D66 Academie

Beeld: Jeroen Mooijman

Lid worden van een politieke partij heeft veel voordelen. Jij bepaalt mee over wat D66 vindt. Als campaigner kun je D66 groot maken en zo idealen verwezenlijken. Je kunt actief worden op andere manieren en misschien zelfs wel politicus worden.

Goede trainingen en opleidingen zijn daar heel belangrijk bij. Zo kun je ontdekken of ‘de politiek’ iets voor je is. Ook kun je ontdekken waar je goed in bent, waar je beter in kunt worden en zo kun je je ontwikkelen hoe jij dat wilt.

Binnen de D66 Academie hebben we een breed aanbod voor je klaar staan. Zowel online als in de zaaltjes bij jou in de buurt. Voor nieuwe leden én voor (aanstaande) politici. En alles daartussen in.

Binnen de Academie staat het vergroten van kennis, vaardigheden en de mogelijkheid om je te blijven ontwikkelen centraal. We streven altijd naar verbetering en vernieuwing.

Onderwijspartij zijn is iets wat je doet.

Jezelf ontwikkelen doen we steeds vaker vanuit huis achter het scherm. Want hoe ideaal is het om je eerste training politieke vaardigheden, sociaal-liberalisme of campagnevoeren gewoon vanuit huis te volgen op het moment dat het jou uitkomt? Dat is nu mogelijk!

Op de nieuwe online D66 Academie volg je tal van trainingen die bij jou passen. Deze trainingen zijn beschikbaar voor ieder D66-lid. Je kunt gewoon inloggen met je account op MijnD66.

  • Sociaal-liberalisme: het gedachtegoed van D66
  • Onderhandelen als een diplomaat
  • D66 leiderschap: aan de slag met persoonlijk leiderschap
  • Maak je zichtbaar met sociale media
  • Overtuigend debatteren in de raad
  • Van de straat naar de raad: welk instrument zet je in?
  • Canvassen: hoe voer je campagne van deur tot deur?
  • Diversiteit en Inclusie
  • Gemeentefinanciën: hoe werkt dat?!

De leukste D66-activiteiten zijn vaak te vinden in je eigen buurt of gemeente. Dat geldt ook voor trainingen en opleidingen. Heel veel afdelingen organiseren met grote regelmaat trainingen speciaal voor jou. Dat kan in tal van vormen zijn.

Masterclasses
Masterclasses zijn gericht op kennisoverdracht en vaardigheden ontwikkelen. In één of meerdere dagdelen zullen bepaalde thema’s aan bod komen, waar verschillende vaardigheden geoefend zullen worden.

D-loquentia
D-loquentia biedt de mogelijkheid om debatvaardigheden te verbeteren. Er worden verschillende debattrainingen aangeboden, maar ook debatavonden. Beginnende of al zeer ervaren debater, iedereen kan meedoen.

Diverse modules
Naast de al genoemde trainingen en debatten, organiseren veel afdelingen en regio’s ook zelf modules. Zoals de workshop diversiteit, waar in gegaan wordt op diversiteit en hoe dit verbeterd kan worden intern en in de samenleving.

Leergang politieke vaardigheden
Het programma voor lokale en regionale politici die hun vaardigheden willen ontwikkelen en zich inhoudelijk willen verdiepen. Het programma bevat vaardigheidstrainingen en verdiepende kennis- en ontwikkelgerichte sessies. Hierbij ligt de nadruk op het opereren in de politieke setting. In het programma staat zowel het lerend effect van het individu als de deelnemersgroep centraal en zijn er verschillende reflectiemomenten ingebouwd. Daarnaast biedt de leergang een mooie kans om het regionale D66-netwerk uit te breiden.

Volg een training bij de Mr. Hans van Mierlo Stichting
Naast het aanbod vanuit de Academie, organiseert de Van Mierlo Stichting ook nog tal van opleidingen en trainingen. D66 staat in de politieke traditie van het sociaal-liberalisme. Waar staat dat gedachtegoed precies voor en hoe is het toe te passen in de praktijk? Daarover geeft de Mr. Hans van Mierlo Stichting verschillende cursussen en workshops in afdelingen, fracties of regio’s. Voor meer informatie mail naar [email protected].

Vanuit de Academie worden ook landelijke talentenprogramma’s georganiseerd. Dit zijn intensieve trajecten van meerdere bijeenkomsten waar deelnemers met hun persoonlijke ontwikkeldoelen aan de slag gaan. Deelname aan deze programma’s is op basis van selectie.

Route66
Route66 is het talentstimuleringsprogramma voor D66’ers tussen de 25 en 33 jaar die zich actief willen inzetten voor onze partij. Het programma duurt twee jaar en aan het begin van ieder jaar starten er ongeveer twintig deelnemers. Naast maandelijkse themadagen over maatschappelijke vraagstukken op de eerste zaterdag van de maand en het uitvoeren van projecten voor D66’ers op alle niveaus, organiseert Route66 ontmoetingen met partijprominenten, studiereizen naar het buitenland en een jaarlijks introductieweekend. Route66 is de plek om je politieke passie verder vorm te geven, de partij beter te leren kennen en enthousiaste mensen te ontmoeten met een hart voor maatschappelijke kwesties. In het najaar start de nieuwe selectieprocedure.

D66 bárst van het talent. Voor politieke functies en bestuurlijke verenigingsfuncties zijn vaak meerdere goede kandidaten beschikbaar. De allerbeste mensen op de juiste plekken krijgen en de juiste mensen op hun plek de allerbesten maken: dat is waar het bij talentontwikkeling om draait.

Talentenspreekuur
Om talent te scouten voert de Landelijke Talentencommissie regelmatig ambitiegesprekken met leden. Dit doet zij door het organiseren van de talentenspreekuren op landelijk congressen en D66-bijeenkomsten. Tijdens een talentenspreekuur wordt er actief met leden meegedacht over de activiteiten die zij kunnen ontplooien om ambities te verwezenlijken. Bijvoorbeeld door een opleiding te volgen, zich aan te sluiten bij een thema-afdeling of zich kandidaat te stellen voor een bepaalde vacature. Daarnaast kunnen leden altijd aankloppen bij het afdelings- of regiobestuur. Veel besturen organiseren hiervoor met regelmaat ook talentenspreekuren. Vaak vinden deze plaats in de regio of afdeling zelf.

Landelijke Talentencommissie
Binnen D66 heeft de Landelijke Talentencommissie de opdracht om leden die kans maken op een gezichtsbepalende functie te scouten, te begeleiden en op te leiden. De commissie bouwt structureel aan een pool van goede kandidaten voor de Eerste en Tweede Kamer, het Europees Parlement, burgemeesters, wethouders grote steden, regiobesturen, Landelijk Bestuur, maatschappelijk middenveld etc. Ook het neerzetten van een gestructureerde HR-aanpak – ter ondersteuning en bestendiging van de groei van de partij – en de bewustwording voor inclusie, behoren tot de focus van de Landelijke Talentencommissie.
Meer over de Talentencommissie vind je hier.

Talentenportaal
Het Talentenportaal is de digitale talentendatabase van D66, waar leden hun ambities kenbaar kunnen maken. In het portaal beheren leden zelf hun gegevens en kunnen zij documenten uploaden, zoals cv of een gespreksverslag. Op deze manier is er inzicht in welke gegevens we van de leden bewaren en of die nog kloppen. Ook kunnen we beter faciliteren bij de vervolgstappen en -acties die leden binnen de partij zetten. Alle gegevens die gedeeld worden via dit systeem worden vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat we met de grootste zorgvuldigheid met de gegevens omgaan.

De Academie biedt ook verschillende opleidingen aan voor politici van D66. Het aanbod voor politici is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden en het vergroten van de kennis. Daarnaast heeft de Academie ook aanbod voor leden met politieke ambitie.

Academiedag
Op deze Academiedag bieden we trainingen en workshops aan op het gebied politieke vaardigheden en inhoudelijke onderwerpen. Bij het aanbod word elke editie rekening gehouden met de politieke cyclus. Zo worden er bijvoorbeeld in de aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen voor raadsleden modules aangeboden ter voorbereiding op de campagne. Als lid van de Bestuurdersvereniging ontvangt u automatisch een uitnodiging voor de Academiedag.

Vanuit de Academie worden veel leden ingezet voor trainingen, lezingen, workshops en aanverwante activiteiten die gezamenlijk onder de paraplu van ‘het Trainershuis’ vallen. Het Trainershuis is de pool van trainers die worden ingezet om op diverse manieren met hun kennis de partij vooruit te brengen. Voor de trainers uit het huis organiseren we twee keer per jaar een ‘Train-de-Trainer’ sessie. In deze sessies brengen we de trainers bij elkaar om gezamenlijk aan didactische vaardigheden en relevante (trainers)vraagstukken te werken. Tevens koppelen we ervaren en onervaren trainers om van elkaar te kunnen leren.

Kansen voor iedereen
Het inzichtelijk en toegankelijk maken van het brede opleidingsaanbod. Met de Academie wordt er een centraal verzamelpunt voor leden gecreëerd waar het lokale, regionale en landelijke aanbod samenkomt. Op deze manier wordt het voor leden in een oogopslag duidelijk wat mogelijkheden zijn. Daarnaast wordt het opleidingsaanbod inzichtelijk gemaakt door een structuur in de verschillende soorten opleidingen aan te brengen

Een leven lang leren
Meer coherentie creëren in en tussen het opleidingsaanbod. Voor D66 is het van belang dat leden, vrijwilligers en functionarissen kunnen blijven ontwikkelen. Dit vraagt om doorlopende opleidings- en ontwikkeltrajecten voor specifieke doelgroepen, waarin aandacht is voor voorbereiding, doorontwikkeling en reflectie. De Academie verbindt het aanbod binnen de vereniging, waardoor coherente trajecten kunnen ontstaan.

Goed onderwijs
Het waarborgen van de kwaliteit van opleidingen. D66 vindt het van groot belang dat de opleidingen die zij binnen de vereniging aanbiedt van goede kwaliteit zijn. Binnen de Academie wordt de kwaliteit van opleidingen gewaarborgd doordat deze aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Opleidingen die binnen de Academie worden aangeboden zijn gestoeld op het gedachtegoed, interactief en binnen trainingen staat casuïstiek altijd centraal. Daarnaast worden de opleidingen gegeven door trainers en begeleiders die zijn aangesloten bij het D66 Trainershuis.

Voor meer informatie over alle lokale opleidingsmogelijkheden zie de website van jouw afdeling of neem contact op met het afdelingsbestuur. Als afdeling, regio of fractie iets organiseren? Neem dan contact op met [email protected]. Ook voor eventuele vragen of aanvragen beschikbaar.