Dit zijn de partijcommissies van D66

Binnen D66 zijn verschillende partijcommissies actief om de partij in goede banen te leiden. De volgende commissies zijn actief, zowel op landelijk als lokaal niveau.

Binnen D66 heeft de Landelijke Talentencommissie de opdracht om leden die kans maken op een gezichtsbepalende functie te scouten, te begeleiden en op te leiden. De commissie bouwt structureel aan een pool van goede kandidaten voor de Eerste en Tweede Kamer, het Europees Parlement, burgemeesters, wethouders grote steden, regiobesturen, Landelijk Bestuur, maatschappelijk middenveld etc. Ook het neerzetten van een gestructureerde HR-aanpak – ter ondersteuning en bestendiging van de groei van de partij – en de bewustwording voor inclusie, behoren tot de focus van de Landelijke Talentencommissie.

Leden van de Talentencommissie
Frank van der Endt (voorzitter), Amal Omar, Jos Engel, Inge Scholman, Ton Louhenapessy, Klaas Verschuure, Jaimi van Essen, Fatimazhra Belhirch, Anne-Marijke Podt (Tweede Kamerfractie), Wietske Veltman (Landelijk Bestuur)

De Permanente Programmacommissie D66 (PPC) is in opdracht van het Landelijk Bestuur belast met de verantwoordelijkheid voor het voortdurend aanscherpen, verdiepen en verbreden van de verschillende verkiezingsprogramma’s van D66.

Leden van de Permanente Programmacommissie
Fleur Gräper-van Koolwijk (voorzitter), Henk-Jan Oosterhuis, Dorien Blommers, Susanne Dallinga, Koen Castelein, Robert van Rijssen, Maartje Jansen (Landelijk Bestuur)

Tijdens en voorafgaand aan het congres speelt de Besluitvormingscommissie een belangrijke rol. Zij adviseert het Landelijk Bestuur over de punten die tijdens het congres worden behandeld en stelt samen met het Landelijk Bestuur de agenda vast. Daarnaast bewaakt de BVC de vergaderprocedures, de uitvoering  van besluiten en de samenhang met Statuten en Huishoudelijk Reglement.

Leden van de Besluitvormingscommissie

Rolf van Wegberg (voorzitter), Catharina de Weerd, Alexander Kohnstamm, Emre Hoogduijn, Rens Philipsen, Sander Janssen, Roderik van Grieken

De Financiële Commissie heeft tot taak toezicht uit te oefenen op het financieel beheer van het Landelijk Bestuur. Verder adviseert zij de ledenvergadering over de goedkeuring en vaststelling van begroting en jaarrekening.

Leden van de Financiële Commissie
Bas Meijer (voorzitter), Wouter Verbeek, Sander van Leijenhorst, Ivo van Hurne, Lisanne van der Weijden, Ernst-Jan van Broeckhuijsen, Machiel Jansen Schoonhoven.

De Landelijke Verkiezingscommissie draagt onder meer zorg voor de goede voortgang van de kandidaatstellingsprocedure voor de verkiezingen van vertegenwoordigende lichamen en besturen en ziet erop toe dat interne verkiezingen ordentelijk verlopen, dat de kandidaten zich in voldoende mate aan de leden kunnen presenteren en dat de stemmen van de leden correct geteld worden. Als dat allemaal gebeurd is maakt de LVC de uitslag van de verkiezingen bekend.

Leden van de Landelijke Verkiezingscommissie

Jarno Groenveld (voorzitter), Patrick Blokzijl, Léon Stam, Gerda Oskam, Wander Kenter, Frederik van Lookeren Campagne, Rubien Bloeme.

Het Geschillencollege beslecht geschillen binnen de partij. Leden en partijorganen kunnen een beroep doen op het Geschillencollege als hun rechtspositie door een ander lid of ander partijorgaan geschaad wordt. Aangemelde geschillen worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

Leden van het Geschillencollege
Janelle Pronk-Bade (voorzitter), Bas Rademacher, Frank van der Elst, Janarthanan Sundaram, Simon van Oort, Ruben Alderse Baas, Nicolet Rorije-Wouts, Else Loes Pasma, Larissa Frank, Blanca de Louw, Tamar Disselkoen, Jerimi van Laar, Annelies Koningsveld-den Ouden, Heleen van Bruggen.