Dit zijn de partijcommissies van D66

Binnen D66 zijn verschillende partijcommissies actief om de partij in goede banen te leiden. De volgende commissies zijn actief, zowel op landelijk als lokaal niveau.

Geschillencollege (GC)

Het Geschillencollege beslecht geschillen binnen de partij. Leden en partijorganen kunnen een beroep doen op het Geschillencollege als hun rechtspositie door een ander lid of ander partijorgaan geschaad wordt. Aangemelde geschillen worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

Leden van het Geschillencollege
Wanda Otto (voorzitter), Frank van der Elst, Wouter Saes, Sahidah Somer, Bas Rademacher, Michiel Scheffer, Wouter Voshol, Jeroen Koning, Mario van den Eijnde, Haris Skalonjic, Janarthanan Sundaram, Allard Altena, Simon van Oort, Ruben Alderse Baas en Nicolet Rorije-Wouts.

Besluitvormingscommissie (BVC)

Tijdens het congres speelt de besluitvormingscommissie een belangrijke rol. Zij adviseert het partijbestuur over de punten die tijdens het congres worden behandeld. Daarnaast bewaakt de BVC de vergaderprocedures, de uitvoering  van besluiten en de samenhang met statuten en huishoudelijk reglement.

Leden van de Besluitvormingscommissie

Jitske Steigenga (Voorzitter), Catharina de Weerd, Jamila Bakkers, Paul Breitbarth, Alexander Kohnstamm, Emre Hoogduijn, Rens Philipsen.

Financiële commissie (FC)

De Financiële commissie heeft tot taak toezicht uit te oefenen op het financieel beheer van het Landelijk Bestuur. Verder adviseert zij de ledenvergadering over de goedkeuring en vaststelling van begroting en jaarrekening.

Leden van de Financiële Commissie
Bas Meijer (voorzitter), Geert Makkink, Nikie van Thiel, Lisanne Schoof, Wouter Verbeek, Sander van Leijenhorst en Ivo van Hurne.

Landelijke Verkiezingscommissie (LVC)

De Landelijke Verkiezingscommissie draagt onder meer zorg voor de goede voortgang van de kandidaatstellingsprocedure voor de verkiezingen van vertegenwoordigende lichamen en besturen en ziet erop toe dat interne verkiezingen ordentelijk verlopen, dat de kandidaten zich in voldoende mate aan de leden kunnen presenteren en dat de stemmen van de leden correct geteld worden. Als dat allemaal gebeurd is maakt de LVC de uitslag van de verkiezingen bekend.

Leden van de Landelijke Verkiezingscommissie

Jarno Groenveld (voorzitter), Patrick Blokzijl, Fleur van der Schalk, Léon Stam, Melle Bakker, Gerda Oskam en Wander Kenter.

Permanente Programmacommissie

De Permanente Programmacommissie D66 (PPC) is in opdracht van het Landelijk Bestuur belast met de verantwoordelijkheid voor het voortdurend aanscherpen, verdiepen en verbreden van de verschillende verkiezingsprogramma’s van D66.

Annet Aris is voorzitter van de Programmacommissie.

Verkiezingsprogrammacommissie

Deze commissie is verantwoordelijk voor de oplevering van het concept-verkiezingsprogramma, dat ter besluitvorming aan de ledenvergadering wordt voorgelegd.

Wouter Koolmees (Voorzitter)
Annet Aris
Ellen Bijsterbosch
Aletta Hekker
Roy Kramer
Eline Leijten
Alexander Rinnooy Kan
Marietje Schaake
Joost Sneller
Franc Weerwind

Contact verloopt via de secretaris van de Verkiezingsprogrammacommissie, Susanne Dallinga.