniging kiezen uit hun midden een bestuur. Daarnaast worden twee bestuursleden door het partijbestuur benoemd. Ieder bestuurslid wordt aangesteld voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid om één maal herkozen te worden.

Vragen

Het bestuur van de Bestuurdersvereniging wordt ondersteund door het Landelijk Bureau. Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met ons op via [email protected]